vzw HEEMKUNDIGE KRING

Sint-Huibrechts-Lille

logolille pngLIlle Dorp 30

3910 Sint-Huibrechts-Lille

RPR 0415444169

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Afd Hasselt

 

E.H. Alain Bruyninx nieuwe pastoor te Sint-Huibrechts-Lille

Obruyninkx alain 11.210nze parochie, zelfstandig onderdeel van een bisdom, is al eeuwenlang bestuurd door een eigen herder, de pastoor. Tot aan de Franse Revolutie werd de pastoor benoemd door de proost van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht en vanaf toen door de Bisschop van Luik en later door de bisschop van Hasselt. Heel het leven van de mensen op godsdienstig en maatschappelijk gebied draaide rond de parochiekerk. De Lillenaren zijn altijd fier geweest op de schoonheid van hun kerk en op de eeuwenoude toren.

Door het benoemen, in juni van dit jaar, van E.P. Willy Smeets, tot pastoor-deken in Hamont, moest er voor Sint-Huibrechts-Lille ook een nieuwe pastoor aangesteld worden. Door het tekort aan priesters was dit natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, maar vanuit het bisdom had men beloofd dat er in Lille zeker en vast een nieuwe pastoor zou komen.

Iedereen in de parochie was dan ook zeer benieuwd wie door de bisschop naar Lille zou worden gestuurd. Kandidaten zullen er zeker en vast wel geweest zijn en toen we op 1 oktober vernamen dat het E.H. Alain Bruyninx zou worden, was iedereen toch even verrast. De voorbije 100 jaar waren de Lilse pastoors bij hun benoeming altijd priesters van 50 jaar en ouder. En nu zo'n jonge en... ook nog de kapelaan van Hamont.

Traditiegetrouw zorgde de Lilse gemeenschap voor een onvergetelijke aanstelling van de nieuwe herder. Afgehaald aan de pastorie door de leden van de Koninklijke Schutterij "Sint-Sebastiaan" begaf E.H. Bruyninx zich naar een goed gevulde parochiekerk waar de officiële aanstelling tot pastoor van Sint-Huibrechts-Lille zou gebeuren. Deze aanstelling gebeurde door de nieuwe deken van Hamont, E.P. Willy Smeets (oud-pastoor van Sint-Huibrechts-Lille) bijgestaan door E.H. Jossart (oud-deken), E.H. Hendrik Vandervelden (oud-deken), E.H. Gilmont (pastoor van Neerpelt), E.H. Truyen (pastoor Hamont-Lo) en E.H. Paul Van Meer (rustend pastoor).

De installatieplechtigheid bestond uit 3 delen:

Voorlezing, ondertekening en overhandiging van de benoemingsbrief.

1. Overhandiging van het herdersschupje.

     2. Overhandiging van het evangelieboek.

     3. Aanvaarding van de symbolen van de heiligingstaak:

-        doopschaal en olie

-        de kaars

-        het evangelie

-        de kelk en de hostieschaal

-        de ziekenolie en een rozenkrans

-        de stola en de kazuifel.

Na de plechtige eucharistieviering werden nog toespraken gehouden door:

Frank Smeets, bestendig afgevaardigde

"De Liller gemeenschap heeft ook wel haar eigenaardigheden, goede en heel goede. De Lillenaren zijn erg gesteld op hun zelfstandigheid en eigenheid. Ze hebben ook een eigen rijke historische en sociaal-culturele traditie. Maar als je een plaats in de harten van de Lillenaren veroverd hebt, dragen ze je op handen.

Zowel het politiek als het kerkelijk bestuur moeten oog hebben voor de zwakken in de samenleving. Ik hoop dat de mensen die het nodig hebben bij u veel steun mogen ontvangen."

Adri Pellens, voorzitter kerkfabriek

"In naam van de Kerkfabriek en in naam van al degenen die begaan zijn met het materiële beheer, mag ik u van harte welkom heten, proficiat wensen met uw benoeming tot pastoor in Sint-Huibrechts-Lille en feliciteren met uw huidige aanstelling".

stola oplegging 21.20Tom Daniëls, voorzitter parochieraad

"We zijn met zijn komst echt blij verrast want we dachten eigenlijk allemaal dat we na pater Willy een soort pee-achtige pastoor zouden krijgen die nog een paar jaartjes bij ons zou verblijven voor hij van een welverdiende rust zou gaan genieten.

Maar de H. Geest en het bisdom hielden een grote verrassing voor ons in petto. We krijgen immers een pastoor die nog volop in de lente van zijn leven verkeert. We krijgen een pastoor die nog vele generaties meekan, al heeft het bisdom onze langdurige planning wat getemperd door erop te wijzen dat we onze pastoor wellicht in de (verre, nabije) toekomst zullen moeten delen met buurtparochies maar vandaag zijn dat zorgen voor morgen."

Als welkomstgeschenk wordt aan onze nieuwe herder een mooi Petrus en Paulusicoon gegeven.

In zijn antwoord op deze toespraken dankte E.H. Bruyninx iedereen die meegeholpen heeft aan deze viering en beloofde hij zijn best te doen om de hoge Lilse verwachtingen uit te voeren.

Met een receptie in de parochiezaal eindigde deze plechtige aanstelling.

Afscheid pastoor Alain 15.08.09 006Wie is nu E.H. Alain Bruyninx?

Hij werd geboren te Hasselt op 1 december 1965. Zijn vader is van Hasselt en zijn moeder van Zonhoven. Hij heeft nog één zus. In 1970 verhuisde de familie van Hasselt naar Zonhoven waar de jonge Alain school liep bij de Fraters. Na met succes in het middelbaar, de richting wiskunde te hebben gevolgd, ging hij in 1983 naar het Seminarie in Kiewit-Hasselt voor een 7 jaren durende opleiding tot priester. De twee laatste jaren (pastoraal theologische jaren) bracht hij door in Koersel.

Op 1 juli 1990 werd hij tot priester gewijd in de kerk van Zonhoven Centrum en een maand later, op 1 augustus, begon de jonge priester zijn militaire dienst als aalmoezenier in Werl (Soest) in Duitsland en dit voor 13 maanden. Op 1 oktober 1991 werd hij benoemd tot kapelaan in Hamont en op 1 oktober 2000 tot pastoor in Sint-Huibrechts-Lille.

 

Joseph Geens

Een jaarabonnement kost € 12,00  Abonnee worden?