Titel Jg Nr Jaar Blz
Titel Jg Nr Jaar Blz
11 novemberviering 2017. J.G.36120184
50 jaar Sparta Lille. François Joosten3642018171
Aanvulling op “Het nieuwe beeld van Sint-Hubertus”, deel 22642008178
Abri’s. Onze abri's WO II, . Pieter Pellens251200739-44
Aerts Gerard en Petronella Van Cleef. Gouden bruiloft 6 juni 2019.3732019142
Aerts Luc. F.J.2432006118-123
Aerts Theodoor, brugwachter, met Duitse bezetting bij brug 4. Kroniek van een dorp in oorlog. Jos Vandervelden32120143-14
Affiches.841990195
Affiches. Luc Stalmans91199133-34
Aflaten en het feest van Kerstmis. Luc Stalmans1441996154-156
Alexandre de Tombay, beeldhouwer van de beelden van Sint-Monulfus en -Gondulfus. Jos Vandervelden352201753
Alledaagse dingen van weleer. Luc Stalmans102199252-57
Allerheiligen – Allerzielen. Oud bidprentje. J.G.2142003185-186
Alveringem. Felicitaties voor onze Heemkundige Kring. Pieter Pellens1741999185-187
Archeologie 10 jaar1231994117-121
Archeologie. Akkersystemen uit de metaaltijden te Neerpelt-Kolisbos en omgeving. Celtic Fields, Guido Creemers3042012175
Archeologie. Film. Kleine Romeinse film. Adriaan Claassen191200127-35
Archeologie. Fossielen en mineralen. Schenking van fossielen en mineralen van Peter Vandael. J.G.1541997168-170
Archeologie. Gebouwen. Romeinse gebouwen op de Kolis. Adriaan Claassen142199671-78
Archeologie. Grafheuvel op Kolisbos. Adriaan Claassen71198938-40
Archeologie. Grens Neerpelt-Sint-Huibrechts-Lille. Adriaan Claassen52198727-44
Archeologie. Haard. Het verhaal van een haard op de Kolis. Adriaan Claassen182200055-58
Archeologie. Handmolenstenen. Adriaan Claassen161199829-32
Archeologie. IJzerwinning. Romeinse ijzerwinning. Adriaan Claassen2132003112-116
Archeologie. Kolenbranderij. Romeinse kolenbranderij op de Kolis. Adriaan Claassen1441996181-188
Archeologie. Munten. Onze Romeinse munten. A.C., en J.V.H.1041992172-181
Archeologie. Muntvondst 15 maart 1909. F.J.272200979-81
Archeologie. Nederzetting, Gallo-Romeinse aan het Kolis-bos".162199851
Archeologie. Nederzetting, Gallo-Romeinsetting aan het Kolis-bos". J.G.1631998127-131
Archeologie. Nederzetting. Romeinse nederzetting op de Kolis. Adriaan Claassen53198738-44
Archeologie. Opgravingen. Adriaan Claassen33198529-31
Archeologie. Pastorij. "Oude Pastorij". Archeologisch onderzoek naar de "Oude Pastorij" van Sint-Huibrechts-Lille, 17 juli tot 31 augustus 2000. M.G.1842000157-160
Archeologie. Pastorij. De oude pastorij2942011181-182
Archeologie. Prehistorisch aardewerk in onze gemeente. Paul Ketelbuters34198524-26
Archeologie. Randbijl. Een bronzen randbijl. Adriaan Claassen141199622-25
Archeologie. Romeins. Toen Lille Romeins was. Adriaan Claassen731989116-128
Archeologie. Sporen. Oude sporen. Wat de oude sporen, de voor-Romeinse, ons vertellen. A.C.1341995166-170
Archeologie. Verslag van de prospectie (2004) op "De Kolis" te Neerpelt. F.J.2332005128-131
Archeologie. Verslag van de prospectie (2005) op de "Kolis" te Neerpelt. A.C..242200681-88
Archeologie. Verslag van de prospectie (2006) op de "Kolis" te Neerpelt. F.J.2532007127-131
Archeologie. Vondst. Mooie vondst op de Kolis. A.C.1541997173-174
Archeologie. Vondsten. Merkwaardige vondsten. A.C.841990175-191
Archeologie. Vondsten. Verrassende vondsten. A.C.212200377-88
Archeologie. Waterput. J.K.1231994122-124
Armenmeesters, kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2732009116-124
Armoede, armenzorg en armenjager. J.V.322201461-72
Asselt. J.K.11198326
Aswoensdag. J.G.162199870-72
B.J.B jongens ±1947.132199595
B.J.B Kerkpoetsters 1939.1041992187
B.J.B-meisjes 1952-19532832010144
B.J.B-meisjes 1953152199794-95
B.J.B-meisjes. Toneelgroep B.J.B.-meisjes 195512198347
B.J.B-meisjes194841198647
Barbara en Gertrudis, heiligen, glasramen. J.K.54198716-18
Barbara Heilige, glasraam. H.V.2442006152-154
Bedelaar Jacobus Reyners. De opvang van bedelaars in Merkplas was al in 1838 in Lille. J.V.3232014119-121
Bedevaart Maastricht. H.V.2832010115-119
Bediening. L.S.5219877-12
Beeld van Sint-Hubertus, 100 jaar. J.G.1741999162-166
Beeldhouwer Cornelius Janssen. J.V.261200826-33
Begin van het einde, WO II. P.P.5219872-6
Begrafenis. L.S.5319873-8
Begrafeniskosten. L.S.641988152-161
Begrafenissen. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.281201044-47
Begrafenissen. Niet elk dodenmaal was een begrafeniskoffie. J.V.24120063-4
Berchmans Johannes en Aloysius Gonzaga. J.K.132199556-58
Beroepsgroepen in 1941. J.V.352201759
Bertho Christine. De blauwe geit en de draaier van de slijpsteen. C.B.14198310-11
Bertho Christine. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.13198326-28
Beschermingsdossier Sint-Huibrechts-Lille. F.J.3212014 27-34
Bevindt zich nog een bom van wereldoorlog 2 in de Lilse bodem? WO II F.J.201200217-22
Bidprentje. Greven Joannes, F.J.202200262-63
Bidprentje. Klok Elisabeth Antonia Mariga Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1431996135-136
Bidprentje. Oude doodsprentjes. J.K.172199969-70
Bidprentje. Reyners Jacobus. F.J.2032002135-137
Bidprentjes – doodsprentjes, tentoonstelling. L.S.741989146-147
Bidprentjes – doodsprentjes, tentoonstelling. L.S.81199044-46
Bidprentjes. Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw, tentoonstelling2942011146-147
Bidprentjes. Doodsprentjes (1). L.S.62198857-65
Bidprentjes. Doodsprentjes (2). L.S.631988107-114
Bierbrouwerij, leerlooierij en de herbergen. C.B.12198311-16
Bijbeltegels in huize Spaas. F.S.1141993159-162
Bleukx Gerard en Winters Truike. Republiek Vratsenburg. E.A.172199959-68
Bloemen Christiaan, burgemeester. E.A.1031992117-120
Bloemen Jef, dichter. J.K.91199142-44
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 1. L.B.2432006124-132
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 2. De verhuis van Lille naar Kaulille. L.D.2442006176-183
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 3. Bert Goossens. L.B.252200783-87
Bocholt. De torenkruier van Bocholt. Waar woonde "de torenkruier" van Bocholt in Sint-Huibrechts-Lille". H.V. 2142003187-188
Boerenbond van Sint-Huibrechts-Lille53198746-47
Boerenkrjgmonument. Lille in de Franse Tijd. Het Boerenkrijgmonument. J.K.,72198987-91
Bosuil 50 jaar. J.T.3432016108-111
Bosuil. 25 jaar Bosuil.82199089-90
Boswachter. Kroniek van een dorp in oorlog. Peter Oyen boswachter in Sint-Huibrechts-Lille. J.V32120143-14
Boter. Boter stoten. L.S.92199151-59
Boter. Van afromen tot boter. L.S.9119912-9
Bouwmeester-architect, Lambert Jaminé was de bouwmeester-architect van onze kerk van 1845. H.V. en J.V2732009100-105
Bouwplannen in 1898. G.V.54198733-36
Briljanten bruiloft van Bèr Lipkens en Truda Emmers 15 september 2016.3442016191
Briljanten bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 11.10.2017361201844
Briljanten bruiloft van Driek Achten en Cecilia Vranken 28.04.1984.22198425
Briljanten bruiloft van Gerard Bloemen en Odilia Thijs, 14.04.19991731999139
Briljanten bruiloft van Jan Vandael en Anna Brouwers, 2 juni 20183632018141
Briljanten kloosterjubileum van Magda Janssen, zuster Magda, 17.09.2018.371201942
Briljanten kloosterjubileum van Mia Simons, zuster Ignace3342015191
Broederschappen. De Broederschap van de Heilige Barbara. J.K.61198821-24
Broederschappen. Pastoor Spierings. J.K.62198866-68
Broekkant. C.D.23198421-22
Broekkant. De Broekkant tijdens de oorlog 1940-1945, WO II. L.D. & A.D.23120059-26
Broekkant... und kein Ende. C.D.24198425-27
Bronnen. Kleine bronnen.81199031-32
Brood. Van koren tot brood. De lange weg van koren tot brood. E.W.1241994178-186
Brood. Van koren tot brood. De oogst. E.W.1341995158-164
Brood. Van koren tot brood. Zaad en zaaier. E.W.132199559-71
Brouwerij "De Drij Koningen" te Sint-Huibrechts-Lille. J.V. en F.J.3532017116
Brouwers Jef en Wies Leen, gouden bruiloft3132013140
Brouwers Joannes. Diamanten bruiloft Joannes Brouwers en Maria Rabijns, 28.05.1992111199346
Brouwers-Beelen familiefoto292201196
Bruggen. Kettingbrug Sint-Huibrechts-Lille anno 1959302201296
Bruiloften. L.S.4319864-9
Bruiloften. Drinkes en trouwes, tentoonstelling101199216-24
Bruiloften. Getrouwd. L.S.42198627-33
Bruiloften. Gouden bruiloft Jaak Verlinden 1954.23198447
Bruiloften. Gouden bruiloft van J. Rabijns en M. Oyen in 1949.941991191
Bruiloften. Huwelijk van Piet Housen en Bertha Tuyaerts 1964.1441996189
Bruiloften. Ketelmuziek. De noodlottige afloop. L.S.1331995130-132
Bruiloften. Platine bruiloft van Toine Quanten en Toke Plessers. 341201646
Bruiloften. Republiek Vratsenburg. E.A.172199959-68
Bruiloften. Tentoonstelling102199292-93
Bruiloften. Trouwen. L.S.941991170-190
Bruyninx Alain. Afscheid van Z.E.H. Alain Bruyninx, laatste pastoor van de Sint-Monulfus- en Gondulfusparochie van Sint-Huibrechts-Lille. J.G.2742009157-160
Bruyninx Alain. E.H. Alain Bruyninx, nieuwe pastoor in Sint-Huibrechts-Lille. J.G.191200122-26
Burg Linn (Krefeld). J.K.34198541-43
Burgemeester Klok Pieter van 1921-1946. F.J.1541997156-165
Burgemeesters van Lille. J.K.931991139-143
Buurtwinkel. G.V.34198513-18
Cardinaels André. Diamanten bruiloft van André Cardinaels en Maria Vandeweyer, 09.11.2000.191200146
Cardinaels André. Gouden bruiloft van André Cardinaels en Maria Vandeweyer, 09.11.199091199145
Cardinaels Jaak. Diamanten bruiloft Jaak Cardinaels en Maria Peymen 20.04.19971531997140
Cardinaels Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Cardinaels en Maria Peymen, 20.04.198752198746
Carnaval 33 jaar. P.T.,21120032-13
Carnaval 44 jaar. M.H.3142013162-163
Carnaval. Het carnaval van de Liller Meulewiekers. P.T.152199762-66
Carnaval. 4 x 11 jaar32120143-4
Carnaval. Carnavalgroep "de Mennekes" 194721198443
Carnaval. Carnavalstoet 25 jaar te Sint-Huibrechts-Lille. L.S.132199585-87
Carnaval. De stichters van carnaval in 1969.82199099
Carnaval. De Witte Broeken. L.S.121199442-44
Carnaval. Van vastenavond tot carnaval. L.S.82199054-61
Carnaval. Vastelavond of vastenavond. L.S.132199580-84
Carnaval. Witte Broeken. P.P.31198530-32
Cartografie. F.J.13119959-10
Catechismus. De catechismus en plechtige communie. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2742009183-186
Ceelen Johan, "het levend wetboek". F.J.2542007167-169
China. Een Lilse kelk in China. F.J.311201317-26
Chiro 50 jaar. M.M. 3542017174
Chiro, 40 jaar. D.J.2542007170-172
Chiro. Een terugblik op 20 jaar Chiro. L.V.61198841-46
Christine Bertho in memoriam. J.K.1419838-9
Cillen. Gouden bruiloft van Wim Cillen en Truda Verheyen3242014191
Claassen Adriaan in memoriam. F.J.2042002147-151
Clarissen. Zusters Clarissen in Sint-Huibrechts-Lille. H.V.201200211-16
Coemans Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Coemans en L. Nijssen, 02.09.20052342005190
Communie. L.S.23198427-32
Communie. De catechismus en plechtige communie. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2742009183-186
Communie. Enkele mijmeringen over mijn plechtige communie. M.V.92199178-80
Communie. Plechtige communie meisjes 1934.102199295
Communiebank. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2632008129-131
Corstiens Anna. De Lilse zuster Anna Corstiens. H.V.2932011116-117
Cortens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Cortens en T. Hurkmans, 11.05.20022032002142
Cox Jean en Alice Vaesen. Gouden bruiloft 30 april 2019.3732019140
Cox Toine en Mia Ieven. Gouden bruiloft 28 januari 2016.342201695
Creemers Frans. Gouden bruiloft van Frans Creemers en E. Vrolijkx, 20.04.1987.53198747
Creemers Joseph. Gouden bruiloft Joseph Creemers en Maria Wynants, 15.04.1989.731989141
Cresens Edwin en Riet Scrayen. Gouden bruiloft 21 juni 2019.3732019143
Crisis in Lille laatste kwartaal 19de eeuw. J.K.53198734-37
Custers Jef. Gouden bruiloft van Jef Custers en Maria Bernaerdts, 12.05.2001.1932001143
Cuyvers Fons. Gouden bruiloft van Fons Cuyvers en Berbke Thijs, 29.04.20062432006142
Daemen Werner Belgisch kampioen. F.J.1541997171-172
Dagboek. Uit een dagboek. Het oorlogsverhaal van Zjang Janssenswillen, deel 1, WO II. F.J.182200059-69
De aardbeving van 13 april 1992. L.S.1031992124-125
De beeltenis O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. J.K.1331995133-135
De bevrijding (1), WO II. P.P.5419875-9
De bevrijding (2) WO II, . P.P.6119883-7
De bevrijding (3) WO II. P.P.62198851-56
De bevrijding (4), WO II. P.P.631988100-106
De bevrijding aan de overkant, WO II. G.R.2242004174-178
De bevrijding bij de familie Christiaan Cox en Francisca Duysters. T.C.3742019165
De bevrijding in september 1944. F.J.3732019102
De bevrijding, WO II. De beschadigde kerktoren. De drooglegging. F.J. en P.P.38120204
De bibliotheek in Lille, deel 1. J.K.111199334-44
De bibliotheek in Lille, deel 2. J.K.112199365-76
De bierbrouwerij. Jules Klok731989133-140
De Bock Jules. Gouden bruiloft van Jules De Bock en Bertha Steegmans, 23.02.2001.192200196
De Boerenkrijg, 1798-1998. F.J.17119997-22
De Broederschap van de Heilige Barbara. J.K.61198821-24
De Burbure de Wesembeek slachtofferrs van WO I, Guillielmus en Ferdinand. J.G.34120164-13
De gemene heide - Tot nut van het algemeen... H.G.3632018115
De Grote Oorlog rond de kluis, 2014-2019. F.J.372201962
De Hork van Sint-Huibrechts-Lille of Hamont? J.V.351201715-18
De inboedel van een Lilse koperteut. M.v.d.W.831990132-137
De jeugdbewegingen bij de meisjes. VKAJ352201772
de Keijne. Gouden bruiloft J. de Keijne en C. de Vrijer, 06.05.19921031992140
De Kettingbrug: Brug 3 en Brug 1. F.J.352201774
De koffiedames. F.J.2542007173-174
De koffiedames. F.J.2542007173-174
De Liller jeugd. Statistische gegevens over de Liller jeugd 50 jaar geleden. VKAJ351201719-27
De Lilse meulen 1819-2019. F.J.372201975
De misdienaars bij de wijding van Leon Verbeek op 14 juli 1963.3542017192
De orgelmakers Smits te Reek - bij Grave. Een docoraat voor Jan Boogaarts. R.V.3532017130
De Russen in de bossen van Lille, WO II. J.V.362201875
De soldaat aan het IJzerfront. P.P.352201750
De tweede wereldoorlog, de bevrijding. 10 mei 1940, WO II. A.B.92199133-77
Demets Jan. F.J.172199985-89
Demets Jan. H.E.641988169-178
Dennenknoppen waren vroeger erg gegeerd. J.V.252200788-89
Deportaties (epiloog), WO II. P.P..44198611-15
Deportaties (proloog), WO II. P.P43198614-18
Dialect bij onze dichters en schrijvers. J.K.1341995165
Dialect, groenten. J.K.131199540-43
Dialect. "Hoe noemde gij?" C.D.232200576-79
Dialect. E.A.151199733-35
Dialect. E.A.152199777-79
Dialect. E.A.1531997128-129
Dialect. E.A.1541997166-167
Dialect. E.A.161199833-34
Dialect. E.A.162199881-82
Dialect. E.A.1641998165-166
Dialect. E.A.171199940-41
Dialect. E.A.172199983-84
Dialect. E.A.1731999110-111
Dialect. E.A.1741999167-168
Dialect. E.A.182200082-83
Dialect. E.A.181200020-21
Dialect. E.A.1832000140-141
Dialect. E.A.191200140-41
Dialect. E.A.192200187-88
Dialect. E.A.1942001183-184
Dialect. J.K.82199081-83
Dialect. Spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen, vergelijkingen. C.D.231200527-40
Dialect. C.D.221200428-35
Dialect. De persoonlijke voornaamwoorden. C.D.2232004133-140
Dialect. En ditmaal eens géén regels! C.D.231200537-39
Dialect. En nu ons eigen dialect (1). J.K.741989162-167
Dialect. Het geslacht van zelfstandige naamwoorden. C.D.222200487-92
Dialect. Inleiding. J.K.731989113-115
Dialect. J.K.102199275-76
Dialect. J.K.1031992121-123
Dialect. J.K.1131993111-112
Dialect. J.K.1231994136-137
Dialect. J.K.1241994160-161
Dialect. J.K.142199693
Dialect. J.K.831990129-131
Dialect. J.K.91199126-30
Dialect. J.K.92199192-94
Dialect. J.K.931991122-124
Dialect. J.K.941991161-162
Dialect. Krachtig pleidooi voor het verplicht invoeren van het (Algemeen Lils) als standaardtaal in het Vlaams gewest. C.D.2142003178-184
Dialect. Rooie Pier. Van dû Katrû Bra t?t ?p du Roe:jû Pier. C.D.2432006133-136
Dialect. Vogelnamen in het Lilse dialect. J.K.112199393-94
Dialecten, rond de studie van de dialecten. J.K.142199679-80
Dialecten. J.K.1331995120-129
Diamanten bruiloft Gerard Bloemen en Odilia. Thijs, 16.04.1994.1231994139
Diamanten bruiloft Pieter Pellens en Fien Vanduffel; 9 juni 20183632018142
Diamanten bruiloft van Albert Dijkmans en Lies Cuppens, 13 mei 20183632018140
Diamanten bruiloft van André Van Deurzen en Jet Daemen, 17 augustus 2017.3542017191
Diamanten bruiloft van Gerrit Jansen en Ria Claasen, 3 augustus 2017.3542017190
Diamanten bruiloft van Harrie Achten en Mia Agten, 12 mei 20183632018139
Diamanten bruiloft van Harrie Coemans en Lieske Nijssen3342015192
Diamanten bruiloft van Jan Achten en Lucie Van Samang, 20.04.20102832010137
Diamanten bruiloft van Jan Eerdekens en Jet Driesen, 29 november 2018.371201944
Diamanten kloosterjubileum van zuster Catho Vandervelden, augustus 2016.3442016191
Diefstallen in de oorlog 40-44. J.V.3532017132
Dijkbreuk in 1933. Uit de oude doos.3432016144
Dijkbreuk. De dijkbreuk (Brief Bloemen-Boons). E.A.22198446
Dijkbreuk. De dijkbreuk. E.A.21198418-20
Dijkmans Albert. Gouden bruiloft van Albert Dijkmans en Lies Cuppens, 03.05.2008263200838
Dominicanessen. Verslag van WO I door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille333201598-110
Doodsbrief. L.S.6119888-16
Doodsprentjes (1). L.S.62198857-65
Doodsprentjes (2). L.S.631988107-114
Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw, tentoonstelling2942011146-147
Doodsprentjes-bidprentjes, tentoonstelling. L.S.741989146-147
Doodsprentjes-bidprentjes, tentoonstelling. L.S.81199044-46
Doodsprentjes. Greven Joannes, F.J.202200262-63
Doodsprentjes. Klok Elisabeth Antonia Mariga Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1431996135-136
Doodsprentjes. Oude doodsprentjes. J.K.172199969-70
Doodsprentjes. Reyners Jacobus. F.J.2032002135-137
Dorp. Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.203200298-101
Dorperkuil. De Dorperkuil. J.K.132199588
Dorpspomp. J.K.42198610-11
Dorpsstraat. Dorpszicht Slegten 1899-190311201347
Dorpsstraat. Het dorpsplein. "'t durp int neij", zaterdag 6 augustus 2005. J.G.2342005160-162
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein, apotheker. E.A.183200098
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein, kerk. E.A.182200050
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein. E.A.1641998146
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein. E.A.173199998
Dorpsstraat. Zicht Dorpsstraat. E.A.172199950
Dorpsstraat. Zicht Dorpsstraat. E.A.1741999146
Dorpsstraat. Zicht ingang Dorpsstraat. E.A.163199898
Douanier Verjans Pierre. F.J.381202036
Dré Van den BRoek en Annie Meuris, gouden bruiloft 23 april 20163432016143
Dreesen. Uit het archief van notaris J. Dreesen. F.J.11198335-37
Drie gouden paren. Jos Van Gerven en Gerda Paesen, Jan Van Gerven en Jeanine Winters, Jacky Loenders en Gerda Van Gerven3342015186
Driesen André2432006140
Driesen Chel. De Broekkant. C.D.23198421-22
Driesen Chel. De Broekkant... und kein Ende. C.D.24198425-27
Driesen familie. C.D.202200264-74
Driesen Louis, echtgenoot van Mia Rutten, 90 jaar3332015144
Driesen. André Driesen in memoriam2432006140
Driesen. Deze kant... gene kant. C.D.2219849-11
Driesen. Het verdwenen huis Driesen op de Geuskens. F.S.20120022-10
Duistere dagen, WO II. P.P.3219855-9
Duitse "Glockenaction" tijdens de tweede wereldoorlog. De klokken in de kerktoren. J.V.3542017153
Duitser. "Unknown German", WO II. F.J.1531997130-134
Dwaallichtjes, een poging ter verklaring. M.V.261200823-25
Eben Robert en Paula Wils gouden bruiloft3232014143
Ecrevisse en de teuten. J.K.21198436-40
Een Duitse spionne in Sint-Huibrechts-Lille tijdens WO I. F.J. 361201812
Een eeuw middenstand, inleiding. Edgard Adriaens1541997146
Een eeuw middenstand. J.G.16119985-6
Een eeuw middenstand", elektriciteit, hout en bouw, bouwmaterialen, aannemers, schrijnwerkers, houthandelaars, vloerders en allerlei. Edgard Adriaens1641998148-157
Een eeuw middenstand", garages, horeca, bank-boekhouding-verzekeringen, lichaamsverzorging, winkels, vrije beroepen, andere zelfstandigen. Edgard Adriaens163199899-108
Een eeuw middenstand", land- en tuinbouw. Edgard Adriaens162199853-66
Een eeuw middenstand", oude ambachten. E.A.16119987-18
Een Lils teutencontract. M.v.d.W.161199826-28
Een Lilse olieperser. Luc Stalmans831990102-108
Een Lilse Student. M.v.d.W.53198719-22
Een Lilse teut in Barneveld. Leonardus Kerckhofs. Adri Kerkhof Bea van Oeveren-Kerkhof381202022
Eerdekens Jan. Gouden bruiloft Jan Eerdekens en Jet Driesen, 29.11.2008271200945
Eerdekens Jef en Mia Winters, diamanten bruiloft op 7 november 2016.351201744
Eerdekens Jef. Gouden bruiloft van Jef Eerdekens en Mia Winters, 10.11.2006251200748
Eerdekens Rosalie. Gouden kloosterjubileum van zuster Virginie, Rosalie Eerdekens, 25.05.20022032002144
Eerdekens. Briljanten bruiloft van Driek Eerdekens en Virginie Den Das 02.03.1985.31198545
Eerdekens. Gouden bruiloft van Antoon Eerdekens en Annie Steensels3232014141
Eerdekens. Gouden bruiloft van Henri Eerdekens en Mia Vandeweyer3242014189
Einde van het begin, WO II. P.P.14198330-33
Elektriek. 75 jaar elektriciteit in Sint-Huibrechts-Lille. F.J.1441996148
Elektriek. De elektriek voor het publiek, 75 jaar elektriciteit. F.J.143199698-99
Elektriek. De elektriek voor het publiek. J.G.151199730-31
Elektrische draadversperring. Kroniek van een dorp in oorlog. De Quatre-Bras als toegangspoort naar Nederland na de plaatsing van de elektrische draadversperring. J.V32120143-14
Engelen. Nieuwe altaarengelen. J.G.212200372-76
Engelsen. Bemanning van het 630ste Squadron van R.A.F., WO II. F.J.2332005126-127
Engelsen. Pen-y-Lan Bridge, WO II. F.J.232200552-75
Er was eens... een pastorijmuur. F.J.371201933
Ercken in Sint-Huibrechts-Lille. L.E.2642008167-173
Eredoktor Leon Verbeek. Een groot heemkundige in Congo. F.J.3442016150-156
Erfgoeddag. Erfgoeddag Grenzeloos op 27.04.2014322201452-53
Erfgoeddag. Onroerend erfgoed, roerend erfgoed, immaterieel erfgoed. J.G.3232014106-110
Evens Harie, oud-strijder, WO II2942011179-180
Evens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Evens en Philomene Moors, 29.10.1998.171199946
Evolutie van het bodemgebruik in Sint-Huibrechts-Lille. N.D.3442016157-165
Exelmans. Maarschalk Remy, Joseph, Isidore Exelmans, deel 1. M.J.2342005163-171
Exelmans. De teuten in de familie Exelmans, deel 3. M.J1832000108-111
Exelmans. De teutencompagnie Exelmans. F.J.12198342-46
Exelmans. Het beheer van de studiebeurs Exelmans, deel 2. M.J.182200084-92
Exelmans. Maarschalk Remy Joseph, Isidore Exelmans, deel 3. M.J.242200650-61
Exelmans. Maarschalk Remy, Joseph, Isidore Exelmans, deel 2. M.J.24120065-15
Exelmans. Markante verwanten in de stamboom Exelmans, deel 1. M.J.181200030-40
Familienamen. J.K.81199038-43
Families. Familie Jan Philippe-Marie Van Vlierden ±1930112199395
Families. Familie Quanten-Evens271200948
Families. Familie Van den Akker-Groos. G.R. en L.S.322201482-90
Families. Familie Wehenkel252200796
Families. Houben. De Lilse familie Hoube. J.M.321201415-26
Families. Teuten- en familieregisters. F.J.322201475-81
Families. Verhuis familie Van Renterghem 192924198447
Families. Wereldoorlog II. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.3232014111-118
Fanfare "Vermaak na Arbeid", 100 jaar. G.V.162199873-74
Fanfare "Vermaak na Arbeid", 80-jarig bestaan161199846-47
Fanfare. Koninklijke Fanfare "Vermaak na Arbeid": trommelkorps 196144198647
Fanfare. Negentig jaar "Vermaak na Arbeid". E.A.62198869-75
Fanfare. Trommelkorps van “Vermaak na Arbeid” viert 50 jarig jubileum. L.A.291201123-30
Feesten: Sint-Hubertus en Sint-Niklaas. L.S.31198513-20
Fietsen. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.13198326-28
Fimmers Kallist, O.Praem. J.K.92199189-91
Fons Cuyvers en Berbke Thijs, diamanten bruiloft 26 april 2016.3432016141
Foto. Een zeer oude foto. J.K.53198728-30
Franse overheersing, deel 1. De slag bij Waterloo 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. J.V.341201614-29
Franse overheersing. De assignaten onder de Franse overheersing. J.K.91199137-41
Franse overheersing. De slag bij Waterloo. 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. Deel 2342201654-73
Franse revolutie. Lille in de periode van de Franse Revolutie. J.K.62198882-88
Franse Tijd. Lille in de Franse Tijd. Het Boerenkrjgmonument. J.K.,72198987-91
Franse troepen in Lille in 1813-1814-1815. J.V.252200781-82
Fransen Anna. Gouden kloosterjubileum van zuster Gemma, Anna Fransen, 25.05.20022032002143
Fransen Helena. Gouden jubileum zuster Angeline, Helena Fransen, 06.06.19931141993190
Fransen Jaak. Gouden bruiloft Jaak Fransen en C. Follon, 17.06.1994.1231994141
Fransen Maria. Gouden jubileum zuster Maria Jacoba Fransen, zuster Josepha, 29.05.1994.1231994143
Garage Bloemen 192034198547
Geboorte en doopsel. L.S.13198322-25
Geboortejaar 1918. Tachtig en ouder. E.A.1631998124-126
Geboortejaar 1935: ons geboortejaar. M.D.1341995186-189
Geboortejaar 1935. 65-jarigen samen te Sint-Huibrechts-Lille, geboortejaar 1935.1842000147-149
Geboortejaar. 70-jarigen2642008191
Geboortejaar. 70-jarigen, geboren 19392742009192
Geboorten. Geboorten in de 19de eeuw. G.V.931991117-121
Gebroken vleugels, WO II. P.P.4119865-11
Gebruiken. Het leven vroeger. L.S.4419863-10
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Parochiale religieuze zorg aan zieken in de eerste helft van de vorige eeuw. H.V.2842010182-183
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Biechten in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.291201131-33
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.292201182-85
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.281201044-47
Gebruiken. Kerk en mens. L.S.5119879-15
Gebruiken. Nie door het gerèkt loe.epen! L.S.8119909-14
Gebruiken. Rouw en rouwgebruiken. L.S.54198710-15
Gedichten. Lille in proza of gedicht : "Aan ons dierbaar Lille". J.K.1031992129-130
Gedichtendag lagere school, januari 2018.362201889
Geelen. Koster-organist P. Geelen. J.K.72198975-86
Geenkens. Teutenregisters doorgelicht. Een teutencompagnie ca. 1800 in transitie: van koperambacht naar textielzaak. L.V.D.S.332201574-85
Geerits André. Diamanten bruiloft van André Geerits en Anna Swennen, 03.02.2011292201193
Geerits André. Gouden bruiloft van Aandré Geerits en Anna Swennen, 03.02.2001.192200195
Geers Mathieu. Diamanten bruiloft van Geers Mathieu en Maria Van Vlierden3242014185
Geerts Mathieu. Gouden bruiloft van Mathieu Geers en Mia. Van Vlierden, 24.07.20042242004189
Geestelijken. De eerste zusters Jozefienen in Lille.631988143
Geestelijken. René Peeters, priesterwijding 13.08.1960 samen met de buurmeisjes.2342005192
Geestelijken. Roepingen in Sint-Huibrechts-Lille2342005146-147
Gemeentehuis. Het gemeentehuis. H.G.162199875-80
Gemeentehuis. Zicht gemeentehuis en jongensschool. E.A.14119962
Gemeentehuis. Zicht gemeentehuis te Sint-Huibrechts-Lille. E.A.142199650
Gemeentehuis. Zicht jongensschool. E.A.1431996100
Gemeenteraadsleden 1976. J. V.312201362-63
Gemeenteraadsverkiezingen. Evolutie kiesstelsel. L.S.1241994164-177
Gemengd kerkkoor 50 jaar. J.S. en J.G.371201925
Genealogie Plessers familie. J.G.2942011166-177
Genealogie: Bronnenbewerking naar Généalogie à la Carte. G.V.1131993122-131
Genootschap van H. Vincentius a Paulo gemeente Sint-Hui-brechts-Lille. H.G.171199923-27
Gepolychromeerde beelden in zwart-wit. F.J.362201870
Gerits Louis. Gouden bruiloft van Louis Gertis en Annie Jansen, 13.07.20123042012191
Geschiedenis. in de rand van de teutengeschiedenis. J.K.102199261-63
Geunis Frans. Gouden bruiloft van Frans Geunis en Grietje Arits, 02.08.20082642008187
Geusens Helena. Gouden kloosterjubileum van zuster Aline (Helena Geusens) 01.06.1986.43198645
Geuskens. Het verdwenen huis Driesen op de Geuskens. F.S.20120022-10
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen 75 jaar. F.J.152199767-70
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen Sint-Huibrechts-Lille viert 90-jarig bestaan. C.T.302201278-82
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen. E.A.51198732-35
Gielen Michel. Gouden bruiloft van Michel Gielen en Lisette Reymen, 06.06.20042232004144
Gielen stam. J.V.31198540-43
Gielkens Henri. Gouden bruiloft van Henri Gielkens en Magda Verstappen, 17.10.2012311201346
Gielkens Jaak. Een nieuw verhaal van Margaretha en Jaak Gielkens, WO II. L.S.123199499-102
Gielkens Jan. Diamanten bruiloft van Jan Gielkens en T. Vanharen, 12.04.2005232200596
Gielkens Jan. Gouden bruiloft van Jan Gielkens en T. Vanhaeren 07.04.1995132199594
Glasramen. Aloysius Gonzaga en Johannes Berchmans. J.K.132199556-58
Glasramen. Heilige Barbara. H.V.2442006152-154
Glasramen. Het glasraam achter het O.L.V.-altaar. J.K.631988115-119
Glasramen. Joseph Osterrath, ontwerper en uitvoerder van de glasramen in onze kerk. H. V. & J.V.2532007109-114
Glasramen. Noorder- en zuidertransept. J.K131199521-29
Glasramen. Noorder- en zuidertransept. J.K.1031992108-116
Glasramen. Restauratie van de brandglasramen. J.V.2432006113-117
Glasramen. Sint-Hubertus in detail. H.V.2942011163-165
Glasramen. Twee heiligen op één glasraam. J.K.1131993139-142
Godslamp. De godslamp. J.G.2332005118-121
Gooskens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Gooskens en T. van den Wildenberg, 14.02.2000.182200096
Goossens Jan. Gouden bruiloft van Jan Goossens en Philomena Wuytjens, 23.02.2012302201294
Gouden bruiloft Gerard Bloemen en Odilia Thijs 14.04.1984.22198423
Gouden bruiloft Henri Loos en Maria Derickx 30 juni 20183642018191
Gouden bruiloft Johannes Nouwens en Francisca van Vorstenbosch 25 augustus 2016.3442016190
Gouden bruiloft Joseph Vanbuel en Rosa Dupont 7 juli 20183642018191
Gouden bruiloft van A. Van Deurzen en J. Daemen, 11.08.20072542007180
Gouden bruiloft van Adriaan Van Hout en Louisa Daens, 12 juli 2016.3442016188
Gouden bruiloft van André Beliën en Maria Deckers, 17.04.20082632008137
Gouden bruiloft van Edgard Adriaens en Annie Wouters3232014142
Gouden bruiloft van Franciscus Rappange en Catharina Kwinkelenberg, 28 juli 2016.3442016189
Gouden bruiloft van Frans Agten en C. Mertens, 26.04.20072532007139
Gouden bruiloft van Gerrit Jansen en Ria Claasen, 04.08.20072542007179
Gouden bruiloft van Harrie Achten en Mia Agten, 10.05.20082632008139
Gouden bruiloft van Harrie Deeben en Ria van Hoof3342015187
Gouden bruiloft van Herman Stalmans en Lèneke Huyers, 14.05.20153332015142
Gouden bruiloft van Jaak Hulsbosch en Paula Eerdekens, 25 augustus 2017.3542017191
Gouden bruiloft van Jaak Vanherck en Catho Moors, 15 september 2017.3542017191
Gouden bruiloft van Jan Bax en Henriette Van Hout 18 augustus 2016.3442016190
Gouden bruiloft van Jan Steensels en Ida Dewit, 7 juli 2017.3542017189
Gouden bruiloft van Jef Geens en Thoke Driesen3242014186
Gouden bruiloft van Jef Bax en Angèle Gielen, 3 oktober 2018.371201942
Gouden bruiloft van Jena Nauts en Cardinaels José, 3 juli 2018.3642018190
Gouden bruiloft van Jo Van Winkel en Lea Vaesen, 15 juli 2016.3442016188
Gouden bruiloft van Joep Brekelmans en Tonny van Laerhoven, 22 oktober 2018.371201943
Gouden bruiloft van Jozef Tormans en Louisa Thielens, 23.12.2017361201845
Gouden bruiloft van Leo Mennen en Germaine Meurkens, 21 december 2018.371201944
Gouden bruiloft van Leon Clijsters en Madeleine Pellens, 7 juli 2017.3542017189
Gouden bruiloft van Louis Abrahams en Martina Janssen, 26.10.2007261200846
Gouden bruiloft van Paul Nijs en Maria Pellens, 29 november 2018.371201943
Gouden bruiloft van Piet Loos en Astrid Berben3342015188
Gouden bruiloft van Pieter Achten en Lucie Van Samang, 22.04.2000.1832000142
Gouden bruiloft van Pieter Baw en Helena Duitsters 13 augustus 2016.3442016189
Gouden bruiloft Wim Baens en G. Verlinden 27.09.19971541997181
Gouden priester jubileum Theo Housen , 30 juni 20183632018143
Grensbetwistingen. F.J.23198440-42
Grenswijzigingen te Sint-Huibrechts-Lille. L.S.1331995112-119
Greven Joannes. Oud bidprentje van Joannes Greven. F.J.202200262-6
Grevenbroek. De heerlijkheid Grevenbroek (1309-1401). F.J.631988126-131
Grevenbroek. De heerlijkheid Grevenbroek (1401-1585). F.J.641988166-168
Grevenbroek. Het Drossaardschap Pelt-Grevenbroek (1585-1795). F.J.71198934-37
Grevenbroek. Lorreinen, 1401: Lille platgebrand. J.G.1942001166-170
Grevenbroek. Project “Herwaardering van de posttrafiek naar en van Gevenbroek”. F.J. 3232014133-134
Grevenbroek. Uit het parochiaal archief. F.J.172199957-58
Grevenbroek. Wat had Lille met Grevenbroek te maken? F.J.62198876-81
Grondgebied. Hoogte Liller grondgebied. Hoe hoog ligt het Liller grondgebied? A.D.2042002169-176
Haarteuten. De haarteuten. J.K.121199419-25
Habets Jozef. E.H. Jozef Habets. J.K.43198640-41
Haikoes. J.K.931991125-131
Halley. De Komeet van Halley. G.V.3219851-4
Handel en wandel van de teuten in Duitse gewesten. J.K.1431996112-114
Handel over het kanaal. F.J.381202032
Haspengouwroute. J.K.1231994134-135
Hazelaar. De hazelaar (Coryluàs). E.P.71198943-44
Heemkumde. Jaaruitstap van 7 september 2013. J.G.3142013180-182
Heemkunde en Kartografie. A.D.2219846-8
Heemkunde en Kartografie. J.G.2319849-15
Heemkunde. De kring op internet. G.V.17119992-3
Heemkunde. Eerste feest heemkundige kring312201396
Heemkunde. Gouwdag Heemkundige Kring22198442
Heemkunde. Gouwdag terugblik313201398-100
Heemkunde. Gouwdag. De gouwdag 05.05.1984. G.V.2319844-7
Heemkunde. Heemfeest, 27 juni 1993. E.A.1131993119-121
Heemkunde. Heemkundige Kring 25 jaar, groepsfoto1641998192
Heemkunde. Heemkundige Kring 25 jaar. J.G.1631998118-123
Heemkunde. Heemschut. Red.3319851
Heemkunde. Tien jaar Heemkunde. G.V.1119833-5
Heemkunde. Twintig jaar Heemkundige Kring. G.V.1141993174-179
Heemkunde. Veertig jaar Heemkundige Kring3142013146
Heerlen-Brunssum. J.K.23198433-34
Heidbüchel. Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1131993126-128
Heidetwisten tussen Sint-Huibrechts-Lille en Kaulille. R.D.152199774-76
Heilig Lille, tentoonstelling. J.G.181200041-43
Heilig, een eeuw geloof181200022-29
Heilig. ’t Helig Lille, aankondiging1741999147-148
Heilige ertilia en kinderzegen. De Drie Gezusterskapel Smeelstraat. J.G.3432016127-129
Heilige Victor, beeld. E.A.19120012-6
Heiligen. De Heilige Monulphus en Gondulphus. J.K.1641998174-182
Heiligen. Sint-Hubertus. Het Sint-Hubertusvaandel. Restauratie van het vaandel. J.V.3042012172-174
Heksenböske. P.P.253200799-108
Henckens Elisa. Lilse roepingen. Zuster Elisa Henckens en priester Jos Nyssen. H.V.2342005182-183
Henri Rabijns en Colette Bergs, gouden bruiloft 24 mei 20163432016143
Herbergen. Inleiding. J.v.d.W. en A.P.31198521-29
Herbergen. Peels, “Pels”. A.P.51198736-45
Herbergen. Verlinden-Broekmans herberg, vervolg. A.P..44198614-22
Herbergen. Verlinden-Broekmans herberg. A.P.34198527-36
Herbergen. Wouters herberg. A.P.33198522-28
Herdenking van de bevrijding 17-22 september 2019. J.G.3742019171
Herdenking WO II 21 maart 2018. F.J.362201887
Herdenking: 11 november 2008, WO II en WO I. J.G.271200918-20
Herdenking: 11 november viering, WO II en WO I. J.G.301201225-27
Herders. De aanbidding van de herders. J.K.831990138-140
Herinneringen aan het station van Lille. Gebouw, personeel, speciale treinen, enz. J.B.3742019146
Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.203200298-101
Herinneringen. Amerikaanse herinneringen, WO II. P.P.301201216-24
Hermans Cornelis. Gouden bruiloft Cornelis Hermans en Eufemia Wesseling, 02.05.1992.1031992139
Hermans Eliza.Gouden kloosterjubileum zuster Eliza Hermans 05.08.19961441996191
Hermans Jan. Gouden bruiloft van Jan. Hermans en Frida Rabijns, 12.05.20072532007141
Hermans Jef in memoriam. H.V.311201338
Hermans Jef. Diamanten priesterfeest van E.H. Jef Hermans, 15.06.20082632008143
Hermans Jef. Gouden priesterfeest Jef Hermans1631998144
Hermans Peter Jan Franciscus en Joanna Elisabeth Petronella Vos, familie foto bij de oude doos332201596
Hermitage. Ooit van gehoord? J.K.72198964-65
Het beeld van de Heilige Rita. J.K.102199281-84
Het nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 2. J.S.2622008106-110
Het verhaal van een huis Kompenstraat 4. J.V.3742019155
Het verhaal van een huis. Vandeweyer. M.H.A. van de Weijer3642018149
Het verhaal van kerkelijke gebruiken. H.V.352201784
Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Biechten in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.291201131-33
Het wel en wee der teuten: zij die niet terugkeerden. M.v.d.w.14198323
Heunen Willy, soldaat in Nederlands Indië. L.S.121199426-30
Heunen Willy. Diamanten bruiloft van Willy Heunen en Mia Linsen, 02.08.20082642008186
Heunen Willy. Gouden bruiloft van Willy Heunen en Mia. Linsen, 01.08.19981641998188
Hoe promoveerde Ambrosius tot patroon van de imkers. G.H.82199093-96
Hoeben Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Hoeben en Catharina Simons, 17.07.20092742009191
Hoogmartens, Sint-Huibrechts-Lille verwelkomt Mgr. Hoogmartens, 24 januari 2010. J.G.282201050-52
Hoogstraten. J.K.32198530-31
Hornix Marc. In memoriam Marc Hornix. F.J.322201450-51
Houben Louis. Gouden bruiloft Louis Houben en Mia Thijs, 17.10.1997161199844
Houben. De Lilse familie Houben. J.M321201415-26
Housen Piet en Tuyaerts Bertha, huwelijk 19641441996189
Huis Jansen en appartementsgebouw nu.34198544
Huis Voortallen. Oud huis Paul Joosten. F.J.371201935
Huizen tentoonstelling. In Sint-Huibrechts-Lille herleeft het verleden, maquette van Lille. P.P.2732009113-115
Huizen. Beschermingsdossier Sint-Huibrechts-Lille. F.J.321201427-34
Huizen. Bouwplannen in 1898, Jacob Loos. G.V.54198733-36
Huizen. De koopdag. L.S.71198910-17
Huizen. De verwarming: de vuurhaard. L.S.72198956-63
Huizen. De verwarming: het haardgereedschap. L.S.731989106-112
Huizen. Lille anno 1900. J.G.281201029-30
Huizen. Nie door het gerèkt loe.epen! L.S.8119909-14
Huizen. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18, Quintens. H.G.1341995152-157
Huizen. Sint-Huibrechts-Lille, Kruisstraat 6, van Roosmalen. H.G.1441996149-153
Huizen. Van aanwateren tot huiszegen. L.S.841990151-157
Huizen. Zoekplaatje: Kempische boerderij13198311
Hulst (Ilex aquifolium). E.P.81199049-50
Hurkmans Door. Diamanten bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 12.10.2012311201345
Hurkmans Door. Gouden bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 12.10.2002211200348
Huwelijken. Het huwelijk in de statistiek. G.V.941991163-169
Ieven François. Gouden bruiloft van François Ieven en Jacqueline Maas, 23.09.20052342005191
Ieven genealogie. R.S.252200750-70
Ieven Harrie. Gouden bruiloft Harrie Ieven en Maria Van Werde 11.05.19961431996137
IJzerbedevaart. IJzerbedevaart 2, H.B.322201473-74
IJzerbedevaart. Vlaanderens 25ste IJzerbedevaart 1952, Roelandgemeenschap321201438-42
In memoriam. E.H. Hendrik Vandervelden. Leo Vandervelden3642018159
Jacobs Door (Willem Theodoor). L.S.1311995182-185
Jaminé Lambert was de bouwmeester-architect van onze kerk van 1845. H.V. en J.V2732009100-105
Jan aan de Bassing. De afspanning "bij Jan aan de Basseng". M.S.21198411-17
Jannis Willy. Gouden bruiloft van Willy Jannis en Annie Verheyen, 01.09.20112942011190
Jansen Arnold Gouden bruiloft van Arnold Jansen en Rosalie Vanesch 28.04.1984.22198424
Jansen Fieneke. Gouden kloosterjubileum van zuster Emelia (Fieneke Jansen) 30.09.198544198646
Jansen Fieneke. Gouden kloosterjubileum van zuster Fieneke Jansen, zuster Emelia, 30.08.1995.134199543
Jansen Jan. Aannemer Jan Jansen. F.J.2442006160-166
Jansen Peter Jan, veldwachter. J.V.311201333-34
Jansen. Huis Jansen en appartementsgebouw nu.34198544
Janssen Cornelius. Beeldhouwer Cornelius Janssen. J.V.261200826-33
Janssen Magda. Diamanten kloosterjubileum, 17.09.20133142013187
Janssen Magda. Gouden kloosterjubileum van zuster Magda, 04.10.2003221200448
Janssen Walter. Oude pastorij, verhaal van Walter Janssen. W.J.2242004158-169
Janssenwillen Zjang. Uit een dagboek. Het oorlogsverhaal van Zjang Janssenswillen, deel 2.1832000133-139
Jef Pepels en Maria Snoekx, diamanten bruiloft 23 juni 2016.3432016142
Jef Van Baelen. Johan (Jef) Van Baelen, een Lilse Oostfronter, aanvulling. 351201736-37
Jef Vangansewinkel en Mia Van den Broek, diamanten bruiloft 26 mei 2016.3432016141
Jegers Gerard in memoriam. H.V.311201331-32
Jeneverstokerij. De jeneverstokerij. J.K.101199236-41
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 1. L.V.3542017161
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 2. Schoolleven en kinderspelen. L.V.361201821
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 3. L.V.362201853
Jeugdherinneringen van Theo Quanten - Deel 1 T.Q.3632018101
Jeurissen Alfons, douanier in Sint-Huibrechts-Lille. F.J.271200937-38
Jeurissen Alfons. F.J.282201077-81
Jodenproblemen zijn geen uitvinding alleen van de oorlog 1940-1945, WO II. J.V. 2442006155-157
Johannes Joseph Vandervelden, bisschop. Een oorlogsverhaal met een staartje.3432016130-134
Jonge schutterij. Een kapitaalkrachtige Jonge Schutterij? F.J.3542017181
Joosten afstammelingen, memoires. M.J.2842010147-162
Joosten Alfonse. Zr. M. Alfonse, Maria Elisabeth Joosten, tweede algemene priorin van de Zusters Dominicanessen van Lubbeek (1879-1948). F.J.1731999126-130
Joosten Bob. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.3242014179-181
Jozefienen. Afscheid zusters Jozefienen. J.G.192200169-75
Jozefienen. De eerste zusters Jozefienen in Lille631988143
Jozefienen. Zusters Jozefienen 60 jaar in Lille. J.K.641988162-165
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 1. H.V.192200176-83
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 2. H.V.1932001130-140
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 3. H.V.1942001171-182
Jubilarissen diamanten bruiloft, Harry Maas en Truda Houben 27 september 2018.3642018190
Jubilarissen. Bloemen Gerard en Anna Vanmeensel gouden bruiloft op 7 oktober 2016.351201745
Jubilarissen. Bloemen Leo. Diamanten bruiloft Leo Bloemen en Anna Vandormael 11.05.19961441996190
Jubilarissen. Bloemen Leo. Gouden bruiloft Leo Bloemen en Anna Vandormael 13.05.1986.43198642
Jubilarissen. Diamanten bruiloft Constant Scheepers en Antoinette Eerdekens, 9 september 2018.3642018189
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Frans Geunis en Grietje Arits, 11 augustus 2018.3642018189
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Gerard Hoeben en Catharina Simons, 17 juli 2019.3742019191
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Harrie Van Samang en Julia Hollanders.381202046
Jubilarissen. Diamanten jubileum zuster Lena Bloemen, zuster Eduarda, 15.09.1995.141199643
Jubilarissen. Gouden bruiloft Albert Cardinaels en Tini Van Winkel, 1 augustus 2019.3742019191
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Henri Daens en Madeleine Derickx, 4 juli 2019.3742019190
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Jos Vandervelden en Francine Boonen, 3 juli 2019.3742019190
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Leo Claassen en Mia Pepels, 29.03.2011292201195
K.A.J. ±1948.151199747
K.A.J. ±1952.1531997142-143
K.A.J. Jongens ±1929172199994-95
K.A.J. voetbal, september 1965231200548
K.A.J.-jongens ±1950162199896
K.S.A. 100 jaar. 100 jaar KSA Sint-Huibrechts-Lille 28 augustus 2004. F.J.2242004179-181
K.S.A. 100 jaar. F.J.2232004122-127
K.S.A. 60 jaar Roelandgemeenschap 9 september 2007. P.P.26120087-9
K.S.A. 90 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. S.E.1241994187-190
K.S.A. 90 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. J.K.132199591-92
K.S.A. De Studentenbeweging in Lille. F.J.32198539-42
K.S.A. Dennenknoppen waren vroeger erg gegeerd, KSA. J.V.252200788-89
K.S.A. Modelkamp KSA 19482642008164-166
K.S.A. op kamp op de Hork in 1941.1131993143
K.S.A. Roelandgemeenschap 50 jaar. P.P.161199835-40
K.S.A. Roelandgemeenschap 55 jaar. J.G.211200334-40
K.S.A. Stichting Studentenbond 80 jaar geleden. E.A.23198443-45
K.S.A. Vakantiefoto van 50 jaar geleden, KSA-ers op kamp253200714
K.S.A.. De Katholieke Studentenbeweging in Limburg. F.J.31198534-39
Kaarten. Kruisjassen. J.V.21198432-35
Kaarten. Matsen. J.V.14198343-44
Kalender. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.3242014179-181
Kamille (Martricaria chammomilla). E.P.841990192-194
Kamperen in Lille in 2016. J.G.351201728-30
Kamperen. Kampleven in Sint-Huibrechts-Lille. J.G.321201434-35
Kamperen. Het kampeerdorp Lille. J.G.311201315-16
Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal, WO II. Deel 2. L.S.2232004128-132
Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal, WO II. Deel 1. LS.222200477-86
Kanaal. Een boottocht op het oud kanaal in 192162198895
Kanaal. Een jubileumbijdrage. J.T.1231994127-131
Kanaal. Het kanaal. F.I.121199431-41
Kanaal. Het kanaal. E.A.631988120-125
Kanaal. Het moeilijke begin van het Kempisch kanaal te Sint-Huibrechts-Lille. M.W.192200159-68
Kanaal. Kanalisatie van de Kempen. Hoe ervaarden onze voorouders de aanleg van een kanaal in hun dorp? J.V.3132013132-134
Kapellen. 100 jaar Lilse Kapellen. De Boskapel en de Drie Gezusters-kapel. F.J.172199951-56
Kapellen. De Boskapel. D.V.1219833-10
Kapellen. De Drie-Gezusterskapel. F.J.102199271-74
Kapellen. Een verdwenen kapel. L.S.41198612-13
Kapellen. Het kapelleke op de "Geuskens". L.S.1141993170-173
Kapellen. Het kapelleke van de "Riet". L.S.112199377-79
Kapellen. Pellevoisin of de toewijding van de boskapel. J.K.13198341-42
Kapellen. Restauratie kapellen. Fotosessie1741999188-189
Kapellen. Terug van weggeweest. De beelden van de Boskapel. F.J.152199791-93
Kauffmann Frans. Gouden bruiloft van Frans Kauffmann en Leopoldine Agten, 06.08.20112942011188
Kelk. Een Lilse kelk in China. F.J.311201317-26
Kempische teuten in Beijerland-Hoekse Waarde. J.K.1031992135-138
Kenis Jef. Gouden bruiloft van Jef Kenis en Marieke Coninckx, 03.07.20062442006118
Keppens Hubert. Gouden bruiloft van Hubert Keppens en Philomina Wuytjens, 17.11.2011301201246
Kerckhofs Jacobus en Klock Maria Gertruda, filigraanwerk. F.J.2342005175-177
Kerk en mens. L.S.5119879-15
Kerk en toren, restauratie. E.A.111199317-21
Kerk. Aflaten en het feest van Kerstmis. L.S.1441996154-156
Kerk. Aswoensdag. J.G.162199870-72
Kerk. Bezoek aan de kerk van 1940. Verhaal van een anonieme KSA292201164-71
Kerk. De kerstboom. J.G.151199736-38
Kerk. De klokken van Pasen. J.G.152199751-53
Kerk. De Monulfus- en Gondulfuskerk van Sint-Huibrechts-Lille.82199097
Kerk. Dorp in de kijker, voorstelling boek “100 jaar kerk”283201098-99
Kerk. Geboorte en doopsel. L.S.13198322-25
Kerk. Heropbouw van de kerk van Lille in de 17de eeuw. R.D.141199626-28
Kerk. Het stoeltjes- en offergeld. L.S.1041992147-153
Kerk. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.281201044-47
Kerk. Lezersbrief. Boek 100 jaar kerk. R.T.29120113
Kerkelijke gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.292201182-85
Kerkenbouwers. G.V.11198311-14
Kerkepad Sint-Huibrechts-Lille 25.03.1990. F.J.81199036-37
Kerkfabriek. Achtiende eeuwse lakzegelmatrijs van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2532007124-126
Kerkfabriek. De kerkfabriek. Uit de notulen van de kerkfabriek (1940-2005). F.C.2442006170-175
Kerkgang. H.V.311201339-41
Kerkhof. Bezoek familie Kerkhof3232014144
Kerkhof. Graven getuigen van leven. L.S.1041992166-171
Kerkhof. Het kerkhof. J.V.232200580-91
Kerkhof. Het kruisbeeld op het kerkhof. L.S.112199389-92
Kerkhof. Het Lilse kerkhof. L.S.11119938-16
Kerkhofs Adrianus. Een Lilse Student in de 18de eeuw: Adrianus Kerkhofs. J.G.5119877-8
Kerkhofs familie, deel 2. A.K.2942011148-162
Kerkhofs familie, deel 3. A.K.30120123-15
Kerkhofs familiesamenkomst 01.10.1989. F.J.81199022-23
Kerkhofs Jan, herinneringen aan een paradijs. J.J.172199971-75
Kerkhofs. De familie Ker(c)khofs in Sint-Huibrechts-Lille, deel 1. A.K.2932011100-115
Kerkhofs. Alfons Kerkhofs, publicatie boek321201414
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 4. A.K302201250-66
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 5. A.K.303201298-117
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 6. A.K.312201352-61
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 7. A.K.3132013101-117
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 8. A.K.3142013147-161
Kerkhofs. Herinneringen aan een paradijs, door Jan Kerkhofs. J.J.172199971-75
Kerkhofs. Kerkhofs in de 17de en 18de eeuw. F.J.3132013118-121
Kerkhofs. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18. H.G.1341995152-157
Kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2732009116-124
Kermissen. De kermis. L.S.1131993101-110
Kermissen. Sint-Anneke-kermis, hoe het begon. R.C.1631998132-135
Kerstboom. J.G.151199736-38
Kerstmis. Aflaten en het feest van Kerstmis. L.S.1441996154-156
Ketelbuters Jean, in memoriam. F.J.2542007161-162
Ketelbuters Jean. Gouden bruiloft van Jean Ketelbuters en Jeanne Triki, 06.08.20042242004190
Ketellapper. De ketellapper van Lille. E.E.2832010100-114
Ketelmuziek. De noodlottige afloop. L.S.1331995130-132
Kettingbrug Sint-Huibrechts-Lille anno 1959302201296
Keunen familie. G.V.741989171-174
Keunen familie. J.V.292201152-61
Keunen herberg, de secretaris. A.P.42198612-19
Keunen Leopold 100 jaar 15.11.1995.141199644
Keunen Maria 100 jaar 24.04.1987.53198747
Kinder- en jeugdherinneringen van René Thirion. R.T.3442016166-170
Kinderheil. Het kinderheil. G.J. & J.G.233200598-109
Kinderspelen. L.S.22198426-31
Kleermaker Van Werde Toine, de laatste kleermaker. F.J.2512007115-123
Klok Elisabeth Antonia Maria Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1431996135-136
Klok Jules. E.H. Jules Klok, 50 jaar priester. J.V.1141993183-189
Klok Jules. Gouden priesterschap van E.H. Jules Klok. J.V.1141993183-189
Klok Pieter, burgemeester van 1921-1946. F.J.1541997156-165
Klok. Kanunnik Jules Klok in memoriam. F.J.1741999149-154
Klok. Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1131993126-128
Klok. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 25, huis Klok. H.G.1842000178-182
Klok. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.262200876-90
Klokken. De grote klok. F.J.2532007132-134
Klokken. De klokken van Pasen. J.G.152199751-53
Klokken. De klokken. E.A.41198631-34
Klokken. De oude Liller klokken. J.G.1842000183-187
Klokken. Een derde bronzen stem. Derde klok in de kerktoren. J.G.182200078-81
Klokkenhuis. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.262200876-90
Klompenmaker. Het klompenmakersambacht. J.K.54198725-32
Kluis. Een kluis in Lille? J.K.1241994162-163
Kluis. Een oplossing voor het mysterie Selle hermitage. L.v.d.S.132199578-79
Knipselboek 1987.62198890-91
Koffietafel. Niet elk dodenmaal was een begrafeniskoffie. J.V.24120063-4
Kolenboeren. Lilse kolenboeren. F.J.221200416-27
Komeet. De Komeet van Halley. G.V.3219851-4
Kompen. 'n Nieuwe publicatie. L.S.14198345
Kompen. De Kompen en zijn teuten. J.K.24198417-20
Kompen. De laatste Kompen (deel 1). H.K.121199414-18
Kompen. De laatste Kompen (deel 2). H.K.122199462-66
Kompen. Voorstelling boek "De Kompen".2119842
Kompenstraat. Zicht Kompenstraat. E.A.1842000146
Konings Toine. Gouden bruiloft van Toine Konings en Truda Van Otterdijk, 02.09.20062442006190
Koopdag. L.S.71198910-17
Kossmann Charles, een jood in Sint-Huibrechts-Lille. M.R.2542007163-166
Koster Ward Roeffaers. J.V.2332005110-114
Koster Ward Roeffaers. Lille nam afscheid van koster Ward Roeffaers. J.V.312201373-75
Kranenven. F.J.292201174-76
Kreemers Raphaël. Een autoriteit op het gebied van de Angelsaksiche letterkunde. F.J.53198718
Kreemers Raphaël. Een nieuw begin (vervolg). F.J.52198719-21
Kreemers Raphaël. Een nieuw begin. F.J.51198719-27
Kreemers Raphaël. Oorlog '14-'18 (vervolg). F.J.44198623-31
Kreemers Raphaël. Oorlog '14-'18. F.J.43198625-32
Kreemers Raphaël. Zijn studies. F.J.42198635-40
Kreemers Theodoor, koster. J.V.2932011128-129
Kreemers Theodoor. Een liefdesgedicht uit de oude doos. Theodoor Kreemers aan Elisabeth Stroeks. J.V.2842010167-169
Kreemers Theodoor. Kort overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlog 1914-1918 te Sint-Huibrechts-Lille. T.K.332201550-59
Kreemers. Huis Kreemers (A333 of Dorpsstraat 7-9) is eigenlijk een Vandeweyerhuis. M.H.A.V.201200229-35
Kreemers. Huis Kreemers (A333 of Dorpsstraat 7-9), vervolg. M.H.A.V.202200256-61
Kreft Hans. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.262200876-90
Kroniek anno 1998, van 1 januari 1998 tot 25 maart 1998. J.G.162199891-94
Kroniek anno 1998, van 11 oktober tot 31 december 1998. J.G.171199942-45
Kroniek anno 1998, van 20 maart 1998 tot 28 juni 1998. J.G.1631998136-140
Kroniek anno 1998, van 26 juni 1998 tot 27 september 1998. J.G.1641998183-187
Kroniek anno 1999, van 1 april tot 19 juni 1999. J.G.1731999132-134
Kroniek anno 1999, van 1 januari 1999 tot 31 maart 1999. J.G.172199990-92
Kroniek anno 1999, van 1 oktober tot 31 december 1999. J.G.181200044-47
Kroniek anno 1999, van 27 juni tot 26 september 1999. J.G.1741999175-178
Kroniek anno 2000, van 1 januari tot 28 maart 2000. J.G.182200093-95
Kroniek anno 2000, van 1 oktober tot 31 december 2000. J.G.191200142-45
Kroniek anno 2000, van 20 juni tot 30 september 2000. J.G.1842000161-164
Kroniek anno 2000, van 6 april tot 12 juni 2000. J.G.1832000112-115
Kroniek anno 2001, van 1 april tot 30 mei 2001. J.G.1932001127-129
Kroniek anno 2001, van 1 januari tot 30 maart 2001. J.G.192200189-93
Kroniek anno 2001, van 2 juni tot 30 september 2001. J.G.1942001185-191
Kroniek anno 2002, van 1 april 2002 tot 31 mei 2002. J.G.2032002138-140
Kroniek anno 2002, van 1 januari 2002 tot 31 maart 2002. J.G.202200292-96
Kroniek anno 2002, van 1 juni 2002 tot 31 augustus 2002. J.G.2042002178-181
Kroniek anno 2002, van 1 september 2002 tot 31 december 2002. J.G.211200341-45
Kroniek anno 2003, van 1 april 2003 tot 30 juni 2003. J.G.2132003139-142
Kroniek anno 2003, van 1 januari 2003 tot 31 maart 2003. J.G.212200393-95
Kroniek anno 2003, van 1 juli 2003 tot 30 september 2003. J.G.2142003189-191
Kroniek anno 2003, van 1 oktober 2003 tot 31 december 2003. J.G.221200442-45
Kroniek anno 2004, van 1 april 2004 tot 30 juni 2004. J.G.2232004141-143
Kroniek anno 2004, van 1 januari 2004 tot 31 maart 2004. J.G.222200468-69
Kroniek anno 2004, van 1 juli 2004 tot 30 september 2004. J.G.2242004184-188
Kroniek anno 2004, van 1 oktober 2004 tot 31 december 2004. J.G.231200541-45
Kroniek anno 2005, van 1 april 2005 tot 30 juni 2005. J.G.2332005137-141
Kroniek anno 2005, van 1 januari 2005 tot 31 maart 2005. J.G.232200592-95
Kroniek anno 2005, van 1 juli 2005 tot 30 september 2005. J.G.2342005178-181
Kroniek anno 2005, van 1 oktober 2005 tot 31 december 2005. J.G.241200640-43
Kroniek anno 2006, van 1 april 2006 tot 30 juni 2006. J.G.2432006137-139
Kroniek anno 2006, van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006. J.G.242200689-92
Kroniek anno 2006, van 1 juli 2006 tot 30 september 2006. J.G.2442006184-187
Kroniek anno 2006, van 1 oktober 2006 tot 31 december 2006. J.G.251200734-38
Kroniek anno 2007, van 1 april 2007 tot 30 juni 2007. J.G.2532007135-138
Kroniek anno 2007, van 1 januari 2007 tot 31 maart 2007. J.G.252200790-94
Kroniek anno 2007, van 1 oktober tot 31 december 2007. J.G.261200839-43
Kroniek anno 2008, van 1 april tot 30 juni 2008. J.G.2622008132-135
Kroniek anno 2008, van 1 januari tot 31 maart 2008. J.G.262200891-96
Kroniek anno 2008, van 1 juli tot 30 september 2008. J.G2642008180-184
Kroniek anno 2008, van 1 oktober tot 31 december 2008. J.G.271200941-44
Kroniek anno 2009, van 1 april tot 30 juni 2009. J.G.2732009135-138
Kroniek anno 2009, van 1 januari tot 31 maart 2009. J.G.272200992-95
Kroniek anno 2009, van 1 juli tot 30 september 2009. J.G.2742009187-189
Kroniek anno 2009, van 1 oktober tot 31 december 2009. J.G.281201040-42
Kroniek anno 2010, van 1 april tot 30 juni 2010. J.G.2832010133-136
Kroniek anno 2010, van 1 januari tot 31 maart 2010. J.G.282201091-94
Kroniek anno 2010, van 1 juli tot 30 september 2010. J.G.2842010186-189
Kroniek anno 2010, van 1 oktober tot 31 december 2010. J.G.291201142-45
Kroniek anno 2011, van 1 april tot 30 juni 2011. J.G.2932011136-139
Kroniek anno 2011, van 1 januari tot 31 maart 2011. J.G.292201189-92
Kroniek anno 2011, van 1 juli tot 30 september 2011. J.G.2942011183-186
Kroniek anno 2011, van 1 oktober tot 31 december 2011. J.G.301201241-44
Kroniek anno 2012, van 1 april tot 30 juni 2012. J.G.3032012140-143
Kroniek anno 2012, van 1 januari tot 31 maart 2012. J.G.302201290-93
Kroniek anno 2012, van 1 juli tot 30 september 2012. J.G.3042012187-190
Kroniek anno 2012, van 1 oktober tot 31 december 2012. J.G.311201342-44
Kroniek anno 2013, van 1 april tot 30 juni 2013. J.G.3132013135-138
Kroniek anno 2013, van 1 januari tot 31 maart 2013. J.G.312201392-95
Kroniek anno 2013, van 1 juli tot 30 september 2013. J.G.3142013183-186
Kroniek anno 2013, van 1 oktober tot 31 december 2013. J.G.321201443-46
Kroniek anno 2014, van 1 april tot 30 juni 2014. J.G.3232014135-139
Kroniek anno 2014, van 1 januari 2014 tot 31 maart 2014. J.G.322201491-94
Kroniek anno 2014, van 1 juli tot 30 september 2014. J.G.3242014182-184
Kroniek anno 2014, van 1 oktober tot 31 december 2014. J.G.331201541-44
Kroniek anno 2015, van 1 april tot 30 juni 2015. J.G.3332015137-140
Kroniek anno 2015, van 1 januari tot 31 maart 2015. J.G.332201592-95
Kroniek anno 2015, van 1 juli tot 30 september 2015. J.G.3342015181-185
Kroniek anno 2015, van 1 oktober 2015 tot 31 december 2015. J.G.341201642-45
Kroniek anno 2016, van 1 april tot 30 juni 2016. J.G.3432016135-138
Kroniek anno 2016, van 1 januari tot 31 maart 2016. J.G.342201691-94
Kroniek anno 2016, van 1 juli tot 30 september 2016. J.G.3442016184-187
Kroniek anno 2016, van 1 oktober tot 31 december 2016. J.G.351201740-43
Kroniek anno 2017, januari tot maart. J.G.352201791
Kroniek anno 2017, van 1 april tot 30 juni 2017. J.G.3532017137
Kroniek anno 2017, van 1 juli tot 30 september 2017. J.G.3542017185
Kroniek anno 2017, van 1 oktober tot 31 december 2017. J.G.361201839
Kroniek anno 2018, van 1 april tot 30 juni 2018. J.G.3632018135
Kroniek anno 2018, van 1 januari tot 31 maart 2018. J.G.362201891
Kroniek anno 2018, van 1 oktober tot 31 december 2018. J.G.371201938
Kroniek anno 2019, van 1 april tot 30 juni 2019. J.G.3732019135
Kroniek anno 2019, van 1 juli 2019 tot 30 september 2019. J.G.3742019186
Kroniek anno 2019, van 1 oktober tot 31 december 2019. J.G.381202039
Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. De stille bijdrage van Tieske Oyen in het verzet. J.V.3342015146-163
Kruiden, medicijnen... L.S.32198510-17
Kruisbeeld. Het kruisbeeld op het kerkhof. L.S.112199389-92
Kruisboog. De Rozeknop. M.E.44198642-45
Kruisdagen. J.G.242200662-64
Kruisjassen. J.V.21198432-35
Kruispunt. Het kruispunt: zicht Dorp naar kruispunt. E.A.152199750
Kruispunt. Het kruispunt. E.A.153199799
Kruispunt. Het kruispunt. E.A.1541997147
Kruispunt. Van de J. Verlindenstraat naar het dorp. E.A.151199732
Kruisstraat. Zicht Kruisstraat. E.A.16119984
Kruistochters. S.W.3032012118-122
Kruisweg. De kruisweg. J.K.5319879-11
Kruisweg. Frans De Vriendt krjgt een gezicht. J.V.,2932011134-135
Kruisweg. Nog iets meer over de kruisweg van F. De Vriendt. J.K.82199068-72
KSA. KSA Roeland-Lille 110 jaar. F.J.3242014164-170
Kuiper. Oude liedjes. De kuiper. J.K.151199743-44
Kunstenaars. Lille in beeld. E.A.161199817-20
Kunstenaars. Cratief Lille: “As ge’t kunt, is ’t hènnig!”2442006146-147
Kunstenaars. J.G.131199537-39
Kunstwerken. Oud en nieuw. Het kunstwerk van 100 jaar kerk301201247
KVLV 75 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. W.W.122199492-95
Kwanten Bert. Mensen van bij ons. De boottrekkers. L.S.1131993113-118
Laatste aanwinsten21198442
Laatste aanwinsten31198546
Laatste aanwinsten32198547
Laatste aanwinsten.13198343-46
Laatste aanwinsten.14198346
Laatste aanwinsten.22198445
Laatste aanwinsten.23198446
Laatste aanwinsten.24198446
Lakzegelmatrijs. Achttiende-eeuwse lakzegelmatrijs van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2532007124-126
Landbouw. L.S.1441996160-166
Landelijke gilde 125 jaar.342201674-78
Landmaten. Oude landmaten. A.D.152199780-88
Lanen. Pastoor Lanen van Lille had een dochter. G.T.1531997138-139
Last Post. Eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. N.N.3242014157-163
Lee Victor, WO II. E.A. en F.J.1541997148-150
Leen. Teutenfamilie Leën offsetdrukkerij. F.J.251200713-33
Leerlooierij. De leerlooierij. J.K.81199015-21
Leonie Winters, diamanten kloosterjubileum 22 aril 2016.3432016140
Leuven, een uitstap waard. J.K.431986138-139
Levensmaanden. De eerste levensmaanden. L.S.21198426-31
Levensmiddelen. Het bewaren van levensmiddelen. L.S.103199298-104
Leynen Theodoor. Gouden bruiloft van Theodoor Leynen en Lisa Mathijs, 14.08.20042242004191
Lezersreactie L. v.d.Sijpe op "Twee handschriften teutencompagnie Ceelen-Linders". F.J.31198547
Liber Memorialis. J.K.101199242-45
Liedje: "Lille vroeger"162199888-91
Liedje. Een liedje op zich Lils. J.K.132199589-90
Liedjes. Hop, hop, hop, zeven centen... L.S.2419849-16
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum). E.P.631988141-142
Lijkplank. L.S.142199655-58
Lillenaar wereldkampioen, Nelis Geurts. F.J. en N.G.381202010
Lillenaren in Congo, deel 1. F.J.29120114-20
Lillenaren in Congo, deel 2. F.J.292201172-73
Lillenaren in de achttiendaagse veldtocht, WO II. P.P.13198314-21
Lillenaren op de vlucht in mei 1940 te Assenede.741989191
Lillenaren, zijn dat nu… “Helletoeters” en/of “windmakers”? J.V.301201232-33
Lillenaren. 75-Jarigen, °1930. H.V.2332005132-133
Lillenaren. De straatmuzikanten. Drika Verbeek en Pauline Wils.1141993191
Lillenaren. Fietstocht vrouwen 192031198547
Lillenaren. Vier kaartende dames.641988191
Lillenaren. Vijf kaartende dames 1966.71198947
Liller kroniek anno 2018, 1 juli tot 30 september 2018. Jef Geens3642018185
Liller kroniek, januari-maart 2019. J.G.372201992
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216 - huis Kwanten, deel 3. F.J.3432016112-126
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216, huis Kwanten. Deel 2. F.J.342201679-89
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216, huis Kwanten. F.J.341201631-39
Lilse Lipaletdames naar superdivisie. Y.I.3732019133
Lilse waterlopen en hun naamgeving. V.M.3732019105
Limburg. Postzegel in Limburg. J.K.42198641-45
Lindeboom. De oude lindeboom. J.G.142199662-65
Lipalet 25-jarig bestaan van de Lilse tafeltennis. F.K.1531997108-111
Lipalet naar "Nationale afdeling". L.S.101199246
Lipkens Bert. Gouden bruiloft van Bert Lipkens en Truda Emmers, 15.09.2001.1942001192
Lipkens Hubert. Diamanten bruiloft van Hubert Lipkens en Truda Emmers, 15.09.20112942011191
Livoc 10 jaar.1431996142.-143
Liza Vandervelden. Een rolmodel thuis en op school. L.V.371201930
Loos familie. J.G.3042012162-171
Loos Jacob, bouwplannen in 1898. G.V.54198733-36
Loos Jef. Gouden bruiloft van Jef Loos en Anneke Vanherck, 24.05.20082632008140
Loteling. De loteling. L.S.33198512-21
Lourdes. 50 jaar geleden, Lourdes 1 augustus – 10 augustus 1952. Verslag van René Wouters.2032002102-115
Lourdesbedevaart 193543198647
Luc Aerts, in memoriam. F.J.2432006118-123
Luys Jaak. Gouden bruiloft Jaak Luys en Lucie Willekens, 22.05.20102832010138
Maas Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Maas en Madeleine Agten, 16.09.20062442006192
Maas Harry. Gouden bruiloft van Harry Maas en Truda Hoeben, 26.09.20082742009190
Maastricht. Bedevaart Maastricht. H.V.2832010115-119
Magnette kinderen 191833198547
Martinus Bax als oud-strijder. M.B.32120148-13
Maten en gewichten. J.V.2442006148-151
Mathijsen. Dr. Antoon Mathijsen. F.J.241200634-36
Matsen. J.V.14198343-44
Meidagen. De Meidagen in 1940, WO II. P.P.12198332-36
Melchior over de Lilse teuten. J.K.14198316-22
Melkerij. De melkkar. L.S.741989153-161
Melkerij. De oude melkerij. F.J.302201286-89
Melkerij. Geschiedenis van een melkerij “Sint-Isidorus Sint-Huibrechts-Lille”. F.J.292201150-51
Melkerij. Het melkerijtje. H.G.172199976-82
Melkerij. Melkerij, tentoonstelling rond de melkerij van Sint-Huibrechts-Lille in het voorjaar 20102732009125
Melkkar. L.S.741989153-161
Mens en kerk. L.S.5119879-15
Merkwaardige figuren van de Broekkant. Koob Vlassak, Zjang van Deurke Kriek, Henricus Gielkens, Mandus Reynders, Alfons Gielen, C.D.2032002123-129
Mertens Roger. Gouden bruiloft Roger Mertens en Mia Peeten, 11.10.1997161199843
Mertens. Brief van L. Mertens-Reyners uit Schoten.14198334-42
Mertens. Herinnering van L. Mertens, WO II. P.P. en L.M.3119859-12
Metaalwerken en winkel Van Herck. Alias 'de smeed' van Lille: 70 jaar of drie generaties. G.R.3732019119
Meubelen. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2632008129-131
Meubelen. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank, deel 2. J.V.2642008174-177
Michel Scheepers en Roberte Broodcorens-Franssen, gouden bruiloft 15 april 2016.3432016142
Middenstand. Een eeuw middenstand. E.A.1541997146
Middenstand. Een eeuw middenstand. J.G.16119985-6
Mijnwerkers-brancardiers, tentoonstelling, F.J.2142003146-151
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", aankondiging2042002146
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.212200350-71
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.213200398-111
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, aankondiging tentoonstelling2042002146
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.212200350-71
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.213200398-111
Mis heilige. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.292201182-85
Missie. De missiebietjes anno 19351741999190-191
Missie. Heilige missie en triduum in Sint-Huibrechts-Lille (19de en 20ste eeuw). H.V.202200278-87
Missie. Missiebietjes uitstap 19502932011144
Missie. Missiebietjes.54198738-39
Missie. Missiekring anno 1935.1832000144
Missiekring 75 jaar. E.A.1832000116-124
Missionarissen. Lilse missionarissen. H.V.241200631-33
Missionarissen. Lilse missionarissen. Inleiding. H.V.2132003117-138
Missionarissen. Lilse missionarissen. Vervolg. H.V.2142003152-164
Missionarissen. Lilse Zaïre missionarissen. F.J.1441996171-180
Missionarissen. Onze Lilse missionarissen. J.K.41198641-45
Mitis Knut. Hoe een balletje aan het rollen gaat. F.J28120103-4
Moelans F. Lezers schrijven "Brief F. Moelans".24198443-45
Molenaars. Lillenaar werd mulder te Opitter op de Pollismolen. T.G.43198634-39
Molens. De Lilse meulen 100 jaar, aankondiging. F.J.263200898-105
Molens. De Lilse meulen 100 jaar, viering.2642008146-149
Molens. De Lilse meulen, opening, feest van 10 september 2000. F.J.1842000150-156
Molens. De Lilse meulen, restauratie. E.A.183200099-107
Molens. De vuurmolen aan de Quatre-Bras. F.S.91199116-25
Molens. De watermolen van Sint-Huibrechts-Lille, "het Mulke". F.J.101199230-35
Molens. De watermolen. F.J.931991132-138
Molens. De windmolen. E.A.44198632-36
Molens. Graan- windmolen te huur 22.10.1829291201147
Molens. Heilige Victor, heilige van de molen. E.A.19120012-6
Molens. Oude liedjes. De molenaar. J.K.162199867-69
Molens. Oude Lilse molen 1819-2008. J.G.2642008150-153
Molenspreuken. E.A.372201981
Mollenplaag. L.S.10119922-5
Monulphus en Gondulphus twee heiligen. De Heilige Monulphus en Gondulphus. J.K.1641998174-182
Monumenten. Bescherming van monumenten en dorpsgezichten te Sint-Huibrechts-Lille.272200960-74
Monumenten. Bevrijdingsherdenking 19 september 2004. F.J.2242004170-173
Monumenten. Een nieuwe dorpspomp. J.G.192200184-86
Monumenten. Een wandeling rond de kerk. E.A.33198532-38
Monumenten. Het gedachtenkruis van Jan Schoenmakers. L.S.141199618-21
Monumenten. Het verhaal van een steen. F.J.1431996117-127
Monumenten. Inhuldiging monument van E.H. A. Claassen. F.J.2342005172-174
Monumenten. Lilse dorpspomp. De droeve historie van de pomp. R.T.152199754-61
Monumenten. Lilse mijnwerkers. Gendenkplaat Lilse mijnwerkers. J.G.211200314-16
Monumenten. Meisjes. Inhuldiging J. Verlindenstraat 17.08.1947. E.A.1541997182-183
Monumenten. Onthulling oorlogsmonument 16.09.1944. J.G.1241994155-159
Monumenten. Open monumentendag 1996. J.G.1441996167-170
Monumenten. Restauratie grafmonument van pastoor Van de Weyer. E.A.34198545
Moorden. Pro Justitia, moordaanslag te Sint-Huibrechts-Lille Simons-Thijs. L.S.142199681-84
Munten. Muntvondst. J.v.d.W.33198546
Museum. Ons museum.24198428-29
Na de bevrijding, WO II. P.P.8119904-8
Namen en bijnamen. J.V.11198328-34
Namen: Bijnamen en spotnamen. L.S.93199198-103
Namen. Familienamen (deel 1). G.V.102199277-80
Namen. Familienamen (deel 2). G.V.1031992131-134
Nieuwjaarsbrief. Liefste Meter en Peter. C.D.31120133-4
Nieuwjaarskaarten, tentoonstelling24198430-31
Nieuwjaarswensen 2016.34120162-3
Nieuwjaarswensen 201836120182
Nieuwjaarswensen 202038120202
Nieuwmarktenaars. J.K.23198435-39
Nog een kanonskogel. T.M.3542017177
Noten Frans. Gouden bruiloft van Frans Noten en Anna Steegmans, 14.05.1988.62198894
Nyssen Jos. Lilse roepingen. Zuster Elisa Henckens en priester Jos Nyssen. H.V.2342005182-183
O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. J.K.1331995133-135
Offergeld en stoeltjesgeld. L.S.1041992147-153
Okra 50 jaar, gouden jubileum 1959-2009. J.G.28120105-11
Okra 60 jaar. Piet Simons381202016
Okra naar Oudenbosch en Essen. J.G.2932011130-133
Okra. Bond van de gepensioneerden viert 80- en 90-jarige leden241200648
Okra. Hiep hiep hoera voor de gepensioneerden.81199047
Okra. Katholieke Bond van de Gepensioneerden 40 jaar jong. J.G.1731999135-138
Olieperser. L.S.831990102-108
Omgevingsvergunning en bouwaanvraag in het hart van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.372201950
Onderduikers, WO II. P.P.4219862-9
Ons eigen huis. Honderd jaar "Ons eigen huis". H.G.1141993163-169
Onweer. Over onweer gesproken. A.D.261200834-35
Onze beste wensen 2017.35120172-3
Onze beste wensen 201937120192-3
Ooit van gehoord? Hermitage. J.K.72198964-65
Oorlog. Kinderen Magnette 191833198547
Oorlogen. Over oorlogen in de 17de en 18de eeuw. R.D.1641998167-173
Oosterbos Maria. Gouden kloosterjubileum van zuster Bernadette, Maria Oosterbos, 09.06.2001.1932001144
Oosterbos Maria. Zuster Bernadette op pensioen 29.06.1992.1031992141
Opening carnavalseizoen en fusieperikelen. De Meulewiekers36120189
Orgel. Het orgel. E.A.43198619-24
Orgel. Het Smitsorgel in de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk te Sint-Huibrechts-Lille. J.B.3032012123-132
Orgel. Ons orgel. T.S.2119843-5
Osterrath Joseph, ontwerper en uitvoerder van de glasramen in onze kerk. H. V. & J.V.2532007109-114
Oud-strijders. 11 november 2000, oud-strijders. J.G.191200136-39
Oud-strijders. 11 november 2014. J.G.32120145-7
Oud-strijders. Martinus Bax als oud-strijder. M.B.32120148-13
Overijse. A.P.741989185-187
Overlijden. Bediening. L.S.5219877-12
Overlijden. Begrafenis. L.S.5319873-8
Overlijden. Begrafeniskosten. L.S.641988152-161
Overlijden. Doodsbrief. L.S.6119888-16
Overlijden. Lijkplank. L.S.142199655-58
Overlijden. Rouw en rouwgebruiken. L.S.54198710-15
Overlijdens 198761198847
Overlijdens 198871198945
Overlijdens 198981199048
Overlijdens 199091199146
Overlijdens 1991101199247
Overlijdens 1992111199345
Overlijdens 199312119944
Overlijdens 1994131199547
Overlijdens 1995141199647
Overlijdens 1996151199746
Overlijdens 1997161199848
Overlijdens 1998171199948
Overlijdens 1999181200048
Overlijdens 2000191200147-48
Overlijdens 2001201200247-48
Overlijdens 2002211200346-47
Overlijdens 2003221200446-47
Overlijdens 2004231200546-47
Overlijdens 2005241200646-47
Overlijdens 2006251200746
Overlijdens 2007261200847-48
Overlijdens 2008271200946-47
Overlijdens 2009281201048
Overlijdens 2010291201148
Overlijdens 2011301201248
Overlijdens 2012311201348
Overlijdens 2013321201448
Overlijdens 2014331201548
Overlijdens 2015341201647-48
Overlijdens 2016351201746-47
Overlijdens 2017361201846
Overlijdens 2018371201945
Overlijdens 2019381202047
Overlijdens. Overlijdens in de 19de eeuw. G.V.1041992182-186
Oyen Michiel. Handelaar Jan Michiel Oyen met paard en kar.72198995
Oyen Peerken. Peerken Oyen - Bert Goossens. C.B.11198320-25
Oyen Tieske, café222200496
Oyen Victor. Gouden bruiloft van Victor Oyen en Catho Plessers 18.05.1984.23198423
Paarden in Lille in 1839. J.V.332201570-73
Paardenverzekering van Sint-Huibrechts-Lille. P.P.18120003-9
Paaswoensdag 12 april 1651. F.J.1932001112-126
Palmans Hubert. Diamanten bruiloft van Hubert Palmans en Dingena Sijbers, 30.05.20092732009139
Palmans Hubert. Gouden bruiloft van H. Palmans en D. Sijbers, 05.06.19991731999140
Palmans Wilhelmina. Gouden jubileum zuster Wilhelmina Palmans, zuster Ursula, 29.05.1994.1231994143
Paredis Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Paredis en Jeanne Eerdekens, 08.09.20072542007182
Pasen. Klokken van Pasen. J.G.152199751-53
Passiespel 1934. A.P.22198432-37
Pastoor Scheepers Antoon 40 jaar priester 26.06.1988.631988142
Pastoor Scheepers Antoon neemt afscheid. E.A.941991147-150
Pastoor Smeets Willy aanstelling als pastoor101199246
Pastoor wint van Pasteur. F.J.3742019177
Pastorij. Oude pastorij2942011181-182
Pastorij. Oude pastorij. F.J.1341995177-181
Pastorij. Oude pastorij. F.J.302201283-85
Pastorij. Oude pastorij. Verhaal van Walter Janssen. W.J.2242004158-169
Patronaat. 80 jaar geleden: patronaat. E.A.21198421-23
Patronaat. 80 jaar geleden: patronaat. E.A.22198438-39
Patterson Ronald. Gouden bruiloft Ronald Patterson en Mia Daemen 04.06.19971531997141
Paulusmannen ±1937.142199695
Paulusmannen, het archief. L.S.131199514-20
Paulusmannen. F.J.202200250-55
Peels herberg "Pels" (Peels). A.P.51198736-45
Peeten Henri. Gouden bruiloft van Henri Peeten en Mia Hermans, 09.09.20062442006191
Peeters René, priesterwijding 13.08.1960 samen met de buurmeisjes2342005192
Peeters René. H.P.281201038-39
Pellens Martin en Ghislaine Vaesen. Gouden bruiloft 9 mei 2019.3732019141
Pellens Pieter. Gouden bruiloft van Pellens Pieter en Helga Schüller3232014140
Pellens Pieter. Gouden bruiloft van Pieter Pellens en Fien Vanduffel, 31.05.20082632008141
Pellens. Stien Verlinden en Jaan Pellens. J.V.12198317-21
Persjonkelen. Wat was ‘Persjonkelen’ in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2932011126-127
Pestvogel. De Pestvogel, 10 jaar. E.A., F.J.161199842
Pestvogel. De Pestvogel, 25 jaar. E.A., F.J.311201329-30.
Philippe Jan . Diamanten bruiloft van Jan Philippe en Marie Van Vlierden 05.09.1985.34198546
Philippe Jan en Van Vlierden Marie, familie. ±1930112199395
Philippe Jos. Gouden bruiloft van Jos Philippe en Jet Swinnen321201447
Philippe René. Gouden bruiloft van René Philippe en Thoke Eerdekens, 04.05.20112932011143
Piepedeurke. J.K.82199065-67
Pinxten Pol. Gouden bruiloft van Pol Pinxten en Stiena. Eerdekens, 08.04.20062432006141
Plas Jef. Gouden bruiloft van Jef Plas en Wies Winters, 29.10.2011301201245
Plessers Anna. Gouden jubileum zuster Anna Maria Plessers, zuster Renata, 29.05.1994.1241994191
Plessers Barbara. Diamanten kloosterjubileum van zuster Marie-Jeanne, Barbara Plessers, 20092732009141
Plessers Barbara. Gouden kloosterjubileum van zuster Barbara Plessers, 05.04.19991731999142
Plessers familie. J.G.2942011166-177
Plessers Fons, echtgenoot van wijlen Maria Driesen, 90 jaar3332015144
Plessers Harry. Gouden jubileum broeder Harry Plessers, broeder Mansuwetus, 1945.1431996141
Plessers Toon. Pater Toon Plessers. L.S.14119968-14
Plessers Toon. Pater Toon Plessers. C.C.312201376-91
Poelmans Pieter. J.V.291201134-37
Pol Pinxten en Stiena Eerdekens, diamanten bruiloft 7 april 2016.3432016140
Post. De Post (deel 1). Mijn geboortehuis in Lille M.V.92199166-72
Post. De Post (deel 2). M.V.931991104-109
Post. De Post (deel 3). M.V.941991151-160
Post. De Post, verhaal van Pierke Verbeek. P.V.122199474-84
Predicatie. Zondagspredicatie in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.282201076-78
Preekstoel. De preekstoel. J.K.52198713-18
Preekstoel. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2632008129-131
Prelaat Emiel Alfons Stalmans 50 jaar geleden overleden. F.J.212200389-92
Presutto. Gouden bruiloft van Antonio Presutto en Ida Di Pietro322201495
Priester Pierre Tseou. F.J.311201317-26
Priesters van de parochie van voorheen. J.V.291201138-39
Priesters van de parochie van voorheen. J.V.292201162-63
Priesters. Onze koster Ward heeft in onze parochiekerk vele priesters zien komen en gaan. H.V271200925-26
Priesterwijding van José Noelmans. T.D., F.J.1741999179-184
Processie 19573032012144
Processie. De groep "edelknapen" in de processie van 1955831990146-147
Processie. Kruisdagen. J.G.242200662-64
Processievaantjes. M.V., F.J., M.V3332015128-136
Promotie voor Lille. Verborgen moois in Sint-Huibrechts-Lille301201234-35
Publicatie, "Geboeid door de levende Heer". H.V.232200550-51
Publicatie. Gevleugelde woorden. J.V.321201436-37
Quanten Alfons, laatste groet. J.G.301201236-40
Quanten Alfons, Reynders Jaak en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.152199789-90
Quanten Alfons. Gouden bruiloft A. Quanten en P. Vandervelden 18.05.19961431996138
Quanten Fons 90 jaar2832010128-132
Quanten Fons en Lucie Van Cranenbroek. Gouden bruiloft 27 mei 2017.3532017143
Quanten Jef. Gouden bruiloft van Jef Quanten en Mia Cox, 05.05.20072532007140
Quanten Miel. Gouden bruiloft van Miel Quanten en T. Kwanten, 24.11.2001.201200244
Quanten Toine en Plessers Toke, platina paar.341201646
Quanten Toine. Briljanten bruiloft van Toine Quanten en Toke Plessers, 28.12.2010291201146
Quanten Toine. Diamanten bruiloft van Toine Quanten en Mia Plessers 28.12.2005241200645
Quanten Toine. Gouden bruiloft van Toine Quanten en Mia Plessers 28.12.1995141199646
Quanten-Evens familie271200948
Quanten. Gouden bruiloft van Peter Quanten en Mia Donné, 05.02.1987.52198745
Quatre-Bras als ondergang van Jaak Tasset. Kroniek van een dorp in oorlog deel 2. J.V.3342015146-163
Quintens. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18. H.G.1341995152-157
Rabijns Bernadette. Gouden kloosterjubileum van zuster Andrea31320132013
Rabijns Dries. Gouden bruiloft Dries Rabijns en Stiena Boonen 08.06.19961431996139
Rabijns Harrie. Gouden bruiloft Harrie Rabijns en Anna Cox, 15.05.19981631998142
Rabijns Jef en Maria Daems vieren hun gouden bruiloft321201445
Rabijns Miet. Diamanten kloosterjubileum van zuster Marie-Michelle, Miet Rabijns, 20092732009143
Rabijns Miet. Gouden kloosterjubileum van zuster Miet Rabijns, 30.05.19991731999143
Rally Granada-Dakar. A.S.1431996128-134
Rampzalige periode in Lille. F.J.112199382-88
Ras Anna, 100 jaar 20.05.198753198747
Ras familie. F.J.222200470-76
Ras Fons in memoriam. J.V.22120042-5
Ras Jos. Gouden bruiloft van Jos Ras en Liliane Vangerven, 19.08.20092742009190
Ravitaillering. De ravitaillering, WO II. P.P.2119846-10
Registers. Kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2732009116-124
Relikwieën. Vergeten relikwieën. J.V.311201335-37
Republiek Vratsenburg. E.A.172199959-68
Reynders de Compagnie in Druten. L.V.D.S.332201574-85
Reynders Jaak, Quanten Alfons en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.152199789-90
Reyners Christiaan. Deken Christiaan Reyners. J.K.32198543-46
Reyners Christiaan. Nog over deken Reyners. Brief van Luc van de Sijpe uit Hamont. J.K.34198523
Reyners Jacobus. Bidprentje van Jacobus Reyners. F.J.2032002135-137
Reyners Jacobus. De opvang van bedelaars in Merkplas was al in 1838 in Lille. J.V.3232014119-121
Rita. Het beeld van de Heilige Rita. J.K.102199281-84
Rode Kruis. Uitreiking diploma Rode Kruis 20.10.197991199147
Rode-Kruis-afdeling Sint-Huibrechts-Lille 25 jaar. F.J.151199739-42
Roedial 50 jaar. L.V. en M.V.3332015123-127
Roeffaers Ward, koster. J.V.2332005110-114
Roeffaers Ward. Afscheid van onze koster. J.V.312201373-75
Roeffaers Ward. Gouden bruiloft van Ward Roeffaers en Gaby Vanhees, 11.02.2006242200695
Roepingen. Lilse geroepenen. H.V.222200493-95
Roepingen. Lilse roepingen. Aanvulling op het boek van de Lilse roepingen: “Geboeid door de levende Heer”. H.V.en F.J.271200939-40
Roepingen. Roepingendag in Lille. J.K.101199225-29
Rooie Pier. De Rooie Pier. W.J.221200436-41
Rooie Pier. H.G.37120198-15
Rookverbod in 1914. N.V.292201186-87
Rozenknop. Uit de oude doos. Internationale zomerwedstrijd van de Kruisboog322201496
Ruiters. Belgisch kampioen, paard van René Paesen. E.A.161199841
Russen. Kameraad Roesky, WO II. P.P.3319852-9
Rutten Maria. Diamanten kloosterjubileum van zuster Maria Aldegonda Rutten, mei 19991731999141
Rutten Maria. Gouden jubileum zuster Alda Rutten, 28.05.1989.731989142
Rutten Mia, echtgenote van Louis Driesen 90 jaar3332015144
Scapulier. Het scapulier van de Karmel. H.V.2032002116-117
Schade. Gemeentelijke oorlogsschade na de oorlog 1940-1945, WO II. J.V.2432006104-112
Scheelen Jaak. Gouden bruiloft Jaak Scheelen en Gonneke Gielkens, 23.04.1994.1231994140
Scheepers Antoon. Afscheid van pastoor Scheepers. E.A.941991147-150
Scheepers Antoon. Pastoor Scheepers 40 jaar priester 26.06.1988.631988142
Scheepers Constant. Gouden bruiloft van Constant Scheepers en Antoinette Eerdekens, 27.08.2008264200888
Scheepers. Antoon Scheepers in memoriam. 1920-2000. J.G.182200051-54
Schildermans Jozef. Gouden bruiloft van Jozef Schildermans en Maria Steensels, 29.04.20092732009140
Schildermans. Gouden bruiloft van Paul Schildermans en Maria Leyssen3242014187
Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1131993126-128
Schoemans Jan. Gouden bruiloft van Jan Schoemans en Mia. Van Hove, 28.09.2002.2042002177
Scholen. De huishoudschool. E.A.32198526-29
Scholen. De jongensschool (deel 1). H.V.A.1431996115-116
Scholen. De jongensschool (deel 2). H.V.A.1531997125-127
Scholen. Herinneringen. Onze speelplaats. E.E.211200317-21
Scholen. Hoe verging het mij in mijn jeugd? Jeugdherinneringen van Louis Driesen. L.D.2042002158-168
Scholen. Klasfoto 5de studiejaar 19441031992142.-143
Scholen. Klasfoto jongens van 1953282201096
Scholen. Klasfoto meisjes schooljaar 1949-195052198747
Scholen. Kleuterklas mijmeringen. H.V.A.141199615-17
Scholen. Meisjesschool 1924242200696
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 1. L.D.2632008111-117
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 2. L.D.2642008154-163
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 3. L.D.27120093-17
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 4. L.D.272200950-59
Scholen. Schoolbenodigdheden in 1876. J.V.242200663-68
Scholen. Schoolherinneringen van Willy van de Kompen. W.V.202200288-91
Scholen. Universiteit in Lille. F.J.24198432-35
Scholen. Ursulinenklooster te Hamont. L.v.d.S.72198970-74
Schoonbroek-Retie. J.K.131199534-36
Schuermans Jan. Gouden bruiloft van Jan Schuermans en Elza Bergs, 13.10.2007261200844
Schutterij 450 jaar. F.J.2342005152-159
Schutterij, tentoonstelling. “340 jaar schutterij”. L.S.1341995146-147
Schutterij, tentoonstelling. “Lilse schutterijen 29 oktober tot 2 november 1995”. J.G.141199629-35
Schutterij. Drumband van de Schutterij Sint-Sebastiaan behaalde te Hamont de titel "Kampioen der Lage Landen". L.S.1231994138
Schutterij. Drumband van de Schutterij Sint-Sebastiaan behaalde voor de vijfde maal goud te Kerkrade 11.07.1993. B.S.1141993180-182
Schutterij. Goud voor de Schutterij "St.-Sebastiaan".741989184
Schutterij. Jonge en de oude schutterij in de 18de eeuw. L.S.12119947-13
Schutterij. Jonge schutterij. L.S.112199354-64
Schutterij. Koningszilver. L.S.122199454-61
Schutterij. Limburgs Dames Schuttersfeest te Sint-Huibrechts-Lille. P.R.1741999169-174
Schutterij. Ontstaan der schutterij. L.S.1131993132-138
Schutterij. Schuttersgilde, verslag van Jef Stalmans.2032002130-134
Schutterij. Schutterskoning van de schutterij in 1954.81199051
Schutterij. Standbeeld, inhuldiging "De Schutter" 06.05.1995.1331995140
Schutterij. Statuten L.S.111199325-33
Schutterij. Vlaggen van de schutterij. L.S.1141993152-158
Simons Hendrik en Maria Ulenaers. Gouden bruiloft 19 mei 2017.3532017143
Simons Jan. Gouden bruiloft van Jan Simons en Elza Van Samang, 23.06.20072532007143
Simons Mathieu. Gouden bruiloft van Mathieu Simons en Thoke Meeuwissen, 30.03.2012302201295
Simons Mia. Gouden kloosterjubileum van Mia Simons, zuster Ignace.2342005189
Simons Michiel. Gouden bruiloft Michiel Simons en Maria Palmans 07.07.1984.23198425
Simons-Thijs. Pro Justitia, moordaanslag te Sint-Huibrechts-Lille Simons-Thijs. L.S.142199681-84
Simons. Melkerijdirecteur Bernard Simons, WO II. F.J.171199934-39
Sint-Ambrosius beeld. J.K.81199024-35
Sint-Anneke-kermis, hoe het begon. R.C.1631998132-135
Sint-Hubertus comité 140 jaar. B.E.321201437-40
Sint-Hubertus en Sint-Niklaas. L.S.31198513-20
Sint-Hubertus. Beeld, aanvulling op “Het nieuwe beeld van Sint-Hubertus”, deel 22642008178
Sint-Hubertus. Beeld, nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 1. J.G.26120083-6
Sint-Hubertus. Beeld, nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 2. J.S.2622008106-110
Sint-Hubertus. Sint-Hubertuscomité viert Sint-Hubertus. L.V.301201228-29
Sint-Hubertus. Sint-Hubertusgenootschap. Afscheid van Fons Cuyvers. F.C.2842010184-185
Sint-Hubertushof te Sint-Huibrechts-Lille, Broekkant 23. Harie Gerits1741999155-161
Sint-Hubertusmarkt. J.V.3442016174-176
Sint-Hubertusviering 2015.H.V.3442016171-173
Sint-Hubertusviering, 4 november 2015. H.V.341201640-41
Sint-Huibrechts-Lille anno 1843, volgens het kadaster. M.v.d.W.71198922-33
Sint-Huibrechts-Lille in Sint-Truiden”. J.G.1531997135-137
Sint-Huibrechts-Lille. Lille Sancti Huberti. J.V.3132013122
Sint-Huibrechts-Lille. Veroordelingen in de gemeente Sint-Huibrechts-Lille van 1895-1927. J.V3142013171-179
Sint-Niklaas en Sint-Hubertus. L.S.31198513-20
Slaats Marie-Thérèse. Gouden jubileum zuster Marie-Thèrése Slaats, zuster Geert162199895
Sleedoorn. De sleedoorn (Prunus spinosa). E.P.62198892-93
Slotboom Aart en Hendrika Jansen vieren hun gouden bruiloft321201446
Slotboom Marcel. Rally Granada-Dakar. A.S.1431996128-134
Smeets Albert en Houben Josée gouden bruiloft3332015141
Smeets Willy. Aanstelling van pastoor Willy Smeets101199246
Smeets Willy. E.H. Willy Smeets. Sint-Huibrechts-Lille neemt afscheid van pastoor Willy Smeets. J.G.1842000173-177
Smid. Oude liedjes. De smid. J.K.161199819-21
Smokkelaars. Grote en kleine smokkelaars, WO II. P.P. en A.R.2419843-8
Soldaat. De onbekende soldaat, WO II. P.P.7119893-9
Soldaten van Napoleon. R.N. Adjunct-burgemeester Kerckhofs van Sint-Huibrechts-Lille over de veteranen van Nepoleon in zijn gemeente, april 1815.371201916
Soldaten. Gesneuvelde Lilse soldaten in 1914. F.J.3242014146-156
Soors. Pastoor Soors. J.G.2042002152-157
Spaas bijbeltegels. F.S.1141993159-162
Spaas. In memoriam ere-burgemeester Jozef Spaas. L.S.102199250-51
Spierings Willem, pastoor van Lille-Sint-Hubert 1818-1871. H.V. & J.V.242200669-80
Spierings, pastoor, broederschappen. J.K.62198866-68
Spooren Pol. Gouden bruiloft van Pol Spooren en Lies Simons, 22.04.20052332005143
Spotnamen en bijnamen. L.S.93199198-103
Spreuken. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.3242014179-181
Stalmans Emiel. Prelaat Emiel Alfons Stalmans 50 jaar geleden overleden. F.J.212200389-92
Stalmans Emiel. Prelaat Stalmans, onthulling gedenksteen 17 april 2005.2332005115-117
Stalmans Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Stalmans en Mia Clijsters, 19.05.20072532007142
Stalmans Michel. Diamanten bruiloft van Michel Stalmans en Anna Plessers, 26.10.20082632008136
Stalmans Michel. Gouden bruiloft Michel Stalmans en Anna. Plessers, 16.04.19981631998141
Stalmans Michel. Michel Stalmans, laatste veldwachter, op pensioen 01.09.19951341995190
Stalmans Tuur 60 jaar priester3342015190
Stalmans Tuur, 50 jaar priester2342005188
Stalmans Tuur. Michaël Arthur “Tuur” Stalmans deel 1. M.S.261200811-22
Stalmans Tuur. Michaël Arthur “Tuur” Stalmans deel 2. M.S.262200850-69
Stalmans. Luc Stalmans, 7 november 1996, in memoriam. F.J.15119973-25
Stamboomonderzoek. G.V.741989168-170
Stassen familie. Een stamboom. S.v.R.91199135-36
Stassen genealogie.102199291
Stassens naar Rome (2). Een pelgrimstocht. S.v.R.831990117-126
Stassens op bedevaart naar Rome (1). S.v.R.82199073-80
Stassens. De familie Stassen, Staassen, Staatsen, Van Roosmalen. S.v.R.841990162-166
Statiestraat. Zicht Statiestraat, richting Quatre-Bras2732009144
Station. De IJzeren Rijn, de bronvermelding. J.S.291201140-41
Station. De IJzeren Rijn, deel 7. In ons verhaal over de IJzeren Rijn is de wapenstilstand van 1918 net achter de rug. J.S.281201031-37
Station. De IJzeren Rijn, deel 8. In ons verhaal over de IJzeren Rijn zijn we aanbeland bij het begin van de tweede wereldoorlog. J.S.282201079-90
Station. De IJzeren Rijn, deel 9. Dit laatste deel over de IJzeren Rijn beginnen we in 1991 toen het laatste goederenvervoer over deze lijn denderde. J.S.2842010176-181
Station. De IJzeren Rijn, het station, deel 4, J.S.272200982-91
Station. De IJzeren Rijn, het station, deel 5. J.S.2732009126-134
Station. De spoorlijn Antwerpen-Mönchen-Gladbach, ontstaan. J.K.841990167-174
Station. De tweede IJzeren Rijn. J.S.2632008118-128
Station. Een station aan de IJzeren Rijn. J.S.262200870-75
Station. Het Lilse station deel 6. J.S.3232014122-132
Station. Het Lilse station, deel 1. J.S.3042012147-161
Station. Het Lilse station, deel 2, de overwegen. J.S.31120137-14
Station. Het Lilse station, deel 3, gebouwen. J.S.312201364-72
Station. Het Lilse station, deel 4, wachterwoning. J.S.3132013123-131
Station. Het Lilse station, deel 5. J.S.321201415-27
Station. Het Lilse station, deel 7. J.S.3242014171-178
Station. Het station in Lille, lezersreactie. J.K.82199084-88
Station. Het station. J.K.741989175-183
Station. Vergane Glorie, station in tekeningen van J. Pellens. A.P.4319862-3
Station. Wederwaardigheden aan de statie I, WO II. P.P.23198415-18
Station. Wederwaardigheden aan de statie II, WO II. P.P.5119872-6
Stationschefs van Lille-St.-Hubert.J.S. en M.V.3342015178-180
Stavelot. J.K.33198511-12
Steensels Gerard. Gouden bruiloft Gerard Steensels en Tina Gielen 10.02.1995131199546
Steensels Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Steensels en Julia Geerts, 07.06.20082632008142
Steensels Mathieu. De afspanning "bij Jan aan de Basseng". M.S.21198411-17
Stemgerechtigden van Lille in 1870. F.J.173199999-103
Stevens Willy. Gouden bruiloft van Willy Stevens en Anneke Van Asten, 29.01.2003212200396
Stienaers. Familie Stienaers en Hurkmans. Reünie na 67 jaar. H.S.301201230-31
Stoeltjesgeld en offergeld. L.S.1041992147-153
Straten. "De Oude Brugstraat". W.v.d.K.1942001160-165
Stro-leveringen 1941-1945. J.V.3532017102
Swinnen Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Swinnen en Alda Clerix, 11.08.20112942011189
Tankongeval 1937 in de Jos Verlindenstraat, Henri Keppens. J.V.351201731-32
Telefoon. De telefoon in Lille. F.S.112199380-81
Tentoonstelling: het Lilse verenigingsleven31120135-6
Tentoonstelling: Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding, WO II. J.G.23120054-8
Tentoonstelling. Een eeuw ontspanning.1832000125-132
Tentoonstelling. Affiches.841990195
Tentoonstelling. Affiches. L.S91199133-34
Tentoonstelling. Bidprentjes - doodsprentjes. L.S.741989146-147
Tentoonstelling. Bidprentjes - doodsprentjes. L.S.81199044-46
Tentoonstelling. Bidprentjes. Allerheiligen - Allerzielen. Oude bidprentje. J.G.2142003185-186
Tentoonstelling. Bidprentjes. Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw.2942011146-147
Tentoonstelling. Bruiloften.102199292-93
Tentoonstelling. Bruiloften. Drinkes en trouwes.101199216-24
Tentoonstelling. Een eeuw in beeld.1842000165-172
Tentoonstelling. Een eeuw middenstand. E.A.1541997146
Tentoonstelling. Een eeuw ontspanning182200070-77
Tentoonstelling. Families "Kiek es noa 't veugelke". J.G.151199726-29
Tentoonstelling. Families "Kiek es noa 't veugelke". L.S1441996146-147
Tentoonstelling. Geestelijken. Roepingen in Sint-Huibrechts-Lille2342005146-147
Tentoonstelling. Heilig. 't Heilig Lille, aankondiging.1741999147-148
Tentoonstelling. Heilig. ‘t Heilig Lille. J.G.181200041-43
Tentoonstelling. Heilig. Een eeuw geloof181200022-29
Tentoonstelling. Kerkhof. Graven getuigen van leven. L.S.1041992166-171
Tentoonstelling. Kunstenaars. J.G.131199537-39
Tentoonstelling. Kunstenaars. Creatief Lille: "As ge't kunt, is 't hènnig!"2442006146-147
Tentoonstelling. Kunstenaars. Lille in beeld. E.A.61198817-20
Tentoonstelling. Lille in oorlog – 60 jaar na de bevrijding. P.P.2242004146-147
Tentoonstelling. Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding. J.G.23120054-6
Tentoonstelling. Lilse verenigingsleven. Fotoreportage31120135-6
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, aankondiging2042002146
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.212200350-71
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.213200398-111
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Mijnwerkers-brancardiers. F.J.2142003146-151
Tentoonstelling. Nieuwjaarskaarten.24198430-31
Tentoonstelling. Oorlog. Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog. H.G.17119994-6
Tentoonstelling. Prehistorisch aardewerk in onze gemeente. P.K.34198524-26
Tentoonstelling. Stalmans, prelaat. E.A.53198731-33
Tentoonstelling. Uit alle hoeken en kanten". L.S.1141993147
Testament Joanne Erken. F.J.13198336-40
Teuten in Lille. J.K.11198338-40
Teuten te Achel en Sint-Huibrechts-Lille 1796-1815/16. L.v.d.S.92199181-88
Teuten. Akte van Compagnieschap 1879. J.K.22198440-44
Teuten. Artikelbespreking "De emigratie van koperslagers". J.K.82199091-92
Teuten. Bescherming van huizen en dorpsgezichten te Sint-Huibrechts-Lille. F.J.321201428-33
Teuten. Bibliographie teuten. J.K.13198332-35
Teuten. Boterteuten. J.K.1231994125-126
Teuten. Een 18de eeuwse emigrant. J.M.71198918-21
Teuten. Franse tijd, enkele teuten van Sint-Huibrechts-Lille uit de Franse tijd. J.M.731989131-132
Teuten. Geschiedenis dank zij een doodsprentje, Klok Elisabeth Antonia Maria Agatha. J.K.1431996135-136
Teuten. Haarteuten. J.K.121199419-25
Teuten. Herinnering van een Oost-Vlaming. J.K.33198539-40
Teuten. Internationaal symposium Lommel 09 september 1995. J.K.142199659-61
Teuten. Laatste Lilse teuten. J.K.32198518-25
Teuten. Liller teuten in 1815. R.D.142199690-91
Teuten. Lilse teuten eerste kwartaal 19de eeuw. J.K.42198625-26
Teuten. Lilse teuten einde 18de eeuw. J.K.34198519-21
Teuten. Lilse teuten in de 17de eeuw. J.K.51198716-18
Teuten. Lilse teuten in de 18de en 19de eeuw. J.K.43198633-35
Teuten. Nieuwmarktenaars. J.K.23198435-39
Teuten. Nog over teuten. J.K.141199639-42
Teuten. Nog over teuten. J.K.1441996157-159
Teuten. Schupteuten. J.K.731989129-130
Teuten. Teutengeschiedenis in de rand. J.K.102199261-63
Teuten. Teutenhuizen in Lille. J.K.44198616-21
Teutenarchief Klok-Bierkens. F.J.372201988
Teutenhandel. J.K.12198337-40
Tewerkgestelden. Kroniek van een dorp in oorlog deel 2. 29 november 1916. Een tragische dag. Aanduiding van de verplicht tewerkgestelden in Duitsland. J.V. 3342015146-163
Theunissen Ingrid, Peru. I.T.162199883-87
Theunissen Jos. Gouden bruiloft van Jos Theunissen en Anneke Cox3142013189
Theunissen Mieke. Honderdste verjaardag van Mieke Theunissen, 13.05.1990. E.A.831990141-144
Thirion René. Den troep deel 1. R.T.321201435-6
Thirion René. Den troep deel 2. R.T.332201560-69
Thirion René. Den troep deel 3. R.T.3332015111-122
Thirion René. Den troep deel 4. R.T.3342015164-177
Thomasse Joannes. E.A.1419832-7
Thomasse Joannes. L.v.d.S.131199530-33
Tielen Jos. Bijzondere roepingen in de Tielen familie van E.H. Jos Tielen. H.V.2242004182-183
Tielen Maria, eerste steenlegging door Maria Tielen. F.J.3142013164-170
Toneel. Passiespel 1934. A.P.22198432-37
Toneel. Paulusmannen ±1937.142199695
Toneel. Paulusmannen, het archief. L.S.131199514-20
Toneel. Paulusmannen. F.J.202200250-55
Toneel. Toneelgroep vrouwen 192514198347
Toneel. Toneelleven in Lille. E.A.61198825-29
Toren. Kerk en toren, restauratie. E.A.111199317-21
Toren. Kerktoren wordt verhoogd en krjgt een nieuwe spits anno 1895. J.V.,25120073-12
Toren. Kerktoren. F.J.1041992160-165
Toren. Toren uit de steigers. F.S.111199322-24
Torenkruier. De torenkruier van Bocholt. Waar woonde "de torenkruier" van Bocholt in Sint-Huibrechts-Lille. H.V. 2142003187-188
Trier. De Igeler Säule in Igel bei Trier. J.K.142199666-69
Triki Anna. Gouden kloosterjubileum zuster Anna Triki 29.05.1994.1231994143
Triki Fried. Diamanten bruiloft van Fried Triki en Suska Quanten, 05.09.2008264200889
Triki Fried. Gouden bruiloft van Fried Triki en Suska Quanten, 28.04.19981641998189
Triki Harrie, oud-strijder, WO II292201188
Trouwen kan maar als ge een borgbrief hebt. Borgbrieven in de familie Vandervelden. J.V.3742019180
Truyens Gerardus. Pastoor Gerardus Bon. Truyens. J.K.44198637-41
Truyens Gerardus. Pastoor Gerardus Bon. Truyens. J.K.51198728-31
Truyens Gerardus. Pastoor Truyens. J.K.53198726-27
Tseou Pierre. Een Lilse kelk in China. F.J.311201317-26
Turners. De turnkring “Kracht en deugd” van Sint-Huibrechts-Lille. P.P.2832010120-127
Turners. Lilse pubers ±19121641998190-191
Twee handschriften teutencompagnie Ceelen-Linders. F.J.24198421-24
Twee Lilse teutencompagnieën in 1636 in Arnhem en Zutphen. M.v.d.W.1531997112-118
Uit de oude doos Het Mulke 175 jaar3642018192
Uit de oude doos. Kinderen Bloemen.342201696
Uit de oude doos. 1ste Batj. King's Own Scottish Borderers.3732019144
Uit de oude doos. 6de leerjaar - geboortejaar 19573632018144
Uit de oude doos. ACV Sint-Huibrechts-Lille, familie Jef Maas-Philippe Drika.372201996
Uit de oude doos. Dartclub 'Het Blökske'.3532017144
Uit de oude doos. De draaibrug met de familie Geeln (voor 1934).381202048
Uit de oude doos. Huwelijk van Jan Bax en Mia Van hout met KLJ jongens in de kerk van Houthalen.3442016192
Uit de oude doos. Klasfoto schooljaar 1977-1978 5de leerjaar met juffrouw Liza Vandervelden.371201948
Uit de oude doos. Sint-Annekeskermis, café Verlinden.3742019192
Uit de oude doos. Toneel BJB-meisjes "Familie juwelen".352201796
Uit de oude doos. Verdienstelijke leden van de fanfare "Vermaak na Arbeid" in 1983. 362201896
Uit de oude doos. Zandstraat te Sint-Huibrechts-Lille met silo's.361201848
Uitstappen. Een roadtrip naar het uiterste noorden van Australië om nooit te vergeten. K.J. & M.V.2342005148-151
Vaandel. Het Sint-Hubertusvaandel. Restauratie van het vaandel. J.V.3042012172-174
Vaesen Elisa. Gouden kloosterjubileum van zuster Elisa Vaesen, 16.07.1988.71198941
Vaesen Frans. Gouden bruiloft van Frans Vaesen en Maria Geerts. 11.08.20123042012192
Vaesen Jan. Gouden bruiloft van Jan Vaesen en Jeanne Gielen, 15.04.20052332005142
Vaheja 50 jaar! 1960-2010. M.V. en F.J.2842010163-166
Vaheja 50 jaar! 1960-2010. Maurice Vanherk en François Joosten2842010163-166
Valeriaan (Valerina Officinalis). E.P.741989189-190
Van Asten Jaak. Diamanten bruiloft van Jaak Van Asten en Anneke Vlassak, 23.05.1990.831990145
Van Baelen. Gouden bruiloft van Jos Van Baelen en Elisa Schuurmans3242014190
van de Kompen Willy. Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.203200298-101
Van de Weyer Frans E.H. Verslag door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille333201598-110
Van de Weyer. Gouden jubileum van pastoor Van de Weyer. F.J.1731999117-123
van den Akker-Groos. Familie Van den Akker-Groos. G.R. en L.S.322201482-90
van den Akker-Klok Maria Pia of José van den Akker schreef haar herinneringen van Lille neer, deel 1. M.V.2732009106-112
van den Akker-Klok, deel 2, oorlog 1914-1918. M.V.2742009147-156
van den Akker-Klok, deel 3, oorlog 1906-1920. J.V. en J. D.281201012-21
van den Akker-Klok, deel 4, de moeilijkheden te Sint-Huibrechts-Lille. J.V.282201053-60
Van der Donck E. Passiespel 1934. A.P.22198432-37
Van der Donck. Kan. E. Van der Donck in memoriam. J.K.34198537-40
Van der Looy. Gouden bruiloft van G. Van der Looy en C. Wijnants, 05.11.1998171199947
Van Gompel Toine. Gouden bruiloft van Toine Van Gompel en Annie Pepels, 10.08.20133142013190
Van Herck Mathieu. Gouden bruiloft van M. Van Herck en C. Habraken, 08.01.1999172199996
Van Hout Martin. Gouden bruiloft van Martin Van Hout en Toke Willekens, 19.02.2010282201095
Van Leeuwen. Doruske de schoenlapper, WO II. J.V.3419853-6
van Meer. E.H. Paul van Meer in memoriam. J.G.201200245-46
van Meer. Gouden priesterfeest van E.H. Paul van Meer,1842000188-190
Van Renterghem familie, verhuis24198447
van Rijswijck. Gouden bruiloft van J. van Rijswijck en M. Vogt, 14.03.2007252200795
Van Roosmalen. De familie Stassen, Staassen, Staatsen, Van Roosmalen. S.v.R.841990162-166
Van Samang Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Van Samang en Julia Hollanders, 03.10.2009281201043
Van Samang Jef. Gouden bruiloft van Jef Van Samang en Tho Steensels, 04.05.20112932011142
Van Vlierden Arnold. Gouden bruiloft van Arnold Van Vlierden en Maria Maesen, 19.07.20082642008185
Van Vlierden. Gouden bruiloft J. Van Vlierden en M. Van Helden, 10.06.1989.731989143
Van Vlierden. Gouden bruiloft van Jos Van Vlierden en Nelly Van Winkel, 20.06.20133132013142
Van Vlierden. Gouden bruiloft van Leo Van Vlierden en Simonne Wils gouden3242014192
Van Werde Toine, de laatste kleermaker. F.J.2532007115-123
Van Werde Toine. Gouden bruiloft van T. Van Werde en G. Janssen, 05.11.2005241200644
Vanbaelen Gerard. Gouden bruiloft van G. Vanbaelen en J. Duvivier 17.11.1995.141199645
Vanbussel Harrie. Gouden bruiloft van H. Vanbussel en M. Cox, 05.05.2001.1932001142
Vanbussel Henri en Mia Cox, briljanten bruiloft 5 mei 2016.3432016139
Vanbussel Henri. Diamanten bruiloft van Henri Vanbussel en Maria Cox, 05.05.20112932011141
Vandael Jan. Diamanten bruiloft van Jan Vandael en Anneke Brouwers, 01.06.20133132013143
Vandael Jan. Gouden bruiloft van Jan Vandael en Anneke Brouwers, 30.05.2003.2132003143
Vandael Joris, nationaal ponykampioen te Passendale. V.S.242200693-94
Vandebosch. Gouden bruiloft van Mathieu Vandebosch en Jenny Dewit324201418
Vandekerkhof Tinus. Gouden bruiloft Tinus Vandekerkhof en Elisa Reygel, 08.05.20102832010139
Vanderheyden Catho. Zuster Emilie (Catho Vanderheyden) 01.06.1986.43198644
Vanderheyden Jan en Thérèse Gielen, briljanten bruiloft 24 apri l20163432016139*
Vanderheyden Jan. Diamanten bruiloft van Jan Vanderheyden en Thérèse Gielen, 24.04.20112932011140
Vanderheyden Jan. Gouden bruiloft van J. Vanderheyden en T. Gielen, 28.04.20011932001141
Vanderheyden. Maria Vanderheyden-Vanbussel 10.06.1984.23198424
Vandervelden Catho. Gouden kloosterjubileum van zuster Catho Vandervelden2442006189
Vandervelden Elisa. Diamanten kloosterjubileum van zuster Wilhelmine, Elisa Vandervelden, 20092732009142
Vandervelden Elisa. Gouden kloosterjubileum van zuster Elisa Vandervelden1731999144
Vandervelden Emilie. Gouden jubileum zuster Emilie Vandervelden, zuster Imelda, 02.02.1994.1231994142
Vandervelden Hendrik, 50 jaar priester.2342005184-187
Vandervelden Hendrik, 60 jaar priester3342015189
Vandervelden Jaak en Truda Tielen vieren hun gouden bruiloft321201447
Vandervelden Jan. Gouden bruiloft J. Vandervelden en E. Driesen 12.07.19971541997178
Vandervelden Karel. Gouden bruiloft K. Vandervelden en E. Vanherck, 19.08.1989.741989188
Vandervelden Leonie. Gouden julileum zuster Leonie Vandervelden, zuster Rita, 02.02.1994.1231994142
Vandervelden Lisette. Gouden kloosterjubileum van zuster Lisette Vandervelden, 26.04.20102832010141
Vandervelden Louisa. Gouden jubileum zuster Louisa Vandervelden, zuster Marie Leopold1631998143
Vandervelden Maria. Zuster Ludovica (Maria Vandervelden) 07.04.1984.51198746
Vandervelden Martha. Diamanten jubileum zuster Martha Vandervelden, zuster Gaudentia, 02.02.1994.1231994142
Vandervelden Martha. Zuster Gaudentie (Martha Vandervelden) 07.06.1986.43198646
Vandervelden stam. Zijn onze voorvaderen pastoors geweest? J.V.2332005122-125
Vandervelden-Stevens stam. J.V.12198322-25
Vandervelden. Een eigenaardige geschiedenis. H.V.141199636-38
Vandervelden. Jan Vandervelden in memoriam. F.J.241200623-30
Vandeweijer-Millen Theodoor, familie92199195
Vandeweyer Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Vandeweyer en Jeanne Kauffmann, 10.07.20102842010190
Vandeweyer Toon. Gouden bruiloft T. Vandeweyer en M. Bollen, 14.11.1997161199845
Vandeweyer. Afscheid van onze ere-voorzitter in memoriam. F.J.8119902-3
Vanduffel Jan. Gouden bruiloft van Jan Vanduffel en Adrienne Nijssen, 03.03.2011292201194
Vanduffel Mia. 70 jarige professie van zuster Digna, Mia Vanduffel3332015143
Vanduffel Mia. Diamanten kloosterjubileum van zuster Mia Vanduffel, zuster Digna, 30.04.20052332005144
Vanduffel Mia. Gouden jubileum zuster Mia Vanduffel, zuster Digna, 17.06.1995.1331995141
Vangansewinkel Mathijs. Gouden bruiloft van M. Vangansewinkel en M. Van den Broek, 27.05.20062432006143
Vankrunkelsven Hugo. Gouden bruiloft van Hugo Vankrunkelsven en Lieke Janssen, 14.08.20102842010191
Veearts. Een veearts. T.G.53198723-25
Veeverzekering in Sint-Huibrechts-Lille. P.P.1731999104-109
Veldwachter Jansen Peter Jan. J.V.311201333-34
Veldwachters. De veldwachters, deel 1, inleiding. J.V.22120046-15
Veldwachters. De veldwachters, deel 2, welke veldwachters? J.V.222200450-67
Veldwachters. De veldwachters, deel 3, welke veldwachters? J.V.223200498-109
Veldwachters. De veldwachters, deel 4, welke veldachters? J.V.2242004148-157
Velo’s. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.13198326-28
Venneke. Het Venneke. B.S.1319834-9
Verbeek Drika en Pauline Wils als straatmuzikanten1141993191
Verbeek en gebroeders Custers 16.09.1944 Fierkensheikant, WO II. G.V.1231994103-116
Verbeek Gerard. Een Lillenaar in de kijker (Gerard Verbeek). J.K.72198966-67
Verbeek Gerard. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.3242014179-181
Verbeek Leon. Gouden priesterjubileum3132013139
Verbeek Leon. Studie van de inlandse cultuur in zuid-oost Katanga. L.V.241200616-22
Verbeek Pierre. Gouden bruiloft van P. Verbeek en F. Hendrikx, 31.07.20042242004192
Verbeek. Pierke Verbeek in memoriam. F.J.243200698-103
Verenigingen. Een eeuw ontspanning182200070-77
Verenigingen. Een eeuw ontspanning1832000125-132
Verenigingen. Het verenigingsleven, WO II. P.P.3119852-8
Verhaal. Echt gebeurd, WO II. P.P. en P.V.23198419-20
Verhaal. Lille in oorlog, WO II. P.P.741989148-152
Verhaal. Zoals een oorlogsnovelle, WO II. P.P.641988146-151
Verhalen van teut Aen den Wijer uit Sint-Huibrechts-Lille. M.v.d.W.2142003165-177
Verlinden herberg (vervolg). A.P.41198614-22
Verlinden herberg Verlinden-Broekmans. A.P.34198527-36
Verlinden Jaak, gouden bruiloft23198447
Verlinden Jaak. Folklorestoet ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Jaak Verlinden-Broekmans272200996
Verlinden. Bijzondere roepingen in de Lilse familie Verlinden. H.V.23120052-3
Verlinden. Gouden J. Verlindenstraat, WO II. E.A.1541997151-155
Verlinden. Odyssee van een Liller zeeman (1), WO II. P.P.72198950-55
Verlinden. Odyssee van een Liller zeeman (2), WO II. P.P.73198998-105
Verplichte leveringen aan de Duitsers in WO II. Een anekdote. Getuigenis van François Eerdekens.351201738-39
Verschaeken. Maria Verschaeken in memoriam. F.J.131199544-45
Verschakelen Michel. Gouden bruiloft van M. Verschakelen en T. Berben, 21.10.2006251200747
Verschakelen. Gouden bruiloft H. Verschakelen en E. Van Poppel 09.08.19971541997179
Verstappen Jaak. Briljanten bruiloft van J. Verstappen en B. Janssen, 10.01.2001.192200194
Verstappen Jaak. Diamanten bruiloft J. Verstappen en B. Janssen 10.01.1996142199694
Verstappen. Jaak Verstappen en Bertha Janssen 10.01.1986.41198645
Verwarming: het haardgereedschap. L.S.731989106-112
Verwarming. De vuurhaard. L.S.72198956-63
Verzekeringen. Veeverzekering in Sint-Huibr.-Lille. P.P.1731999104-109
Victor, beeld. E.A.19120012-6
Vieringen. Dag van het dorp. Zondag 29 augustus 2010. J.G.2842010170-175
Vieringen. Sint-Hubertus. E.A.54198719-24
Vieringen. Sint-Hubertuscomité viert Sint-Hubertus. L.V.30120122
Villa Van den Akker 100 jaar. F.J.3742019160
Vissers. "Verenigde Liller vissers 50 jaar". J.G.2542007148-160
Vlaamse reflex. J.K.431986okt-13
Vlaanderen. Vlaanderens 25ste IJzerbedevaart 1952, Roelandgemeenschap.321201438-42
Vlag. 'n Nieuwe aanwinst: vlag "Oud Wapenbroeders" 1913. E.A.11198328-31
Vlasteelt. De vlasteelt. J.K.102199285-90
Vlot. Het vlot, WO II. P.P. en F.W.22198412-17
Vluchtelingen. Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. Een boven dit alles bestond er het probleem van de vluchtelingen. J.V.3342015146-163
Voetbal. De voetbalclub van "Sparta Lille" ±19261731999124-125
Voetbal. Sparta Lille 19412942011192
Voetbal. Voetbalploeg 1948.22198447
Voetbal. Voetbalploeg Sparta 1941-1942.11198343
Voetbalploeg van de jeugd van Sparta Lille in oktober 1983.351201748
Vogelvereniging. De Pestvogel 25 jaar. E.A. en F.J.311201329-30
Volksgeloof, kapelaan Godefridus Feodard. F.J.142199685-89
Volksspelen. Gans- of haantrekken, haringbijten, zaklopen, mastklimmen, kikvorsen kruien, ringsteken te paard1731999112-116
Volkstuin van Sint-Huibrechts-Lille, 25 jaar. H.G.161199822-25
Volkstuin van Sint-Huibrechts-Lille, 40 jaar. J.B.311201327-28
Volkswijsheid: "En toen het volk...".21198424-25
Volkswijsheid: remedies.11198318-19
Volkswijsheid: tien goede raden voor huishoudsters.72198946
Volkswijsheid: weetjes.12198326-27
Volkswijsheid: weetjes.13198312-13
Voorzitter wordt erevoorzitter, Vandeweyer Jozef. F.J.4419861-2
Vos Maria, Quanten Alfons, Reynders Jaak en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.152199789-90
Vos Maria. Briljanten kloosterjubileum van zuster Donata, Maria Vos, 09.09.1999.1741999192
Vos Maria. Diamanten jubileum van zuster Maria Vos, zuster Donata, 09.09.1994.1241994191
Vos Maria. Zuster Donata (Maria Vos) 09.09.1984.23198426
Vos Maria. Zuster Donata (Maria Vos) 20.09.1987.54198737
Vos Raphaël. Gouden bruiloft van R. Vos en G. Berben, 13.05.2000.1832000143
Vos. Zuster Marie Donata, Maria Vos in memoriam251200745
Vrijerspad. Jonge meisjes en verse vis... L.S.41198623-30
Vrijerspad. Op vrijerspad. L.S.3419857-12
Vrijsen Catho. Gouden jubileum zuster Catho Vrijsen, zuster Euphresia, 17.06.1995.1331995142
Vrolix Jan. Gouden bruiloft J. Vrolix en M. Loos 16.11.1996151199745
Vrolix Marieke in Peru (8 december 2007). M.V.261200836-38
Vrolix-Bollen. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.3232014111-118
Vrouwen in het verzet tijdens WO I342201650-53
Wapeninlevering bij het begin van WO II. J.V. 351201733-35
Wapenstilstand. Lille herdenkt wapenstilstand 1918. J.G.32120145-7
Warmbeek. De Warmbeek. E.A.11198315-17
Warmbeek. Stichting Limburgs Landschap VZW koopt meer dan 12 ha oude vloeiweiden in de Warmbeekvallei te Sint-Huibrechts-Lille. J.V.181200013-19
Wasblekerij. De wasblekerij in Lille. J.K.631988132-137
Wat een ijzeren bol te vertellen heeft. T.M.352201756
Watering. De wetering. J.K.641988179-190
Waterloo. De slag bij Waterloo. 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. Deel 1. J.V.341201614-29
Wederwaardigheden aan de statie, deel 1. De dijkbreuk. P.P.352201765
Wederwaardigheden aan de statie, deel 10. P.P.373201998
Wederwaardigheden aan de statie, deel 2. P.P.353201798-1
Wederwaardigheden aan de statie, deel 3. P.P.3542017171
Wederwaardigheden aan de statie, deel 4. P.P.361201819
Wederwaardigheden aan de statie, deel 5. P.P.362201850
Wederwaardigheden aan de statie, deel 6. P.P.363201898
Wederwaardigheden aan de statie, deel 7. P.P.3642018146
Wederwaardigheden aan de statie, deel 8. P.P.37120194-7
Wederwaardigheden aan de statie, deel 9. P.P.372201958
Weegbruggen in Lille. P.P.2932011120-125
Weekdagen.De dagen van de week. L.S.1431996106-111
Weerspeuken. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.3242014179-181
Weerstander. Lilse weerstanders, WO II. H.J.1241994151-154
Weert. J.K.13198329-31
Weetjes. Wist ge71198933
Weetjes. Wist ge?62198889
Wegen. De trage weg. H.G.201200240-43
Weggevoerden van Lille.F.J.35120174-14
Wehenkel Roger. F.J.252200771-80
Wehenkel. Familiefoto252200796
Wehenkel. Gouden bruiloft A. Wehenkel en M. Truyens, 06.11.1992111199347
Weken. L.S.1341995171-176
Weltens Gust. Gouden bruiloft van G. Weltens en M. Vandervelden, 04.05.20022032002141
Wereldoorlog II -- Bosrussen - Deel 2 J.V.3632018125
Wereldoorlog II in Lille. Een oproep naar alle lezers van "Het Liller Heem". J.V.3542017160
Wereldoorlog II. September 1944. F.J.372201971
Werkliedjes van oude ambachten, ketellapper en scheresliep.1842000191-192
Werkloosheid: sociale reflex. J.K.131199511-13
Werkmanswoning. De Werkmanswoning N.V. E.A.24198440-42
Wielerclub. "De Spurter". E.A.1531997119-124
Wielerclub. Allemaal op de fiets, foto 19753142013192
Wielerclub. Allemaal op de fiets, viering 100 jaar. D.V. & F.J.2232004110-121
Wielerclub. Allemaal op de fiets. J.K.11198341-42
Wij sloegen waar wij raken konden ... verzetsman Martien van de Weijer 1943-1945 F.J.3632018132
Wils. François Wils in memoriam. F.J.201200223-28
Winkels. De winkel van Betje Ieven-Gielen. F.I.1631998109-117
Winters Arnold. Gouden bruiloft van Arnold Winters en Tini Emmers, 20.09.20133142013191
Winters Jef, hedendaagse beeldhouwkunst. J.G.2932011118-120
Winters Jef. Diamanten bruiloft van Jef Winters en Mia Philippe, 22.06.20133132013144
Winters Jef. Gouden bruiloft van Jef Winters en Mia Philippe, 14.06.20032132003144
Winters Leonie. Gouden kloosterjubileum van zuster Leonie Winters, zuster Georgine, 22.04.20062432006144
Winters Louis en Podina Reynders, diamanten bruiloft, 22.01.1992.102199294
Winters Truike en Bleukx Gerard. Republiek Vratsenburg. E.A.172199959-68
Witte Broeken. P.P.31198530-32
Witte Broeken. L.S.121199442-44
Witters André. Gouden priesterjubileum van André Witters, 18.08.20072542007181
WO I: opvang van "vreemde vluchtelingen". F.J.3542017146
WO I. "Getrouw aan volk en land", Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog1641998147
WO I. Bezetting. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1431996101-105
WO I. Draadversperring. De elektrische draadversperring aan de grens. J.K.91199110-15
WO I. Duitse bezetting. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1431996101-105
WO I. Flanders Fields "In Flanders Fields". J.K.1531997105-107
WO I. Gedeporteerden. Onze gedeporteerden. Algemeen artikel. J.K.1031992105-107
WO I. Gedeporteerden. Onze gedeporteerden. Driesen Antoon, J.K.112199351-53
WO I. Geld. Papieren geld tijdens de eerste wereldoorlog. J.K.841990158-161
WO I. Gemeentelijk vlak. Het leven op gemeentelijk vlak. J.K.92199160-65
WO I. Geschiedenis. De geschiedenis der kerk van St.-Huibrechts-Lille 1914-1918. J.K.10119926-15
WO I. Gesneuvelden. Onze gesneuvelden. J.K.1041992154-159
WO I. Gevangene van de Duitse bezetter. Ridder kroonorde. J.G.132199550-55
WO I. Grens. De elektrische draadversperring aan de grens. J.K.91199110-15
WO I. Guillielmus en Ferdinand de Burbure de Wesembeek. Slachtoffers van WO I.34120164-13
WO I. Hamont. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.14119963-7
WO I. Harry Vandervelden, een Lilse brancardier. E.V.343201698-107
WO I. Helden. De overlevende helden. J.K.122199450-53
WO I. Helden. Onze overlevende helden. J.K.1241994147-150
WO I. Het voorspel, de eerste en tweede Balkanoorlog, de oorzaken, de aanleiding, de Duitse inval, de eerste oorlogsdagen in Limburg. F.J.3232014100-105
WO I. Inleiding op de rubriek. J.K.82199062-64
WO I. Joosten Hendrik. Onze gedeporteerden. Hendrik Joosten. J.K.113199398-100
WO I. Joosten Zjang. Zjang Joosten, een Lilse zeekapitein. F.J.133199598-111
WO I. Kerk. De geschiedenis der kerk van St.-Huibrechts-Lille 1914-1918. J.K.10119926-15
WO I. Klaroener Verreken3442016146-149
WO I. Kort overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlog 1914-1918 te Sint-Huibrechts-Lille volgens Theodoor Kreemers. T.K.332201550-59
WO I. Krjgsgevangenen. De krijgsgevangenen van Lille. J.K.,102199258-60
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. J.V.3342015146-163
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Begin WO I. J.V33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. De verhouding tussen geestelijkheid en de bezetter. J.V33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Frans Van Gerven aan het werk als verzetsman. J.V33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Godsdienstbeleving. J.V33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Het Duitse bestuur. J.V33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Inkwartieringen. J.V.33120153-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Sint-Huibrechts-Lille ziet heel wat troepen passeren richting Achelse Kluis. J.V33120153-14
WO I. Leven, het dagelijkse leven in Sint-Huibrechts-Lille vóór 1914. P.P.322201454-60
WO I. Leven. Het leven op gemeentelijk vlak. J.K.92199160-65
WO I. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1431996101-105
WO I. Linsen Jef. "De foto" Jef Linsen. L.S.1341995148-151
WO I. Molenbeersel. Herinneringen eerste oorlogsdagen Molenbeersel. J.K.142199651-54
WO I. Novemberviering. 11 novemberviering. J.G.291201121-22
WO I. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.14119963-7
WO I. Oorlog. De eerste wereldoorlog of de oorlog 1914-1918. J.K.72198968-69
WO I. Oorlogsdagen. De eerste oorlogsdagen. J.K.831990109-116
WO I. Ridder kroonorde. Gevangene van de Duitse bezetter. J.G.132199550-55
WO I. Schade-eisen na Wereldoorlog I. L.S.32198533-38
WO I. Slachtoffers. De Lilse oorlogsslachtoffers. J.K.1141993149-151
WO I. Slachtoffers. Twee jeugdige slachtoffers van de grensbewaking. J.K.12119944-6
WO I. Station. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.14119963-7
WO I. Straffen. Algemene straffen aan de burgers opgelegd. J.K.1231994132-133
WO I. Tasset Jaak. Jaak Tasset - deelname van Lille aan de huldiging. J.K.14198312-15
WO I. Tentoonstelling. Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog. H.G.17119994-6
WO I. The Last Post. Eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. N.N.3242014157-163
WO I. Vandervelden Harry, hoofdonderwijzer. J.K.13119953-8
WO I. Verslag door de parochiepreisters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille333201598-110
WO I. Verzet. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1431996101-105
WO I. Voedselbevoorrading. J.K.931991110-116
WO I. Vredesfeesten.De Nationale Vredesfeesten 1919. E.A.42198620-24
WO I. Wils Jan. Weggevoerden eerste wereldoorlog. Jan Wils. J.K.11119933-7
WO I. Wuytjens Leonard . P.P.1531997105-107
WO II, tentoonstelling. Lille in oorlog – 60 jaar na de bevrijding. P.P.2242004146-147
WO II. Abri’s. Onze abri's. P.P.251200739-44
WO II. Amerikanen. April 1944, 4 Amerikanen op de Rooie Pier. A.B.302201274-77
WO II. Begin van het einde. P.P.5219872-6
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (2). P.P.6119883-7
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (3). P.P.62198851-56
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (4). P.P.631988100-106
WO II. Bevrijding. De bevrijding aan de overkant. G.R.2242004174-178
WO II. Bevrijding. De tweede wereldoorlog. 10 mei 1940. A.B.92199133-77
WO II. Bevrijding. Na de bevrijding. P.P.8119904-8
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 2.192200151-58
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 3.193200198-111
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 4.1942001146-159
WO II. Bloemen. Dagboek van Grad Bloemen, deel 1. G.B.19120017-21
WO II. Bom. Bevindt zich nog een bom van wereldoorlog 2 in de Lilse bodem? F.J.201200217-22
WO II. De Wit Mathieu vermist. P.P. en L.S.22198419-22
WO II. Deportaties (epiloog). P.P..44198611-15
WO II. Deportaties (proloog). P.P43198614-18
WO II. Duistere dagen. P.P.3219855-9
WO II. Einde van het begin. P.P.14198330-33
WO II. Evens Harie, oud-strijder2942011179-180
WO II. Gebroken vleugels. P.P.4119865-11
WO II. Gielkens. Een nieuw verhaal van Margaretha en Jaak Gielkens. L.S.123199499-102
WO II. Herdenking: 11 november 2008. J.G.271200918-20
WO II. Herdenking: 11 november viering. J.G.301201225-27
WO II. Herinneringen. Amerikaanse herinneringen. P.P.301201216-24
WO II. Jef Van Baelen. Johan (Jef) Van Baelen, een Lilse Oostfronter. F.J.3442016177-183
WO II. Joden problemen zijn geen uitvinding alleen van de oorlog 1940-1945. J.V. 2442006155-157
WO II. Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal. Deel 2. L.S.2232004128-132
WO II. Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal. Deel 1. LS.222200477-86
WO II. Lee Victor. E.A. en F.J.1541997148-150
WO II. Lillenaren in de achttiendaagse veldtocht. P.P.13198314-21
WO II. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.3232014111-118
WO II. Meidagen. De Meidagen in 1940. P.P.12198332-36
WO II. Mertens. Herinnering van L. Mertens. P.P. en L.M.3119859-12
WO II. Onderduikers. P.P.4219862-9
WO II. Ravitaillering. De ravitaillering. P.P.2119846-10
WO II. Simons. Melkerijdirecteur Bernard Simons. F.J.171199934-39
WO II. Smokkelaars. Grote en kleine smokkelaars. P.P. en A.R.2419843-9
WO II. Station. Wederwaardigheden aan de statie I. P.P.23198415-18
WO II. Station. Wederwaardigheden aan de statie II. P.P.5119872-6
WO II. Tentoonstelling. Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding. J.G.23120054-8
WO II. Triki Harrie, oud-strijder292201188
WO II. Van Leeuwen. Doruske de schoenlapper. J.V.3419853-6
WO II. Vandervelden. Een eigenaardige geschiedenis. H.V.141199636-38
WO II. Verbeek en gebroeders Custers 16.09.1944 Fierkensheikant. G.V.1231994103-116
WO II. Verenigingen. Het verenigingsleven. P.P.3119852-8
WO II. Verhaal. Echt gebeurd. P.P. en P.V.23198419-20
WO II. Verhaal. Lille in oorlog. P.P.741989148-152
WO II. Verhaal. Zoals een oorlogsnovelle. P.P.641988146-151
WO II. Verlinden. De Odyssee van een Liller zeeman (1). P.P.72198950-55
WO II. Verlinden. De Odyssee van een Liller zeeman (2). P.P.73198998-105
WO II. Verlinden. Gouden J. Verlindenstraat. E.A.1541997151-155
WO II. Vlot. Het vlot. P.P. en F.W.22198412-17
WO II. Weerstander Jefke Verlinden. L.S.132199572-77
WO II. Weerstander Jefke Verlinden. L.S.1331995136-139
WO II. Weerstander. Lilse weerstanders. H.J.1241994151-154
WO II. Woord vooraf en inleiding. P.P.1119836-8
Wolven. Premies voor wolven. J.V.2442006158-159
Wouters herberg. A.P.33198522-28
Wouters José. Gouden jubileum zuster José Wouters 14.09.19971541997180
Wouters Michel. Gouden bruiloft Michel Wouters en Lèneke Beckers, 08.05.20102832010140
Wouters René. Lourdes. 50 jaar geleden, Lourdes 1 augustus – 10 augustus 1952. Verslag van René Wouters.2032002102-115
Wouters. Tuur Wouters in memoriam. G.V.2319843
Wuytjens Leo. Diamanten bruiloft van Leo Wuytjens en Wilhelmina Dewit, 13.08.20133142013188
Wuytjens Leo. Gouden bruiloft van Leo Wuytjens en Wilhelmina Dewit, 16.08.2003.2142003192
Wuytjens. Jan Wuytjens en Jozefien Rabijns 28.06.1986.43198643
Z. E.H. Marcelinus Vreven, pastoor in onze parochie van 1879-1897. J.V.361201833
Zaïre. Lilse Zaïre missionarissen. F.J.1441996171-180
Zandgrond. Overleven op een zandgrond, deel 2. A.S.281201022-28
Zandgrond. Overleven op een zandgrond, deel 3, de beroepsstructuur van de teuten-dorpen. A.S.282201061-75
Zandgrond. Overleven op zandgrond. Een onderzoek naar de beroepsstructuur in de Noord-Limburgse Kempen op het einde van de 18de eeuw, deel 1. A.S.2742009161-172
Zangkoor Sint-Cecilia 195513198347
Zangkoor. Gemengd zangkoor 40 jaar. J.S.271200921-24
Zangkoor. Het zangkoor Sint-Cecilia 30 jaar. J.G.171199928-33
Zangkoor. Oud koorreglement. E.A.181200010-12
Zentjens Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Zentjens en Hubertina Gijbels, 26.10.2007261200845
Ziekenzorg 30 jaar. A.M.3032012137-139
Zilver. Zilvermerktekens van regionale zilversmeden. J.V. en F.J.302201267-73
Zilver. Zilvermerktekens. Artikel van Jef De Mey. F.J.3032012133-136
Zilver. Zilversmeden in Peer. R.L.211200322-33
Zomereik (Quercus Robur). E.P.72198992-94
Zondagsrust. Het Hollands bewind. Zondagsrust tijdens de regeerperiode van Willem I van Nederland. J.V.2442006167-169
Zondagsrust. Het Hollands bewind. Zondagsrust tijdens de regeerperiode van Willem I van Nederland. J.V.2332005134-136
Zr. M. Alfonse, Maria Elisabeth Joosten, tweede algemene priorin van de Zusters Dominicanessen van Lubbeek (1879-1948). F.J.1731999126-130
Zusters Dominicanessen. Verslag van WO I door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille333201598-110
Zwaan. Huis "De Zwaan", Dorpsstraat 28. H.G.1641998158-164