vzw HEEMKUNDIGE KRING

St.-Huibrechts-Lille

logolille png

 

Petitie tegen bouwaanvraag Veugelaers

bouwprojectsamenPetitie door de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille tegen de omgevingsvergunning en bouwaanvraag van twee woongehelen met 33 eenheden en ondergrondse parkeergarage en herbestemming van de wasblekerij tot 3 woningen in de zone met de kadastrale nummers in afdeling 5, sectie B1116B, sectie B1116F, sectie B1116C, sectie B1116G, sectie B1116D, B1116A en B1116E in Lille Dorp 32, 34 en 36 (domein van Cordens) door Maarten Veugelaers.  (details bouwplan)

Deze bouwaanvraag raakt de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille. In een beschermingsbesluit van 10 juli 2014 is een gedeelte van de dorpskern in de Dorpsstaat (thans Lille Dorp) met de nummers 36, 34, 32 en 30 beschermd wegens de historische waarde van het dorpsgezicht. Hierdoor is er een verbinding tussen de teutenwoning Tielen-Kerkhofs (later Spaas en Cordens), de wasblekerij en het teutenhuis Linders-Kerkhofs (later Spaas-Linders) verbonden met een landschappelijk waardevol park.

Op basis van de visie op toekomstig beheer voor het beschermd dorpsgezicht wordt in deze zone respect gevraagd voor de originele geleding van het volledig ensemble (het geheel van monumenten en landschap), respect voor de teutenwoningen, respect voor de wasblekerij en respect voor de aanwezige karaktervolle beplantingen een beeldbepalende bomen, die bijdragen tot de sfeer van het dorpsgezicht. Daarom is de bouwaanvraag van Maarten Veugelaers om twee woongehelen met 33 eenheden en ondergrondse parkeergarage en herbestemming van de wasblekerij tot 3 woningen onaanvaardbaar. In de nieuwe richtlijnen van het Onroerend Erfgoed van maart 2018 kunnen economische argumenten (het bouwen van appartementen) de erfgoedwaarde nooit tenietdoen. Dit standpunt wordt ook mee ondertekend door verschillende heemkundige kringen van Noord-Limburg.

In een nieuwe uitgave van de provincie vraagt men lef en ambitie te tonen om zoveel mogelijk mensen het eigen erfgoed te laten ontdekken en het erfgoed in optimale staat door te geven aan toekomstige generaties. Dit is wat de heemkundige kring van Sint-Huibrechts-Lille wil.

De petitie is afgelopen.