Het Liller Heem
Titel Uitgave Blz
11 novemberviering 2017. J.G.2018/14
50 jaar Sparta Lille. François Joosten2018/4171
Aanvulling op “Het nieuwe beeld van Sint-Hubertus”, deel 22008/4178
Abri’s. Onze abri's WO II, . Pieter Pellens2007/139-44
Aerts Gerard en Petronella Van Cleef. Gouden bruiloft 6 juni 2019.2019/3142
Aerts Luc. F.J.2006/3118-123
Aerts Theodoor, brugwachter, met Duitse bezetting bij brug 4. Kroniek van een dorp in oorlog. Jos Vandervelden2014/13-14
Affiches.1990/4195
Affiches. Luc Stalmans1991/133-34
Aflaten en het feest van Kerstmis. Luc Stalmans1996/4154-156
Alexandre de Tombay, beeldhouwer van de beelden van Sint-Monulfus en -Gondulfus. Jos Vandervelden2017/253
Alledaagse dingen van weleer. Luc Stalmans1992/252-57
Allerheiligen – Allerzielen. Oud bidprentje. J.G.2003/4185-186
Alveringem. Felicitaties voor onze Heemkundige Kring. Pieter Pellens1999/4185-187
Archeologie 10 jaar1994/3117-121
Archeologie. Akkersystemen uit de metaaltijden te Neerpelt-Kolisbos en omgeving. Celtic Fields, Guido Creemers2012/4175
Archeologie. Film. Kleine Romeinse film. Adriaan Claassen2001/127-35
Archeologie. Fossielen en mineralen. Schenking van fossielen en mineralen van Peter Vandael. J.G.1997/4168-170
Archeologie. Gebouwen. Romeinse gebouwen op de Kolis. Adriaan Claassen1996/271-78
Archeologie. Grafheuvel op Kolisbos. Adriaan Claassen1989/138-40
Archeologie. Grens Neerpelt-Sint-Huibrechts-Lille. Adriaan Claassen1987/227-44
Archeologie. Haard. Het verhaal van een haard op de Kolis. Adriaan Claassen2000/255-58
Archeologie. Handmolenstenen. Adriaan Claassen1998/129-32
Archeologie. IJzerwinning. Romeinse ijzerwinning. Adriaan Claassen2003/3112-116
Archeologie. Kolenbranderij. Romeinse kolenbranderij op de Kolis. Adriaan Claassen1996/4181-188
Archeologie. Munten. Onze Romeinse munten. A.C., en J.V.H.1992/4172-181
Archeologie. Muntvondst 15 maart 1909. F.J.2009/279-81
Archeologie. Nederzetting, Gallo-Romeinse aan het Kolis-bos".1998/251
Archeologie. Nederzetting, Gallo-Romeinsetting aan het Kolis-bos". J.G.1998/3127-131
Archeologie. Nederzetting. Romeinse nederzetting op de Kolis. Adriaan Claassen1987/338-44
Archeologie. Opgravingen. Adriaan Claassen1985/329-31
Archeologie. Pastorij. "Oude Pastorij". Archeologisch onderzoek naar de "Oude Pastorij" van Sint-Huibrechts-Lille, 17 juli tot 31 augustus 2000. M.G.2000/4157-160
Archeologie. Pastorij. De oude pastorij2011/4181-182
Archeologie. Prehistorisch aardewerk in onze gemeente. Paul Ketelbuters1985/424-26
Archeologie. Randbijl. Een bronzen randbijl. Adriaan Claassen1996/122-25
Archeologie. Romeins. Toen Lille Romeins was. Adriaan Claassen1989/3116-128
Archeologie. Sporen. Oude sporen. Wat de oude sporen, de voor-Romeinse, ons vertellen. A.C.1995/4166-170
Archeologie. Verslag van de prospectie (2004) op "De Kolis" te Neerpelt. F.J.2005/3128-131
Archeologie. Verslag van de prospectie (2005) op de "Kolis" te Neerpelt. A.C..2006/281-88
Archeologie. Verslag van de prospectie (2006) op de "Kolis" te Neerpelt. F.J.2007/3127-131
Archeologie. Vondst. Mooie vondst op de Kolis. A.C.1997/4173-174
Archeologie. Vondsten. Merkwaardige vondsten. A.C.1990/4175-191
Archeologie. Vondsten. Verrassende vondsten. A.C.2003/277-88
Archeologie. Waterput. J.K.1994/3122-124
Armenmeesters, kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2009/3116-124
Armoede, armenzorg en armenjager. J.V.2014/261-72
Asselt. J.K.1983/126
Aswoensdag. J.G.1998/270-72
B.J.B jongens ±1947.1995/295
B.J.B Kerkpoetsters 1939.1992/4187
B.J.B-meisjes 1952-19532010/3144
B.J.B-meisjes 19531997/294-95
B.J.B-meisjes. Toneelgroep B.J.B.-meisjes 19551983/247
B.J.B-meisjes19481986/147
Barbara en Gertrudis, heiligen, glasramen. J.K.1987/416-18
Barbara Heilige, glasraam. H.V.2006/4152-154
Bedelaar Jacobus Reyners. De opvang van bedelaars in Merkplas was al in 1838 in Lille. J.V.2014/3119-121
Bedevaart Maastricht. H.V.2010/3115-119
Bediening. L.S.1987/27-12
Beeld van Sint-Hubertus, 100 jaar. J.G.1999/4162-166
Beeldhouwer Cornelius Janssen. J.V.2008/126-33
Begin van het einde, WO II. P.P.1987/22-6
Begrafenis. L.S.1987/33-8
Begrafeniskosten. L.S.1988/4152-161
Begrafenissen. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2010/144-47
Begrafenissen. Niet elk dodenmaal was een begrafeniskoffie. J.V.2006/13-4
Berchmans Johannes en Aloysius Gonzaga. J.K.1995/256-58
Beroepsgroepen in 1941. J.V.2017/259
Bertho Christine. De blauwe geit en de draaier van de slijpsteen. C.B.1983/410-11
Bertho Christine. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.1983/326-28
Beschermingsdossier Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2014/1 27-34
Bevindt zich nog een bom van wereldoorlog 2 in de Lilse bodem? WO II F.J.2002/117-22
Bidprentje. Greven Joannes, F.J.2002/262-63
Bidprentje. Klok Elisabeth Antonia Mariga Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1996/3135-136
Bidprentje. Oude doodsprentjes. J.K.1999/269-70
Bidprentje. Reyners Jacobus. F.J.2002/3135-137
Bidprentjes – doodsprentjes, tentoonstelling. L.S.1989/4146-147
Bidprentjes – doodsprentjes, tentoonstelling. L.S.1990/144-46
Bidprentjes. Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw, tentoonstelling2011/4146-147
Bidprentjes. Doodsprentjes (1). L.S.1988/257-65
Bidprentjes. Doodsprentjes (2). L.S.1988/3107-114
Bierbrouwerij, leerlooierij en de herbergen. C.B.1983/211-16
Bijbeltegels in huize Spaas. F.S.1993/4159-162
Bleukx Gerard en Winters Truike. Republiek Vratsenburg. E.A.1999/259-68
Bloemen Christiaan, burgemeester. E.A.1992/3117-120
Bloemen Jef, dichter. J.K.1991/142-44
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 1. L.B.2006/3124-132
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 2. De verhuis van Lille naar Kaulille. L.D.2006/4176-183
Bloemen. Herinneringen van Louis Bloemen, deel 3. Bert Goossens. L.B.2007/283-87
Bocholt. De torenkruier van Bocholt. Waar woonde "de torenkruier" van Bocholt in Sint-Huibrechts-Lille". H.V. 2003/4187-188
Boerenbond van Sint-Huibrechts-Lille1987/346-47
Boerenkrjgmonument. Lille in de Franse Tijd. Het Boerenkrijgmonument. J.K.,1989/287-91
Bosuil 50 jaar. J.T.2016/3108-111
Bosuil. 25 jaar Bosuil.1990/289-90
Boswachter. Kroniek van een dorp in oorlog. Peter Oyen boswachter in Sint-Huibrechts-Lille. J.V2014/13-14
Boter. Boter stoten. L.S.1991/251-59
Boter. Van afromen tot boter. L.S.1991/12-9
Bouwmeester-architect, Lambert Jaminé was de bouwmeester-architect van onze kerk van 1845. H.V. en J.V2009/3100-105
Bouwplannen in 1898. G.V.1987/433-36
Briljanten bruiloft van Bèr Lipkens en Truda Emmers 15 september 2016.2016/4191
Briljanten bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 11.10.20172018/144
Briljanten bruiloft van Driek Achten en Cecilia Vranken 28.04.1984.1984/225
Briljanten bruiloft van Gerard Bloemen en Odilia Thijs, 14.04.19991999/3139
Briljanten bruiloft van Jan Vandael en Anna Brouwers, 2 juni 20182018/3141
Briljanten kloosterjubileum van Magda Janssen, zuster Magda, 17.09.2018.2019/142
Briljanten kloosterjubileum van Mia Simons, zuster Ignace2015/4191
Broederschappen. De Broederschap van de Heilige Barbara. J.K.1988/121-24
Broederschappen. Pastoor Spierings. J.K.1988/266-68
Broekkant. C.D.1984/321-22
Broekkant. De Broekkant tijdens de oorlog 1940-1945, WO II. L.D. & A.D.2005/19-26
Broekkant... und kein Ende. C.D.1984/425-27
Bronnen. Kleine bronnen.1990/131-32
Brood. Van koren tot brood. De lange weg van koren tot brood. E.W.1994/4178-186
Brood. Van koren tot brood. De oogst. E.W.1995/4158-164
Brood. Van koren tot brood. Zaad en zaaier. E.W.1995/259-71
Brouwerij "De Drij Koningen" te Sint-Huibrechts-Lille. J.V. en F.J.2017/3116
Brouwers Jef en Wies Leen, gouden bruiloft2013/3140
Brouwers Joannes. Diamanten bruiloft Joannes Brouwers en Maria Rabijns, 28.05.19921993/146
Brouwers-Beelen familiefoto2011/296
Bruggen. Kettingbrug Sint-Huibrechts-Lille anno 19592012/296
Bruiloften. L.S.1986/34-9
Bruiloften. Drinkes en trouwes, tentoonstelling1992/116-24
Bruiloften. Getrouwd. L.S.1986/227-33
Bruiloften. Gouden bruiloft Jaak Verlinden 1954.1984/347
Bruiloften. Gouden bruiloft van J. Rabijns en M. Oyen in 1949.1991/4191
Bruiloften. Huwelijk van Piet Housen en Bertha Tuyaerts 1964.1996/4189
Bruiloften. Ketelmuziek. De noodlottige afloop. L.S.1995/3130-132
Bruiloften. Platine bruiloft van Toine Quanten en Toke Plessers. 2016/146
Bruiloften. Republiek Vratsenburg. E.A.1999/259-68
Bruiloften. Tentoonstelling1992/292-93
Bruiloften. Trouwen. L.S.1991/4170-190
Bruyninx Alain. Afscheid van Z.E.H. Alain Bruyninx, laatste pastoor van de Sint-Monulfus- en Gondulfusparochie van Sint-Huibrechts-Lille. J.G.2009/4157-160
Bruyninx Alain. E.H. Alain Bruyninx, nieuwe pastoor in Sint-Huibrechts-Lille. J.G.2001/122-26
Burg Linn (Krefeld). J.K.1985/441-43
Burgemeester Klok Pieter van 1921-1946. F.J.1997/4156-165
Burgemeesters van Lille. J.K.1991/3139-143
Buurtwinkel. G.V.1985/413-18
Cardinaels André. Diamanten bruiloft van André Cardinaels en Maria Vandeweyer, 09.11.2000.2001/146
Cardinaels André. Gouden bruiloft van André Cardinaels en Maria Vandeweyer, 09.11.19901991/145
Cardinaels Jaak. Diamanten bruiloft Jaak Cardinaels en Maria Peymen 20.04.19971997/3140
Cardinaels Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Cardinaels en Maria Peymen, 20.04.19871987/246
Carnaval 33 jaar. P.T.,2003/12-13
Carnaval 44 jaar. M.H.2013/4162-163
Carnaval. Het carnaval van de Liller Meulewiekers. P.T.1997/262-66
Carnaval. 4 x 11 jaar2014/13-4
Carnaval. Carnavalgroep "de Mennekes" 19471984/143
Carnaval. Carnavalstoet 25 jaar te Sint-Huibrechts-Lille. L.S.1995/285-87
Carnaval. De stichters van carnaval in 1969.1990/299
Carnaval. De Witte Broeken. L.S.1994/142-44
Carnaval. Van vastenavond tot carnaval. L.S.1990/254-61
Carnaval. Vastelavond of vastenavond. L.S.1995/280-84
Carnaval. Witte Broeken. P.P.1985/130-32
Cartografie. F.J.1995/19-10
Catechismus. De catechismus en plechtige communie. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2009/4183-186
Ceelen Johan, "het levend wetboek". F.J.2007/4167-169
China. Een Lilse kelk in China. F.J.2013/117-26
Chiro 50 jaar. M.M. 2017/4174
Chiro, 40 jaar. D.J.2007/4170-172
Chiro. Een terugblik op 20 jaar Chiro. L.V.1988/141-46
Christine Bertho in memoriam. J.K.1983/48-9
Cillen. Gouden bruiloft van Wim Cillen en Truda Verheyen2014/4191
Claassen Adriaan in memoriam. F.J.2002/4147-151
Clarissen. Zusters Clarissen in Sint-Huibrechts-Lille. H.V.2002/111-16
Coemans Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Coemans en L. Nijssen, 02.09.20052005/4190
Communie. L.S.1984/327-32
Communie. De catechismus en plechtige communie. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2009/4183-186
Communie. Enkele mijmeringen over mijn plechtige communie. M.V.1991/278-80
Communie. Plechtige communie meisjes 1934.1992/295
Communiebank. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2008/3129-131
Corstiens Anna. De Lilse zuster Anna Corstiens. H.V.2011/3116-117
Cortens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Cortens en T. Hurkmans, 11.05.20022002/3142
Cox Jean en Alice Vaesen. Gouden bruiloft 30 april 2019.2019/3140
Cox Toine en Mia Ieven. Gouden bruiloft 28 januari 2016.2016/295
Creemers Frans. Gouden bruiloft van Frans Creemers en E. Vrolijkx, 20.04.1987.1987/347
Creemers Joseph. Gouden bruiloft Joseph Creemers en Maria Wynants, 15.04.1989.1989/3141
Cresens Edwin en Riet Scrayen. Gouden bruiloft 21 juni 2019.2019/3143
Crisis in Lille laatste kwartaal 19de eeuw. J.K.1987/334-37
Custers Jef. Gouden bruiloft van Jef Custers en Maria Bernaerdts, 12.05.2001.2001/3143
Cuyvers Fons. Gouden bruiloft van Fons Cuyvers en Berbke Thijs, 29.04.20062006/3142
Daemen Werner Belgisch kampioen. F.J.1997/4171-172
Dagboek. Uit een dagboek. Het oorlogsverhaal van Zjang Janssenswillen, deel 1, WO II. F.J.2000/259-69
De aardbeving van 13 april 1992. L.S.1992/3124-125
De beeltenis O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. J.K.1995/3133-135
De bevrijding (1), WO II. P.P.1987/45-9
De bevrijding (2) WO II, . P.P.1988/13-7
De bevrijding (3) WO II. P.P.1988/251-56
De bevrijding (4), WO II. P.P.1988/3100-106
De bevrijding aan de overkant, WO II. G.R.2004/4174-178
De bevrijding bij de familie Christiaan Cox en Francisca Duysters. T.C.2019/4165
De bevrijding in september 1944. F.J.2019/3102
De bevrijding, WO II. De beschadigde kerktoren. De drooglegging. F.J. en P.P.2020/14
De bibliotheek in Lille, deel 1. J.K.1993/134-44
De bibliotheek in Lille, deel 2. J.K.1993/265-76
De bierbrouwerij. Jules Klok1989/3133-140
De Bock Jules. Gouden bruiloft van Jules De Bock en Bertha Steegmans, 23.02.2001.2001/296
De Boerenkrijg, 1798-1998. F.J.1999/17-22
De Broederschap van de Heilige Barbara. J.K.1988/121-24
De Burbure de Wesembeek slachtofferrs van WO I, Guillielmus en Ferdinand. J.G.2016/14-13
De gemene heide - Tot nut van het algemeen... H.G.2018/3115
De Grote Oorlog rond de kluis, 2014-2019. F.J.2019/262
De Hork van Sint-Huibrechts-Lille of Hamont? J.V.2017/115-18
De inboedel van een Lilse koperteut. M.v.d.W.1990/3132-137
De jeugdbewegingen bij de meisjes. VKAJ2017/272
de Keijne. Gouden bruiloft J. de Keijne en C. de Vrijer, 06.05.19921992/3140
De Kettingbrug: Brug 3 en Brug 1. F.J.2017/274
De koffiedames. F.J.2007/4173-174
De koffiedames. F.J.2007/4173-174
De Liller jeugd. Statistische gegevens over de Liller jeugd 50 jaar geleden. VKAJ2017/119-27
De Lilse meulen 1819-2019. F.J.2019/275
De misdienaars bij de wijding van Leon Verbeek op 14 juli 1963.2017/4192
De orgelmakers Smits te Reek - bij Grave. Een docoraat voor Jan Boogaarts. R.V.2017/3130
De Russen in de bossen van Lille, WO II. J.V.2018/275
De soldaat aan het IJzerfront. P.P.2017/250
De tweede wereldoorlog, de bevrijding. 10 mei 1940, WO II. A.B.1991/233-77
Demets Jan. F.J.1999/285-89
Demets Jan. H.E.1988/4169-178
Dennenknoppen waren vroeger erg gegeerd. J.V.2007/288-89
Deportaties (epiloog), WO II. P.P..1986/411-15
Deportaties (proloog), WO II. P.P1986/314-18
Dialect bij onze dichters en schrijvers. J.K.1995/4165
Dialect, groenten. J.K.1995/140-43
Dialect. "Hoe noemde gij?" C.D.2005/276-79
Dialect. E.A.1997/133-35
Dialect. E.A.1997/277-79
Dialect. E.A.1997/3128-129
Dialect. E.A.1997/4166-167
Dialect. E.A.1998/133-34
Dialect. E.A.1998/281-82
Dialect. E.A.1998/4165-166
Dialect. E.A.1999/140-41
Dialect. E.A.1999/283-84
Dialect. E.A.1999/3110-111
Dialect. E.A.1999/4167-168
Dialect. E.A.2000/282-83
Dialect. E.A.2000/120-21
Dialect. E.A.2000/3140-141
Dialect. E.A.2001/140-41
Dialect. E.A.2001/287-88
Dialect. E.A.2001/4183-184
Dialect. J.K.1990/281-83
Dialect. Spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen, vergelijkingen. C.D.2005/127-40
Dialect. C.D.2004/128-35
Dialect. De persoonlijke voornaamwoorden. C.D.2004/3133-140
Dialect. En ditmaal eens géén regels! C.D.2005/137-39
Dialect. En nu ons eigen dialect (1). J.K.1989/4162-167
Dialect. Het geslacht van zelfstandige naamwoorden. C.D.2004/287-92
Dialect. Inleiding. J.K.1989/3113-115
Dialect. J.K.1992/275-76
Dialect. J.K.1992/3121-123
Dialect. J.K.1993/3111-112
Dialect. J.K.1994/3136-137
Dialect. J.K.1994/4160-161
Dialect. J.K.1996/293
Dialect. J.K.1990/3129-131
Dialect. J.K.1991/126-30
Dialect. J.K.1991/292-94
Dialect. J.K.1991/3122-124
Dialect. J.K.1991/4161-162
Dialect. Krachtig pleidooi voor het verplicht invoeren van het (Algemeen Lils) als standaardtaal in het Vlaams gewest. C.D.2003/4178-184
Dialect. Rooie Pier. Van dû Katrû Bra t?t ?p du Roe:jû Pier. C.D.2006/3133-136
Dialect. Vogelnamen in het Lilse dialect. J.K.1993/293-94
Dialecten, rond de studie van de dialecten. J.K.1996/279-80
Dialecten. J.K.1995/3120-129
Diamanten bruiloft Gerard Bloemen en Odilia. Thijs, 16.04.1994.1994/3139
Diamanten bruiloft Pieter Pellens en Fien Vanduffel; 9 juni 20182018/3142
Diamanten bruiloft van Albert Dijkmans en Lies Cuppens, 13 mei 20182018/3140
Diamanten bruiloft van André Van Deurzen en Jet Daemen, 17 augustus 2017.2017/4191
Diamanten bruiloft van Gerrit Jansen en Ria Claasen, 3 augustus 2017.2017/4190
Diamanten bruiloft van Harrie Achten en Mia Agten, 12 mei 20182018/3139
Diamanten bruiloft van Harrie Coemans en Lieske Nijssen2015/4192
Diamanten bruiloft van Jan Achten en Lucie Van Samang, 20.04.20102010/3137
Diamanten bruiloft van Jan Eerdekens en Jet Driesen, 29 november 2018.2019/144
Diamanten kloosterjubileum van zuster Catho Vandervelden, augustus 2016.2016/4191
Diefstallen in de oorlog 40-44. J.V.2017/3132
Dijkbreuk in 1933. Uit de oude doos.2016/3144
Dijkbreuk. De dijkbreuk (Brief Bloemen-Boons). E.A.1984/246
Dijkbreuk. De dijkbreuk. E.A.1984/118-20
Dijkmans Albert. Gouden bruiloft van Albert Dijkmans en Lies Cuppens, 03.05.20082008/338
Dominicanessen. Verslag van WO I door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille2015/398-110
Doodsbrief. L.S.1988/18-16
Doodsprentjes (1). L.S.1988/257-65
Doodsprentjes (2). L.S.1988/3107-114
Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw, tentoonstelling2011/4146-147
Doodsprentjes-bidprentjes, tentoonstelling. L.S.1989/4146-147
Doodsprentjes-bidprentjes, tentoonstelling. L.S.1990/144-46
Doodsprentjes. Greven Joannes, F.J.2002/262-63
Doodsprentjes. Klok Elisabeth Antonia Mariga Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1996/3135-136
Doodsprentjes. Oude doodsprentjes. J.K.1999/269-70
Doodsprentjes. Reyners Jacobus. F.J.2002/3135-137
Dorp. Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.2002/398-101
Dorperkuil. De Dorperkuil. J.K.1995/288
Dorpspomp. J.K.1986/210-11
Dorpsstraat. Dorpszicht Slegten 1899-1902013/147
Dorpsstraat. Het dorpsplein. "'t durp int neij", zaterdag 6 augustus 2005. J.G.2005/4160-162
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein, apotheker. E.A.2000/398
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein, kerk. E.A.2000/250
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein. E.A.1998/4146
Dorpsstraat. Zicht Dorpsplein. E.A.1999/398
Dorpsstraat. Zicht Dorpsstraat. E.A.1999/250
Dorpsstraat. Zicht Dorpsstraat. E.A.1999/4146
Dorpsstraat. Zicht ingang Dorpsstraat. E.A.1998/398
Douanier Verjans Pierre. F.J.2020/136
Dré Van den BRoek en Annie Meuris, gouden bruiloft 23 april 20162016/3143
Dreesen. Uit het archief van notaris J. Dreesen. F.J.1983/135-37
Drie gouden paren. Jos Van Gerven en Gerda Paesen, Jan Van Gerven en Jeanine Winters, Jacky Loenders en Gerda Van Gerven2015/4186
Driesen André2006/3140
Driesen Chel. De Broekkant. C.D.1984/321-22
Driesen Chel. De Broekkant... und kein Ende. C.D.1984/425-27
Driesen familie. C.D.2002/264-74
Driesen Louis, echtgenoot van Mia Rutten, 90 jaar2015/3144
Driesen. André Driesen in memoriam2006/3140
Driesen. Deze kant... gene kant. C.D.1984/29-11
Driesen. Het verdwenen huis Driesen op de Geuskens. F.S.2002/12-10
Duistere dagen, WO II. P.P.1985/25-9
Duitse "Glockenaction" tijdens de tweede wereldoorlog. De klokken in de kerktoren. J.V.2017/4153
Duitser. "Unknown German", WO II. F.J.1997/3130-134
Dwaallichtjes, een poging ter verklaring. M.V.2008/123-25
Eben Robert en Paula Wils gouden bruiloft2014/3143
Ecrevisse en de teuten. J.K.1984/136-40
Een Duitse spionne in Sint-Huibrechts-Lille tijdens WO I. F.J. 2018/112
Een eeuw middenstand, inleiding. Edgard Adriaens1997/4146
Een eeuw middenstand. J.G.1998/15-6
Een eeuw middenstand", elektriciteit, hout en bouw, bouwmaterialen, aannemers, schrijnwerkers, houthandelaars, vloerders en allerlei. Edgard Adriaens1998/4148-157
Een eeuw middenstand", garages, horeca, bank-boekhouding-verzekeringen, lichaamsverzorging, winkels, vrije beroepen, andere zelfstandigen. Edgard Adriaens1998/399-108
Een eeuw middenstand", land- en tuinbouw. Edgard Adriaens1998/253-66
Een eeuw middenstand", oude ambachten. E.A.1998/17-18
Een Lils teutencontract. M.v.d.W.1998/126-28
Een Lilse olieperser. Luc Stalmans1990/3102-108
Een Lilse Student. M.v.d.W.1987/319-22
Een Lilse teut in Barneveld. Leonardus Kerckhofs. Adri Kerkhof Bea van Oeveren-Kerkhof2020/122
Eerdekens Jan. Gouden bruiloft Jan Eerdekens en Jet Driesen, 29.11.20082009/145
Eerdekens Jef en Mia Winters, diamanten bruiloft op 7 november 2016.2017/144
Eerdekens Jef. Gouden bruiloft van Jef Eerdekens en Mia Winters, 10.11.20062007/148
Eerdekens Rosalie. Gouden kloosterjubileum van zuster Virginie, Rosalie Eerdekens, 25.05.20022002/3144
Eerdekens. Briljanten bruiloft van Driek Eerdekens en Virginie Den Das 02.03.1985.1985/145
Eerdekens. Gouden bruiloft van Antoon Eerdekens en Annie Steensels2014/3141
Eerdekens. Gouden bruiloft van Henri Eerdekens en Mia Vandeweyer2014/4189
Einde van het begin, WO II. P.P.1983/430-33
Elektriek. 75 jaar elektriciteit in Sint-Huibrechts-Lille. F.J.1996/4148
Elektriek. De elektriek voor het publiek, 75 jaar elektriciteit. F.J.1996/398-99
Elektriek. De elektriek voor het publiek. J.G.1997/130-31
Elektrische draadversperring. Kroniek van een dorp in oorlog. De Quatre-Bras als toegangspoort naar Nederland na de plaatsing van de elektrische draadversperring. J.V2014/13-14
Engelen. Nieuwe altaarengelen. J.G.2003/272-76
Engelsen. Bemanning van het 630ste Squadron van R.A.F., WO II. F.J.2005/3126-127
Engelsen. Pen-y-Lan Bridge, WO II. F.J.2005/252-75
Er was eens... een pastorijmuur. F.J.2019/133
Ercken in Sint-Huibrechts-Lille. L.E.2008/4167-173
Eredoktor Leon Verbeek. Een groot heemkundige in Congo. F.J.2016/4150-156
Erfgoeddag. Erfgoeddag Grenzeloos op 27.04.20142014/252-53
Erfgoeddag. Onroerend erfgoed, roerend erfgoed, immaterieel erfgoed. J.G.2014/3106-110
Evens Harie, oud-strijder, WO II2011/4179-180
Evens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Evens en Philomene Moors, 29.10.1998.1999/146
Evolutie van het bodemgebruik in Sint-Huibrechts-Lille. N.D.2016/4157-165
Exelmans. Maarschalk Remy, Joseph, Isidore Exelmans, deel 1. M.J.2005/4163-171
Exelmans. De teuten in de familie Exelmans, deel 3. M.J2000/3108-111
Exelmans. De teutencompagnie Exelmans. F.J.1983/242-46
Exelmans. Het beheer van de studiebeurs Exelmans, deel 2. M.J.2000/284-92
Exelmans. Maarschalk Remy Joseph, Isidore Exelmans, deel 3. M.J.2006/250-61
Exelmans. Maarschalk Remy, Joseph, Isidore Exelmans, deel 2. M.J.2006/15-15
Exelmans. Markante verwanten in de stamboom Exelmans, deel 1. M.J.2000/130-40
Familienamen. J.K.1990/138-43
Families. Familie Jan Philippe-Marie Van Vlierden ±19301993/295
Families. Familie Quanten-Evens2009/148
Families. Familie Van den Akker-Groos. G.R. en L.S.2014/282-90
Families. Familie Wehenkel2007/296
Families. Houben. De Lilse familie Hoube. J.M.2014/115-26
Families. Teuten- en familieregisters. F.J.2014/275-81
Families. Verhuis familie Van Renterghem 19291984/447
Families. Wereldoorlog II. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.2014/3111-118
Fanfare "Vermaak na Arbeid", 100 jaar. G.V.1998/273-74
Fanfare "Vermaak na Arbeid", 80-jarig bestaan1998/146-47
Fanfare. Koninklijke Fanfare "Vermaak na Arbeid": trommelkorps 19611986/447
Fanfare. Negentig jaar "Vermaak na Arbeid". E.A.1988/269-75
Fanfare. Trommelkorps van “Vermaak na Arbeid” viert 50 jarig jubileum. L.A.2011/123-30
Feesten: Sint-Hubertus en Sint-Niklaas. L.S.1985/113-20
Fietsen. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.1983/326-28
Fimmers Kallist, O.Praem. J.K.1991/289-91
Fons Cuyvers en Berbke Thijs, diamanten bruiloft 26 april 2016.2016/3141
Foto. Een zeer oude foto. J.K.1987/328-30
Franse overheersing, deel 1. De slag bij Waterloo 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. J.V.2016/114-29
Franse overheersing. De assignaten onder de Franse overheersing. J.K.1991/137-41
Franse overheersing. De slag bij Waterloo. 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. Deel 22016/254-73
Franse revolutie. Lille in de periode van de Franse Revolutie. J.K.1988/282-88
Franse Tijd. Lille in de Franse Tijd. Het Boerenkrjgmonument. J.K.,1989/287-91
Franse troepen in Lille in 1813-1814-1815. J.V.2007/281-82
Fransen Anna. Gouden kloosterjubileum van zuster Gemma, Anna Fransen, 25.05.20022002/3143
Fransen Helena. Gouden jubileum zuster Angeline, Helena Fransen, 06.06.19931993/4190
Fransen Jaak. Gouden bruiloft Jaak Fransen en C. Follon, 17.06.1994.1994/3141
Fransen Maria. Gouden jubileum zuster Maria Jacoba Fransen, zuster Josepha, 29.05.1994.1994/3143
Garage Bloemen 19201985/447
Geboorte en doopsel. L.S.1983/322-25
Geboortejaar 1918. Tachtig en ouder. E.A.1998/3124-126
Geboortejaar 1935: ons geboortejaar. M.D.1995/4186-189
Geboortejaar 1935. 65-jarigen samen te Sint-Huibrechts-Lille, geboortejaar 1935.2000/4147-149
Geboortejaar. 70-jarigen2008/4191
Geboortejaar. 70-jarigen, geboren 19392009/4192
Geboorten. Geboorten in de 19de eeuw. G.V.1991/3117-121
Gebroken vleugels, WO II. P.P.1986/15-11
Gebruiken. Het leven vroeger. L.S.1986/43-10
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Parochiale religieuze zorg aan zieken in de eerste helft van de vorige eeuw. H.V.2010/4182-183
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Biechten in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/131-33
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/282-85
Gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2010/144-47
Gebruiken. Kerk en mens. L.S.1987/19-15
Gebruiken. Nie door het gerèkt loe.epen! L.S.1990/19-14
Gebruiken. Rouw en rouwgebruiken. L.S.1987/410-15
Gedichten. Lille in proza of gedicht : "Aan ons dierbaar Lille". J.K.1992/3129-130
Gedichtendag lagere school, januari 2018.2018/289
Geelen. Koster-organist P. Geelen. J.K.1989/275-86
Geenkens. Teutenregisters doorgelicht. Een teutencompagnie ca. 1800 in transitie: van koperambacht naar textielzaak. L.V.D.S.2015/274-85
Geerits André. Diamanten bruiloft van André Geerits en Anna Swennen, 03.02.20112011/293
Geerits André. Gouden bruiloft van Aandré Geerits en Anna Swennen, 03.02.2001.2001/295
Geers Mathieu. Diamanten bruiloft van Geers Mathieu en Maria Van Vlierden2014/4185
Geerts Mathieu. Gouden bruiloft van Mathieu Geers en Mia. Van Vlierden, 24.07.20042004/4189
Geestelijken. De eerste zusters Jozefienen in Lille.1988/3143
Geestelijken. René Peeters, priesterwijding 13.08.1960 samen met de buurmeisjes.2005/4192
Geestelijken. Roepingen in Sint-Huibrechts-Lille2005/4146-147
Gemeentehuis. Het gemeentehuis. H.G.1998/275-80
Gemeentehuis. Zicht gemeentehuis en jongensschool. E.A.1996/12
Gemeentehuis. Zicht gemeentehuis te Sint-Huibrechts-Lille. E.A.1996/250
Gemeentehuis. Zicht jongensschool. E.A.1996/3100
Gemeenteraadsleden 1976. J. V.2013/262-63
Gemeenteraadsverkiezingen. Evolutie kiesstelsel. L.S.1994/4164-177
Gemengd kerkkoor 50 jaar. J.S. en J.G.2019/125
Genealogie Plessers familie. J.G.2011/4166-177
Genealogie: Bronnenbewerking naar Généalogie à la Carte. G.V.1993/3122-131
Genootschap van H. Vincentius a Paulo gemeente Sint-Hui-brechts-Lille. H.G.1999/123-27
Gepolychromeerde beelden in zwart-wit. F.J.2018/270
Gerits Louis. Gouden bruiloft van Louis Gertis en Annie Jansen, 13.07.20122012/4191
Geschiedenis. in de rand van de teutengeschiedenis. J.K.1992/261-63
Geunis Frans. Gouden bruiloft van Frans Geunis en Grietje Arits, 02.08.20082008/4187
Geusens Helena. Gouden kloosterjubileum van zuster Aline (Helena Geusens) 01.06.1986.1986/345
Geuskens. Het verdwenen huis Driesen op de Geuskens. F.S.2002/12-10
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen 75 jaar. F.J.1997/267-70
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen Sint-Huibrechts-Lille viert 90-jarig bestaan. C.T.2012/278-82
Gezinsbond. Bond van Grote en Jonge Gezinnen. E.A.1987/132-35
Gielen Michel. Gouden bruiloft van Michel Gielen en Lisette Reymen, 06.06.20042004/3144
Gielen stam. J.V.1985/140-43
Gielkens Henri. Gouden bruiloft van Henri Gielkens en Magda Verstappen, 17.10.20122013/146
Gielkens Jaak. Een nieuw verhaal van Margaretha en Jaak Gielkens, WO II. L.S.1994/399-102
Gielkens Jan. Diamanten bruiloft van Jan Gielkens en T. Vanharen, 12.04.20052005/296
Gielkens Jan. Gouden bruiloft van Jan Gielkens en T. Vanhaeren 07.04.19951995/294
Glasramen. Aloysius Gonzaga en Johannes Berchmans. J.K.1995/256-58
Glasramen. Heilige Barbara. H.V.2006/4152-154
Glasramen. Het glasraam achter het O.L.V.-altaar. J.K.1988/3115-119
Glasramen. Joseph Osterrath, ontwerper en uitvoerder van de glasramen in onze kerk. H. V. & J.V.2007/3109-114
Glasramen. Noorder- en zuidertransept. J.K1995/121-29
Glasramen. Noorder- en zuidertransept. J.K.1992/3108-116
Glasramen. Restauratie van de brandglasramen. J.V.2006/3113-117
Glasramen. Sint-Hubertus in detail. H.V.2011/4163-165
Glasramen. Twee heiligen op één glasraam. J.K.1993/3139-142
Godslamp. De godslamp. J.G.2005/3118-121
Gooskens Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Gooskens en T. van den Wildenberg, 14.02.2000.2000/296
Goossens Jan. Gouden bruiloft van Jan Goossens en Philomena Wuytjens, 23.02.20122012/294
Gouden bruiloft Gerard Bloemen en Odilia Thijs 14.04.1984.1984/223
Gouden bruiloft Henri Loos en Maria Derickx 30 juni 20182018/4191
Gouden bruiloft Johannes Nouwens en Francisca van Vorstenbosch 25 augustus 2016.2016/4190
Gouden bruiloft Joseph Vanbuel en Rosa Dupont 7 juli 20182018/4191
Gouden bruiloft van A. Van Deurzen en J. Daemen, 11.08.20072007/4180
Gouden bruiloft van Adriaan Van Hout en Louisa Daens, 12 juli 2016.2016/4188
Gouden bruiloft van André Beliën en Maria Deckers, 17.04.20082008/3137
Gouden bruiloft van Edgard Adriaens en Annie Wouters2014/3142
Gouden bruiloft van Franciscus Rappange en Catharina Kwinkelenberg, 28 juli 2016.2016/4189
Gouden bruiloft van Frans Agten en C. Mertens, 26.04.20072007/3139
Gouden bruiloft van Gerrit Jansen en Ria Claasen, 04.08.20072007/4179
Gouden bruiloft van Harrie Achten en Mia Agten, 10.05.20082008/3139
Gouden bruiloft van Harrie Deeben en Ria van Hoof2015/4187
Gouden bruiloft van Herman Stalmans en Lèneke Huyers, 14.05.20152015/3142
Gouden bruiloft van Jaak Hulsbosch en Paula Eerdekens, 25 augustus 2017.2017/4191
Gouden bruiloft van Jaak Vanherck en Catho Moors, 15 september 2017.2017/4191
Gouden bruiloft van Jan Bax en Henriette Van Hout 18 augustus 2016.2016/4190
Gouden bruiloft van Jan Steensels en Ida Dewit, 7 juli 2017.2017/4189
Gouden bruiloft van Jef Geens en Thoke Driesen2014/4186
Gouden bruiloft van Jef Bax en Angèle Gielen, 3 oktober 2018.2019/142
Gouden bruiloft van Jena Nauts en Cardinaels José, 3 juli 2018.2018/4190
Gouden bruiloft van Jo Van Winkel en Lea Vaesen, 15 juli 2016.2016/4188
Gouden bruiloft van Joep Brekelmans en Tonny van Laerhoven, 22 oktober 2018.2019/143
Gouden bruiloft van Jozef Tormans en Louisa Thielens, 23.12.20172018/145
Gouden bruiloft van Leo Mennen en Germaine Meurkens, 21 december 2018.2019/144
Gouden bruiloft van Leon Clijsters en Madeleine Pellens, 7 juli 2017.2017/4189
Gouden bruiloft van Louis Abrahams en Martina Janssen, 26.10.20072008/146
Gouden bruiloft van Paul Nijs en Maria Pellens, 29 november 2018.2019/143
Gouden bruiloft van Piet Loos en Astrid Berben2015/4188
Gouden bruiloft van Pieter Achten en Lucie Van Samang, 22.04.2000.2000/3142
Gouden bruiloft van Pieter Baw en Helena Duitsters 13 augustus 2016.2016/4189
Gouden bruiloft Wim Baens en G. Verlinden 27.09.19971997/4181
Gouden priester jubileum Theo Housen , 30 juni 20182018/3143
Grensbetwistingen. F.J.1984/340-42
Grenswijzigingen te Sint-Huibrechts-Lille. L.S.1995/3112-119
Greven Joannes. Oud bidprentje van Joannes Greven. F.J.2002/262-6
Grevenbroek. De heerlijkheid Grevenbroek (1309-1401). F.J.1988/3126-131
Grevenbroek. De heerlijkheid Grevenbroek (1401-1585). F.J.1988/4166-168
Grevenbroek. Het Drossaardschap Pelt-Grevenbroek (1585-1795). F.J.1989/134-37
Grevenbroek. Lorreinen, 1401: Lille platgebrand. J.G.2001/4166-170
Grevenbroek. Project “Herwaardering van de posttrafiek naar en van Gevenbroek”. F.J. 2014/3133-134
Grevenbroek. Uit het parochiaal archief. F.J.1999/257-58
Grevenbroek. Wat had Lille met Grevenbroek te maken? F.J.1988/276-81
Grondgebied. Hoogte Liller grondgebied. Hoe hoog ligt het Liller grondgebied? A.D.2002/4169-176
Haarteuten. De haarteuten. J.K.1994/119-25
Habets Jozef. E.H. Jozef Habets. J.K.1986/340-41
Haikoes. J.K.1991/3125-131
Halley. De Komeet van Halley. G.V.1985/21-4
Handel en wandel van de teuten in Duitse gewesten. J.K.1996/3112-114
Handel over het kanaal. F.J.2020/132
Haspengouwroute. J.K.1994/3134-135
Hazelaar. De hazelaar (Coryluàs). E.P.1989/143-44
Heemkumde. Jaaruitstap van 7 september 2013. J.G.2013/4180-182
Heemkunde en Kartografie. A.D.1984/26-8
Heemkunde en Kartografie. J.G.1984/39-15
Heemkunde. De kring op internet. G.V.1999/12-3
Heemkunde. Eerste feest heemkundige kring2013/296
Heemkunde. Gouwdag Heemkundige Kring1984/242
Heemkunde. Gouwdag terugblik2013/398-100
Heemkunde. Gouwdag. De gouwdag 05.05.1984. G.V.1984/34-7
Heemkunde. Heemfeest, 27 juni 1993. E.A.1993/3119-121
Heemkunde. Heemkundige Kring 25 jaar, groepsfoto1998/4192
Heemkunde. Heemkundige Kring 25 jaar. J.G.1998/3118-123
Heemkunde. Heemschut. Red.1985/31
Heemkunde. Tien jaar Heemkunde. G.V.1983/13-5
Heemkunde. Twintig jaar Heemkundige Kring. G.V.1993/4174-179
Heemkunde. Veertig jaar Heemkundige Kring2013/4146
Heerlen-Brunssum. J.K.1984/333-34
Heidbüchel. Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1993/3126-128
Heidetwisten tussen Sint-Huibrechts-Lille en Kaulille. R.D.1997/274-76
Heilig Lille, tentoonstelling. J.G.2000/141-43
Heilig, een eeuw geloof2000/122-29
Heilig. ’t Helig Lille, aankondiging1999/4147-148
Heilige ertilia en kinderzegen. De Drie Gezusterskapel Smeelstraat. J.G.2016/3127-129
Heilige Victor, beeld. E.A.2001/12-6
Heiligen. De Heilige Monulphus en Gondulphus. J.K.1998/4174-182
Heiligen. Sint-Hubertus. Het Sint-Hubertusvaandel. Restauratie van het vaandel. J.V.2012/4172-174
Heksenböske. P.P.2007/399-108
Henckens Elisa. Lilse roepingen. Zuster Elisa Henckens en priester Jos Nyssen. H.V.2005/4182-183
Henri Rabijns en Colette Bergs, gouden bruiloft 24 mei 20162016/3143
Herbergen. Inleiding. J.v.d.W. en A.P.1985/121-29
Herbergen. Peels, “Pels”. A.P.1987/136-45
Herbergen. Verlinden-Broekmans herberg, vervolg. A.P..1986/414-22
Herbergen. Verlinden-Broekmans herberg. A.P.1985/427-36
Herbergen. Wouters herberg. A.P.1985/322-28
Herdenking van de bevrijding 17-22 september 2019. J.G.2019/4171
Herdenking WO II 21 maart 2018. F.J.2018/287
Herdenking: 11 november 2008, WO II en WO I. J.G.2009/118-20
Herdenking: 11 november viering, WO II en WO I. J.G.2012/125-27
Herders. De aanbidding van de herders. J.K.1990/3138-140
Herinneringen aan het station van Lille. Gebouw, personeel, speciale treinen, enz. J.B.2019/4146
Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.2002/398-101
Herinneringen. Amerikaanse herinneringen, WO II. P.P.2012/116-24
Hermans Cornelis. Gouden bruiloft Cornelis Hermans en Eufemia Wesseling, 02.05.1992.1992/3139
Hermans Eliza.Gouden kloosterjubileum zuster Eliza Hermans 05.08.19961996/4191
Hermans Jan. Gouden bruiloft van Jan. Hermans en Frida Rabijns, 12.05.20072007/3141
Hermans Jef in memoriam. H.V.2013/138
Hermans Jef. Diamanten priesterfeest van E.H. Jef Hermans, 15.06.20082008/3143
Hermans Jef. Gouden priesterfeest Jef Hermans1998/3144
Hermans Peter Jan Franciscus en Joanna Elisabeth Petronella Vos, familie foto bij de oude doos2015/296
Hermitage. Ooit van gehoord? J.K.1989/264-65
Het beeld van de Heilige Rita. J.K.1992/281-84
Het nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 2. J.S.2008/2106-110
Het verhaal van een huis Kompenstraat 4. J.V.2019/4155
Het verhaal van een huis. Vandeweyer. M.H.A. van de Weijer2018/4149
Het verhaal van kerkelijke gebruiken. H.V.2017/284
Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. Biechten in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/131-33
Het wel en wee der teuten: zij die niet terugkeerden. M.v.d.w.1983/423
Heunen Willy, soldaat in Nederlands Indië. L.S.1994/126-30
Heunen Willy. Diamanten bruiloft van Willy Heunen en Mia Linsen, 02.08.20082008/4186
Heunen Willy. Gouden bruiloft van Willy Heunen en Mia. Linsen, 01.08.19981998/4188
Hoe promoveerde Ambrosius tot patroon van de imkers. G.H.1990/293-96
Hoeben Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Hoeben en Catharina Simons, 17.07.20092009/4191
Hoogmartens, Sint-Huibrechts-Lille verwelkomt Mgr. Hoogmartens, 24 januari 2010. J.G.2010/250-52
Hoogstraten. J.K.1985/230-31
Hornix Marc. In memoriam Marc Hornix. F.J.2014/250-51
Houben Louis. Gouden bruiloft Louis Houben en Mia Thijs, 17.10.19971998/144
Houben. De Lilse familie Houben. J.M2014/115-26
Housen Piet en Tuyaerts Bertha, huwelijk 19641996/4189
Huis Jansen en appartementsgebouw nu.1985/444
Huis Voortallen. Oud huis Paul Joosten. F.J.2019/135
Huizen tentoonstelling. In Sint-Huibrechts-Lille herleeft het verleden, maquette van Lille. P.P.2009/3113-115
Huizen. Beschermingsdossier Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2014/127-34
Huizen. Bouwplannen in 1898, Jacob Loos. G.V.1987/433-36
Huizen. De koopdag. L.S.1989/110-17
Huizen. De verwarming: de vuurhaard. L.S.1989/256-63
Huizen. De verwarming: het haardgereedschap. L.S.1989/3106-112
Huizen. Lille anno 1900. J.G.2010/129-30
Huizen. Nie door het gerèkt loe.epen! L.S.1990/19-14
Huizen. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18, Quintens. H.G.1995/4152-157
Huizen. Sint-Huibrechts-Lille, Kruisstraat 6, van Roosmalen. H.G.1996/4149-153
Huizen. Van aanwateren tot huiszegen. L.S.1990/4151-157
Huizen. Zoekplaatje: Kempische boerderij1983/311
Hulst (Ilex aquifolium). E.P.1990/149-50
Hurkmans Door. Diamanten bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 12.10.20122013/145
Hurkmans Door. Gouden bruiloft van Door Hurkmans en Liza Schurmans, 12.10.20022003/148
Huwelijken. Het huwelijk in de statistiek. G.V.1991/4163-169
Ieven François. Gouden bruiloft van François Ieven en Jacqueline Maas, 23.09.20052005/4191
Ieven genealogie. R.S.2007/250-70
Ieven Harrie. Gouden bruiloft Harrie Ieven en Maria Van Werde 11.05.19961996/3137
IJzerbedevaart. IJzerbedevaart 2, H.B.2014/273-74
IJzerbedevaart. Vlaanderens 25ste IJzerbedevaart 1952, Roelandgemeenschap2014/138-42
In memoriam. E.H. Hendrik Vandervelden. Leo Vandervelden2018/4159
Jacobs Door (Willem Theodoor). L.S.1995/1182-185
Jaminé Lambert was de bouwmeester-architect van onze kerk van 1845. H.V. en J.V2009/3100-105
Jan aan de Bassing. De afspanning "bij Jan aan de Basseng". M.S.1984/111-17
Jannis Willy. Gouden bruiloft van Willy Jannis en Annie Verheyen, 01.09.20112011/4190
Jansen Arnold Gouden bruiloft van Arnold Jansen en Rosalie Vanesch 28.04.1984.1984/224
Jansen Fieneke. Gouden kloosterjubileum van zuster Emelia (Fieneke Jansen) 30.09.19851986/446
Jansen Fieneke. Gouden kloosterjubileum van zuster Fieneke Jansen, zuster Emelia, 30.08.1995.1995/443
Jansen Jan. Aannemer Jan Jansen. F.J.2006/4160-166
Jansen Peter Jan, veldwachter. J.V.2013/133-34
Jansen. Huis Jansen en appartementsgebouw nu.1985/444
Janssen Cornelius. Beeldhouwer Cornelius Janssen. J.V.2008/126-33
Janssen Magda. Diamanten kloosterjubileum, 17.09.20132013/4187
Janssen Magda. Gouden kloosterjubileum van zuster Magda, 04.10.20032004/148
Janssen Walter. Oude pastorij, verhaal van Walter Janssen. W.J.2004/4158-169
Janssenwillen Zjang. Uit een dagboek. Het oorlogsverhaal van Zjang Janssenswillen, deel 2.2000/3133-139
Jef Pepels en Maria Snoekx, diamanten bruiloft 23 juni 2016.2016/3142
Jef Van Baelen. Johan (Jef) Van Baelen, een Lilse Oostfronter, aanvulling. 2017/136-37
Jef Vangansewinkel en Mia Van den Broek, diamanten bruiloft 26 mei 2016.2016/3141
Jegers Gerard in memoriam. H.V.2013/131-32
Jeneverstokerij. De jeneverstokerij. J.K.1992/136-41
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 1. L.V.2017/4161
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 2. Schoolleven en kinderspelen. L.V.2018/121
Jeugdherinneringen van Leon Verbeek, deel 3. L.V.2018/253
Jeugdherinneringen van Theo Quanten - Deel 1 T.Q.2018/3101
Jeurissen Alfons, douanier in Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2009/137-38
Jeurissen Alfons. F.J.2010/277-81
Jodenproblemen zijn geen uitvinding alleen van de oorlog 1940-1945, WO II. J.V. 2006/4155-157
Johannes Joseph Vandervelden, bisschop. Een oorlogsverhaal met een staartje.2016/3130-134
Jonge schutterij. Een kapitaalkrachtige Jonge Schutterij? F.J.2017/4181
Joosten afstammelingen, memoires. M.J.2010/4147-162
Joosten Alfonse. Zr. M. Alfonse, Maria Elisabeth Joosten, tweede algemene priorin van de Zusters Dominicanessen van Lubbeek (1879-1948). F.J.1999/3126-130
Joosten Bob. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.2014/4179-181
Jozefienen. Afscheid zusters Jozefienen. J.G.2001/269-75
Jozefienen. De eerste zusters Jozefienen in Lille1988/3143
Jozefienen. Zusters Jozefienen 60 jaar in Lille. J.K.1988/4162-165
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 1. H.V.2001/276-83
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 2. H.V.2001/3130-140
Jozefienen. Zusters Jozefienen in Lille, deel 3. H.V.2001/4171-182
Jubilarissen diamanten bruiloft, Harry Maas en Truda Houben 27 september 2018.2018/4190
Jubilarissen. Bloemen Gerard en Anna Vanmeensel gouden bruiloft op 7 oktober 2016.2017/145
Jubilarissen. Bloemen Leo. Diamanten bruiloft Leo Bloemen en Anna Vandormael 11.05.19961996/4190
Jubilarissen. Bloemen Leo. Gouden bruiloft Leo Bloemen en Anna Vandormael 13.05.1986.1986/342
Jubilarissen. Diamanten bruiloft Constant Scheepers en Antoinette Eerdekens, 9 september 2018.2018/4189
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Frans Geunis en Grietje Arits, 11 augustus 2018.2018/4189
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Gerard Hoeben en Catharina Simons, 17 juli 2019.2019/4191
Jubilarissen. Diamanten bruiloft van Harrie Van Samang en Julia Hollanders.2020/146
Jubilarissen. Diamanten jubileum zuster Lena Bloemen, zuster Eduarda, 15.09.1995.1996/143
Jubilarissen. Gouden bruiloft Albert Cardinaels en Tini Van Winkel, 1 augustus 2019.2019/4191
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Henri Daens en Madeleine Derickx, 4 juli 2019.2019/4190
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Jos Vandervelden en Francine Boonen, 3 juli 2019.2019/4190
Jubilarissen. Gouden bruiloft van Leo Claassen en Mia Pepels, 29.03.20112011/295
K.A.J. ±1948.1997/147
K.A.J. ±1952.1997/3142-143
K.A.J. Jongens ±19291999/294-95
K.A.J. voetbal, september 19652005/148
K.A.J.-jongens ±19501998/296
K.S.A. 100 jaar. 100 jaar KSA Sint-Huibrechts-Lille 28 augustus 2004. F.J.2004/4179-181
K.S.A. 100 jaar. F.J.2004/3122-127
K.S.A. 60 jaar Roelandgemeenschap 9 september 2007. P.P.2008/17-9
K.S.A. 90 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. S.E.1994/4187-190
K.S.A. 90 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. J.K.1995/291-92
K.S.A. De Studentenbeweging in Lille. F.J.1985/239-42
K.S.A. Dennenknoppen waren vroeger erg gegeerd, KSA. J.V.2007/288-89
K.S.A. Modelkamp KSA 19482008/4164-166
K.S.A. op kamp op de Hork in 1941.1993/3143
K.S.A. Roelandgemeenschap 50 jaar. P.P.1998/135-40
K.S.A. Roelandgemeenschap 55 jaar. J.G.2003/134-40
K.S.A. Stichting Studentenbond 80 jaar geleden. E.A.1984/343-45
K.S.A. Vakantiefoto van 50 jaar geleden, KSA-ers op kamp2007/314
K.S.A.. De Katholieke Studentenbeweging in Limburg. F.J.1985/134-39
Kaarten. Kruisjassen. J.V.1984/132-35
Kaarten. Matsen. J.V.1983/443-44
Kalender. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.2014/4179-181
Kamille (Martricaria chammomilla). E.P.1990/4192-194
Kamperen in Lille in 2016. J.G.2017/128-30
Kamperen. Kampleven in Sint-Huibrechts-Lille. J.G.2014/134-35
Kamperen. Het kampeerdorp Lille. J.G.2013/115-16
Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal, WO II. Deel 2. L.S.2004/3128-132
Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal, WO II. Deel 1. LS.2004/277-86
Kanaal. Een boottocht op het oud kanaal in 19211988/295
Kanaal. Een jubileumbijdrage. J.T.1994/3127-131
Kanaal. Het kanaal. F.I.1994/131-41
Kanaal. Het kanaal. E.A.1988/3120-125
Kanaal. Het moeilijke begin van het Kempisch kanaal te Sint-Huibrechts-Lille. M.W.2001/259-68
Kanaal. Kanalisatie van de Kempen. Hoe ervaarden onze voorouders de aanleg van een kanaal in hun dorp? J.V.2013/3132-134
Kapellen. 100 jaar Lilse Kapellen. De Boskapel en de Drie Gezusters-kapel. F.J.1999/251-56
Kapellen. De Boskapel. D.V.1983/23-10
Kapellen. De Drie-Gezusterskapel. F.J.1992/271-74
Kapellen. Een verdwenen kapel. L.S.1986/112-13
Kapellen. Het kapelleke op de "Geuskens". L.S.1993/4170-173
Kapellen. Het kapelleke van de "Riet". L.S.1993/277-79
Kapellen. Pellevoisin of de toewijding van de boskapel. J.K.1983/341-42
Kapellen. Restauratie kapellen. Fotosessie1999/4188-189
Kapellen. Terug van weggeweest. De beelden van de Boskapel. F.J.1997/291-93
Kauffmann Frans. Gouden bruiloft van Frans Kauffmann en Leopoldine Agten, 06.08.20112011/4188
Kelk. Een Lilse kelk in China. F.J.2013/117-26
Kempische teuten in Beijerland-Hoekse Waarde. J.K.1992/3135-138
Kenis Jef. Gouden bruiloft van Jef Kenis en Marieke Coninckx, 03.07.20062006/4118
Keppens Hubert. Gouden bruiloft van Hubert Keppens en Philomina Wuytjens, 17.11.20112012/146
Kerckhofs Jacobus en Klock Maria Gertruda, filigraanwerk. F.J.2005/4175-177
Kerk en mens. L.S.1987/19-15
Kerk en toren, restauratie. E.A.1993/117-21
Kerk. Aflaten en het feest van Kerstmis. L.S.1996/4154-156
Kerk. Aswoensdag. J.G.1998/270-72
Kerk. Bezoek aan de kerk van 1940. Verhaal van een anonieme KSA2011/264-71
Kerk. De kerstboom. J.G.1997/136-38
Kerk. De klokken van Pasen. J.G.1997/251-53
Kerk. De Monulfus- en Gondulfuskerk van Sint-Huibrechts-Lille.1990/297
Kerk. Dorp in de kijker, voorstelling boek “100 jaar kerk”2010/398-99
Kerk. Geboorte en doopsel. L.S.1983/322-25
Kerk. Heropbouw van de kerk van Lille in de 17de eeuw. R.D.1996/126-28
Kerk. Het stoeltjes- en offergeld. L.S.1992/4147-153
Kerk. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. H.V.2010/144-47
Kerk. Lezersbrief. Boek 100 jaar kerk. R.T.2011/13
Kerkelijke gebruiken. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/282-85
Kerkenbouwers. G.V.1983/111-14
Kerkepad Sint-Huibrechts-Lille 25.03.1990. F.J.1990/136-37
Kerkfabriek. Achtiende eeuwse lakzegelmatrijs van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2007/3124-126
Kerkfabriek. De kerkfabriek. Uit de notulen van de kerkfabriek (1940-2005). F.C.2006/4170-175
Kerkgang. H.V.2013/139-41
Kerkhof. Bezoek familie Kerkhof2014/3144
Kerkhof. Graven getuigen van leven. L.S.1992/4166-171
Kerkhof. Het kerkhof. J.V.2005/280-91
Kerkhof. Het kruisbeeld op het kerkhof. L.S.1993/289-92
Kerkhof. Het Lilse kerkhof. L.S.1993/18-16
Kerkhofs Adrianus. Een Lilse Student in de 18de eeuw: Adrianus Kerkhofs. J.G.1987/17-8
Kerkhofs familie, deel 2. A.K.2011/4148-162
Kerkhofs familie, deel 3. A.K.2012/13-15
Kerkhofs familiesamenkomst 01.10.1989. F.J.1990/122-23
Kerkhofs Jan, herinneringen aan een paradijs. J.J.1999/271-75
Kerkhofs. De familie Ker(c)khofs in Sint-Huibrechts-Lille, deel 1. A.K.2011/3100-115
Kerkhofs. Alfons Kerkhofs, publicatie boek2014/114
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 4. A.K2012/250-66
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 5. A.K.2012/398-117
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 6. A.K.2013/252-61
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 7. A.K.2013/3101-117
Kerkhofs. Familie Kerkhofs, deel 8. A.K.2013/4147-161
Kerkhofs. Herinneringen aan een paradijs, door Jan Kerkhofs. J.J.1999/271-75
Kerkhofs. Kerkhofs in de 17de en 18de eeuw. F.J.2013/3118-121
Kerkhofs. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18. H.G.1995/4152-157
Kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2009/3116-124
Kermissen. De kermis. L.S.1993/3101-110
Kermissen. Sint-Anneke-kermis, hoe het begon. R.C.1998/3132-135
Kerstboom. J.G.1997/136-38
Kerstmis. Aflaten en het feest van Kerstmis. L.S.1996/4154-156
Ketelbuters Jean, in memoriam. F.J.2007/4161-162
Ketelbuters Jean. Gouden bruiloft van Jean Ketelbuters en Jeanne Triki, 06.08.20042004/4190
Ketellapper. De ketellapper van Lille. E.E.2010/3100-114
Ketelmuziek. De noodlottige afloop. L.S.1995/3130-132
Kettingbrug Sint-Huibrechts-Lille anno 19592012/296
Keunen familie. G.V.1989/4171-174
Keunen familie. J.V.2011/252-61
Keunen herberg, de secretaris. A.P.1986/212-19
Keunen Leopold 100 jaar 15.11.1995.1996/144
Keunen Maria 100 jaar 24.04.1987.1987/347
Kinder- en jeugdherinneringen van René Thirion. R.T.2016/4166-170
Kinderheil. Het kinderheil. G.J. & J.G.2005/398-109
Kinderspelen. L.S.1984/226-31
Kleermaker Van Werde Toine, de laatste kleermaker. F.J.2007/1115-123
Klok Elisabeth Antonia Maria Agatha. Een stukje geschiedenis dank zij een doodsprentje. J.K.1996/3135-136
Klok Jules. E.H. Jules Klok, 50 jaar priester. J.V.1993/4183-189
Klok Jules. Gouden priesterschap van E.H. Jules Klok. J.V.1993/4183-189
Klok Pieter, burgemeester van 1921-1946. F.J.1997/4156-165
Klok. Kanunnik Jules Klok in memoriam. F.J.1999/4149-154
Klok. Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1993/3126-128
Klok. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 25, huis Klok. H.G.2000/4178-182
Klok. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.2008/276-90
Klokken. De grote klok. F.J.2007/3132-134
Klokken. De klokken van Pasen. J.G.1997/251-53
Klokken. De klokken. E.A.1986/131-34
Klokken. De oude Liller klokken. J.G.2000/4183-187
Klokken. Een derde bronzen stem. Derde klok in de kerktoren. J.G.2000/278-81
Klokkenhuis. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.2008/276-90
Klompenmaker. Het klompenmakersambacht. J.K.1987/425-32
Kluis. Een kluis in Lille? J.K.1994/4162-163
Kluis. Een oplossing voor het mysterie Selle hermitage. L.v.d.S.1995/278-79
Knipselboek 1987.1988/290-91
Koffietafel. Niet elk dodenmaal was een begrafeniskoffie. J.V.2006/13-4
Kolenboeren. Lilse kolenboeren. F.J.2004/116-27
Komeet. De Komeet van Halley. G.V.1985/21-4
Kompen. 'n Nieuwe publicatie. L.S.1983/445
Kompen. De Kompen en zijn teuten. J.K.1984/417-20
Kompen. De laatste Kompen (deel 1). H.K.1994/114-18
Kompen. De laatste Kompen (deel 2). H.K.1994/262-66
Kompen. Voorstelling boek "De Kompen".1984/12
Kompenstraat. Zicht Kompenstraat. E.A.2000/4146
Konings Toine. Gouden bruiloft van Toine Konings en Truda Van Otterdijk, 02.09.20062006/4190
Koopdag. L.S.1989/110-17
Kossmann Charles, een jood in Sint-Huibrechts-Lille. M.R.2007/4163-166
Koster Ward Roeffaers. J.V.2005/3110-114
Koster Ward Roeffaers. Lille nam afscheid van koster Ward Roeffaers. J.V.2013/273-75
Kranenven. F.J.2011/274-76
Kreemers Raphaël. Een autoriteit op het gebied van de Angelsaksiche letterkunde. F.J.1987/318
Kreemers Raphaël. Een nieuw begin (vervolg). F.J.1987/219-21
Kreemers Raphaël. Een nieuw begin. F.J.1987/119-27
Kreemers Raphaël. Oorlog '14-'18 (vervolg). F.J.1986/423-31
Kreemers Raphaël. Oorlog '14-'18. F.J.1986/325-32
Kreemers Raphaël. Zijn studies. F.J.1986/235-40
Kreemers Theodoor, koster. J.V.2011/3128-129
Kreemers Theodoor. Een liefdesgedicht uit de oude doos. Theodoor Kreemers aan Elisabeth Stroeks. J.V.2010/4167-169
Kreemers Theodoor. Kort overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlog 1914-1918 te Sint-Huibrechts-Lille. T.K.2015/250-59
Kreemers. Huis Kreemers (A333 of Dorpsstraat 7-9) is eigenlijk een Vandeweyerhuis. M.H.A.V.2002/129-35
Kreemers. Huis Kreemers (A333 of Dorpsstraat 7-9), vervolg. M.H.A.V.2002/256-61
Kreft Hans. Van huis Klok tot klokkenhuis. H.K.2008/276-90
Kroniek anno 1998, van 1 januari 1998 tot 25 maart 1998. J.G.1998/291-94
Kroniek anno 1998, van 11 oktober tot 31 december 1998. J.G.1999/142-45
Kroniek anno 1998, van 20 maart 1998 tot 28 juni 1998. J.G.1998/3136-140
Kroniek anno 1998, van 26 juni 1998 tot 27 september 1998. J.G.1998/4183-187
Kroniek anno 1999, van 1 april tot 19 juni 1999. J.G.1999/3132-134
Kroniek anno 1999, van 1 januari 1999 tot 31 maart 1999. J.G.1999/290-92
Kroniek anno 1999, van 1 oktober tot 31 december 1999. J.G.2000/144-47
Kroniek anno 1999, van 27 juni tot 26 september 1999. J.G.1999/4175-178
Kroniek anno 2000, van 1 januari tot 28 maart 2000. J.G.2000/293-95
Kroniek anno 2000, van 1 oktober tot 31 december 2000. J.G.2001/142-45
Kroniek anno 2000, van 20 juni tot 30 september 2000. J.G.2000/4161-164
Kroniek anno 2000, van 6 april tot 12 juni 2000. J.G.2000/3112-115
Kroniek anno 2001, van 1 april tot 30 mei 2001. J.G.2001/3127-129
Kroniek anno 2001, van 1 januari tot 30 maart 2001. J.G.2001/289-93
Kroniek anno 2001, van 2 juni tot 30 september 2001. J.G.2001/4185-191
Kroniek anno 2002, van 1 april 2002 tot 31 mei 2002. J.G.2002/3138-140
Kroniek anno 2002, van 1 januari 2002 tot 31 maart 2002. J.G.2002/292-96
Kroniek anno 2002, van 1 juni 2002 tot 31 augustus 2002. J.G.2002/4178-181
Kroniek anno 2002, van 1 september 2002 tot 31 december 2002. J.G.2003/141-45
Kroniek anno 2003, van 1 april 2003 tot 30 juni 2003. J.G.2003/3139-142
Kroniek anno 2003, van 1 januari 2003 tot 31 maart 2003. J.G.2003/293-95
Kroniek anno 2003, van 1 juli 2003 tot 30 september 2003. J.G.2003/4189-191
Kroniek anno 2003, van 1 oktober 2003 tot 31 december 2003. J.G.2004/142-45
Kroniek anno 2004, van 1 april 2004 tot 30 juni 2004. J.G.2004/3141-143
Kroniek anno 2004, van 1 januari 2004 tot 31 maart 2004. J.G.2004/268-69
Kroniek anno 2004, van 1 juli 2004 tot 30 september 2004. J.G.2004/4184-188
Kroniek anno 2004, van 1 oktober 2004 tot 31 december 2004. J.G.2005/141-45
Kroniek anno 2005, van 1 april 2005 tot 30 juni 2005. J.G.2005/3137-141
Kroniek anno 2005, van 1 januari 2005 tot 31 maart 2005. J.G.2005/292-95
Kroniek anno 2005, van 1 juli 2005 tot 30 september 2005. J.G.2005/4178-181
Kroniek anno 2005, van 1 oktober 2005 tot 31 december 2005. J.G.2006/140-43
Kroniek anno 2006, van 1 april 2006 tot 30 juni 2006. J.G.2006/3137-139
Kroniek anno 2006, van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006. J.G.2006/289-92
Kroniek anno 2006, van 1 juli 2006 tot 30 september 2006. J.G.2006/4184-187
Kroniek anno 2006, van 1 oktober 2006 tot 31 december 2006. J.G.2007/134-38
Kroniek anno 2007, van 1 april 2007 tot 30 juni 2007. J.G.2007/3135-138
Kroniek anno 2007, van 1 januari 2007 tot 31 maart 2007. J.G.2007/290-94
Kroniek anno 2007, van 1 oktober tot 31 december 2007. J.G.2008/139-43
Kroniek anno 2008, van 1 april tot 30 juni 2008. J.G.2008/2132-135
Kroniek anno 2008, van 1 januari tot 31 maart 2008. J.G.2008/291-96
Kroniek anno 2008, van 1 juli tot 30 september 2008. J.G2008/4180-184
Kroniek anno 2008, van 1 oktober tot 31 december 2008. J.G.2009/141-44
Kroniek anno 2009, van 1 april tot 30 juni 2009. J.G.2009/3135-138
Kroniek anno 2009, van 1 januari tot 31 maart 2009. J.G.2009/292-95
Kroniek anno 2009, van 1 juli tot 30 september 2009. J.G.2009/4187-189
Kroniek anno 2009, van 1 oktober tot 31 december 2009. J.G.2010/140-42
Kroniek anno 2010, van 1 april tot 30 juni 2010. J.G.2010/3133-136
Kroniek anno 2010, van 1 januari tot 31 maart 2010. J.G.2010/291-94
Kroniek anno 2010, van 1 juli tot 30 september 2010. J.G.2010/4186-189
Kroniek anno 2010, van 1 oktober tot 31 december 2010. J.G.2011/142-45
Kroniek anno 2011, van 1 april tot 30 juni 2011. J.G.2011/3136-139
Kroniek anno 2011, van 1 januari tot 31 maart 2011. J.G.2011/289-92
Kroniek anno 2011, van 1 juli tot 30 september 2011. J.G.2011/4183-186
Kroniek anno 2011, van 1 oktober tot 31 december 2011. J.G.2012/141-44
Kroniek anno 2012, van 1 april tot 30 juni 2012. J.G.2012/3140-143
Kroniek anno 2012, van 1 januari tot 31 maart 2012. J.G.2012/290-93
Kroniek anno 2012, van 1 juli tot 30 september 2012. J.G.2012/4187-190
Kroniek anno 2012, van 1 oktober tot 31 december 2012. J.G.2013/142-44
Kroniek anno 2013, van 1 april tot 30 juni 2013. J.G.2013/3135-138
Kroniek anno 2013, van 1 januari tot 31 maart 2013. J.G.2013/292-95
Kroniek anno 2013, van 1 juli tot 30 september 2013. J.G.2013/4183-186
Kroniek anno 2013, van 1 oktober tot 31 december 2013. J.G.2014/143-46
Kroniek anno 2014, van 1 april tot 30 juni 2014. J.G.2014/3135-139
Kroniek anno 2014, van 1 januari 2014 tot 31 maart 2014. J.G.2014/291-94
Kroniek anno 2014, van 1 juli tot 30 september 2014. J.G.2014/4182-184
Kroniek anno 2014, van 1 oktober tot 31 december 2014. J.G.2015/141-44
Kroniek anno 2015, van 1 april tot 30 juni 2015. J.G.2015/3137-140
Kroniek anno 2015, van 1 januari tot 31 maart 2015. J.G.2015/292-95
Kroniek anno 2015, van 1 juli tot 30 september 2015. J.G.2015/4181-185
Kroniek anno 2015, van 1 oktober 2015 tot 31 december 2015. J.G.2016/142-45
Kroniek anno 2016, van 1 april tot 30 juni 2016. J.G.2016/3135-138
Kroniek anno 2016, van 1 januari tot 31 maart 2016. J.G.2016/291-94
Kroniek anno 2016, van 1 juli tot 30 september 2016. J.G.2016/4184-187
Kroniek anno 2016, van 1 oktober tot 31 december 2016. J.G.2017/140-43
Kroniek anno 2017, januari tot maart. J.G.2017/291
Kroniek anno 2017, van 1 april tot 30 juni 2017. J.G.2017/3137
Kroniek anno 2017, van 1 juli tot 30 september 2017. J.G.2017/4185
Kroniek anno 2017, van 1 oktober tot 31 december 2017. J.G.2018/139
Kroniek anno 2018, van 1 april tot 30 juni 2018. J.G.2018/3135
Kroniek anno 2018, van 1 januari tot 31 maart 2018. J.G.2018/291
Kroniek anno 2018, van 1 oktober tot 31 december 2018. J.G.2019/138
Kroniek anno 2019, van 1 april tot 30 juni 2019. J.G.2019/3135
Kroniek anno 2019, van 1 juli 2019 tot 30 september 2019. J.G.2019/4186
Kroniek anno 2019, van 1 oktober tot 31 december 2019. J.G.2020/139
Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. De stille bijdrage van Tieske Oyen in het verzet. J.V.2015/4146-163
Kruiden, medicijnen... L.S.1985/210-17
Kruisbeeld. Het kruisbeeld op het kerkhof. L.S.1993/289-92
Kruisboog. De Rozeknop. M.E.1986/442-45
Kruisdagen. J.G.2006/262-64
Kruisjassen. J.V.1984/132-35
Kruispunt. Het kruispunt: zicht Dorp naar kruispunt. E.A.1997/250
Kruispunt. Het kruispunt. E.A.1997/399
Kruispunt. Het kruispunt. E.A.1997/4147
Kruispunt. Van de J. Verlindenstraat naar het dorp. E.A.1997/132
Kruisstraat. Zicht Kruisstraat. E.A.1998/14
Kruistochters. S.W.2012/3118-122
Kruisweg. De kruisweg. J.K.1987/39-11
Kruisweg. Frans De Vriendt krjgt een gezicht. J.V.,2011/3134-135
Kruisweg. Nog iets meer over de kruisweg van F. De Vriendt. J.K.1990/268-72
KSA. KSA Roeland-Lille 110 jaar. F.J.2014/4164-170
Kuiper. Oude liedjes. De kuiper. J.K.1997/143-44
Kunstenaars. Lille in beeld. E.A.1998/117-20
Kunstenaars. Cratief Lille: “As ge’t kunt, is ’t hènnig!”2006/4146-147
Kunstenaars. J.G.1995/137-39
Kunstwerken. Oud en nieuw. Het kunstwerk van 100 jaar kerk2012/147
KVLV 75 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. W.W.1994/292-95
Kwanten Bert. Mensen van bij ons. De boottrekkers. L.S.1993/3113-118
Laatste aanwinsten1984/142
Laatste aanwinsten1985/146
Laatste aanwinsten1985/247
Laatste aanwinsten.1983/343-46
Laatste aanwinsten.1983/446
Laatste aanwinsten.1984/245
Laatste aanwinsten.1984/346
Laatste aanwinsten.1984/446
Lakzegelmatrijs. Achttiende-eeuwse lakzegelmatrijs van de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2007/3124-126
Landbouw. L.S.1996/4160-166
Landelijke gilde 125 jaar.2016/274-78
Landmaten. Oude landmaten. A.D.1997/280-88
Lanen. Pastoor Lanen van Lille had een dochter. G.T.1997/3138-139
Last Post. Eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. N.N.2014/4157-163
Lee Victor, WO II. E.A. en F.J.1997/4148-150
Leen. Teutenfamilie Leën offsetdrukkerij. F.J.2007/113-33
Leerlooierij. De leerlooierij. J.K.1990/115-21
Leonie Winters, diamanten kloosterjubileum 22 aril 2016.2016/3140
Leuven, een uitstap waard. J.K.1986/3138-139
Levensmaanden. De eerste levensmaanden. L.S.1984/126-31
Levensmiddelen. Het bewaren van levensmiddelen. L.S.1992/398-104
Leynen Theodoor. Gouden bruiloft van Theodoor Leynen en Lisa Mathijs, 14.08.20042004/4191
Lezersreactie L. v.d.Sijpe op "Twee handschriften teutencompagnie Ceelen-Linders". F.J.1985/147
Liber Memorialis. J.K.1992/142-45
Liedje: "Lille vroeger"1998/288-91
Liedje. Een liedje op zich Lils. J.K.1995/289-90
Liedjes. Hop, hop, hop, zeven centen... L.S.1984/49-16
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum). E.P.1988/3141-142
Lijkplank. L.S.1996/255-58
Lillenaar wereldkampioen, Nelis Geurts. F.J. en N.G.2020/110
Lillenaren in Congo, deel 1. F.J.2011/14-20
Lillenaren in Congo, deel 2. F.J.2011/272-73
Lillenaren in de achttiendaagse veldtocht, WO II. P.P.1983/314-21
Lillenaren op de vlucht in mei 1940 te Assenede.1989/4191
Lillenaren, zijn dat nu… “Helletoeters” en/of “windmakers”? J.V.2012/132-33
Lillenaren. 75-Jarigen, °1930. H.V.2005/3132-133
Lillenaren. De straatmuzikanten. Drika Verbeek en Pauline Wils.1993/4191
Lillenaren. Fietstocht vrouwen 19201985/147
Lillenaren. Vier kaartende dames.1988/4191
Lillenaren. Vijf kaartende dames 1966.1989/147
Liller kroniek anno 2018, 1 juli tot 30 september 2018. Jef Geens2018/4185
Liller kroniek, januari-maart 2019. J.G.2019/292
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216 - huis Kwanten, deel 3. F.J.2016/3112-126
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216, huis Kwanten. Deel 2. F.J.2016/279-89
Lilse huizen en hun verhaal. Venderstraat A213-216, huis Kwanten. F.J.2016/131-39
Lilse Lipaletdames naar superdivisie. Y.I.2019/3133
Lilse waterlopen en hun naamgeving. V.M.2019/3105
Limburg. Postzegel in Limburg. J.K.1986/241-45
Lindeboom. De oude lindeboom. J.G.1996/262-65
Lipalet 25-jarig bestaan van de Lilse tafeltennis. F.K.1997/3108-111
Lipalet naar "Nationale afdeling". L.S.1992/146
Lipkens Bert. Gouden bruiloft van Bert Lipkens en Truda Emmers, 15.09.2001.2001/4192
Lipkens Hubert. Diamanten bruiloft van Hubert Lipkens en Truda Emmers, 15.09.20112011/4191
Livoc 10 jaar.1996/3142.-143
Liza Vandervelden. Een rolmodel thuis en op school. L.V.2019/130
Loos familie. J.G.2012/4162-171
Loos Jacob, bouwplannen in 1898. G.V.1987/433-36
Loos Jef. Gouden bruiloft van Jef Loos en Anneke Vanherck, 24.05.20082008/3140
Loteling. De loteling. L.S.1985/312-21
Lourdes. 50 jaar geleden, Lourdes 1 augustus – 10 augustus 1952. Verslag van René Wouters.2002/3102-115
Lourdesbedevaart 19351986/347
Luc Aerts, in memoriam. F.J.2006/3118-123
Luys Jaak. Gouden bruiloft Jaak Luys en Lucie Willekens, 22.05.20102010/3138
Maas Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Maas en Madeleine Agten, 16.09.20062006/4192
Maas Harry. Gouden bruiloft van Harry Maas en Truda Hoeben, 26.09.20082009/4190
Maastricht. Bedevaart Maastricht. H.V.2010/3115-119
Magnette kinderen 19181985/347
Martinus Bax als oud-strijder. M.B.2014/18-13
Maten en gewichten. J.V.2006/4148-151
Mathijsen. Dr. Antoon Mathijsen. F.J.2006/134-36
Matsen. J.V.1983/443-44
Meidagen. De Meidagen in 1940, WO II. P.P.1983/232-36
Melchior over de Lilse teuten. J.K.1983/416-22
Melkerij. De melkkar. L.S.1989/4153-161
Melkerij. De oude melkerij. F.J.2012/286-89
Melkerij. Geschiedenis van een melkerij “Sint-Isidorus Sint-Huibrechts-Lille”. F.J.2011/250-51
Melkerij. Het melkerijtje. H.G.1999/276-82
Melkerij. Melkerij, tentoonstelling rond de melkerij van Sint-Huibrechts-Lille in het voorjaar 20102009/3125
Melkkar. L.S.1989/4153-161
Mens en kerk. L.S.1987/19-15
Merkwaardige figuren van de Broekkant. Koob Vlassak, Zjang van Deurke Kriek, Henricus Gielkens, Mandus Reynders, Alfons Gielen, C.D.2002/3123-129
Mertens Roger. Gouden bruiloft Roger Mertens en Mia Peeten, 11.10.19971998/143
Mertens. Brief van L. Mertens-Reyners uit Schoten.1983/434-42
Mertens. Herinnering van L. Mertens, WO II. P.P. en L.M.1985/19-12
Metaalwerken en winkel Van Herck. Alias 'de smeed' van Lille: 70 jaar of drie generaties. G.R.2019/3119
Meubelen. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2008/3129-131
Meubelen. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank, deel 2. J.V.2008/4174-177
Michel Scheepers en Roberte Broodcorens-Franssen, gouden bruiloft 15 april 2016.2016/3142
Middenstand. Een eeuw middenstand. E.A.1997/4146
Middenstand. Een eeuw middenstand. J.G.1998/15-6
Mijnwerkers-brancardiers, tentoonstelling, F.J.2003/4146-151
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", aankondiging2002/4146
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/250-71
Mijnwerkers. "Lilse mijnwerkers", vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/398-111
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, aankondiging tentoonstelling2002/4146
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/250-71
Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/398-111
Mis heilige. Het verhaal van oude kerkelijke gebruiken. De heilige mis in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/282-85
Missie. De missiebietjes anno 19351999/4190-191
Missie. Heilige missie en triduum in Sint-Huibrechts-Lille (19de en 20ste eeuw). H.V.2002/278-87
Missie. Missiebietjes uitstap 19502011/3144
Missie. Missiebietjes.1987/438-39
Missie. Missiekring anno 1935.2000/3144
Missiekring 75 jaar. E.A.2000/3116-124
Missionarissen. Lilse missionarissen. H.V.2006/131-33
Missionarissen. Lilse missionarissen. Inleiding. H.V.2003/3117-138
Missionarissen. Lilse missionarissen. Vervolg. H.V.2003/4152-164
Missionarissen. Lilse Zaïre missionarissen. F.J.1996/4171-180
Missionarissen. Onze Lilse missionarissen. J.K.1986/141-45
Mitis Knut. Hoe een balletje aan het rollen gaat. F.J2010/13-4
Moelans F. Lezers schrijven "Brief F. Moelans".1984/443-45
Molenaars. Lillenaar werd mulder te Opitter op de Pollismolen. T.G.1986/334-39
Molens. De Lilse meulen 100 jaar, aankondiging. F.J.2008/398-105
Molens. De Lilse meulen 100 jaar, viering.2008/4146-149
Molens. De Lilse meulen, opening, feest van 10 september 2000. F.J.2000/4150-156
Molens. De Lilse meulen, restauratie. E.A.2000/399-107
Molens. De vuurmolen aan de Quatre-Bras. F.S.1991/116-25
Molens. De watermolen van Sint-Huibrechts-Lille, "het Mulke". F.J.1992/130-35
Molens. De watermolen. F.J.1991/3132-138
Molens. De windmolen. E.A.1986/432-36
Molens. Graan- windmolen te huur 22.10.18292011/147
Molens. Heilige Victor, heilige van de molen. E.A.2001/12-6
Molens. Oude liedjes. De molenaar. J.K.1998/267-69
Molens. Oude Lilse molen 1819-2008. J.G.2008/4150-153
Molenspreuken. E.A.2019/281
Mollenplaag. L.S.1992/12-5
Monulphus en Gondulphus twee heiligen. De Heilige Monulphus en Gondulphus. J.K.1998/4174-182
Monumenten. Bescherming van monumenten en dorpsgezichten te Sint-Huibrechts-Lille.2009/260-74
Monumenten. Bevrijdingsherdenking 19 september 2004. F.J.2004/4170-173
Monumenten. Een nieuwe dorpspomp. J.G.2001/284-86
Monumenten. Een wandeling rond de kerk. E.A.1985/332-38
Monumenten. Het gedachtenkruis van Jan Schoenmakers. L.S.1996/118-21
Monumenten. Het verhaal van een steen. F.J.1996/3117-127
Monumenten. Inhuldiging monument van E.H. A. Claassen. F.J.2005/4172-174
Monumenten. Lilse dorpspomp. De droeve historie van de pomp. R.T.1997/254-61
Monumenten. Lilse mijnwerkers. Gendenkplaat Lilse mijnwerkers. J.G.2003/114-16
Monumenten. Meisjes. Inhuldiging J. Verlindenstraat 17.08.1947. E.A.1997/4182-183
Monumenten. Onthulling oorlogsmonument 16.09.1944. J.G.1994/4155-159
Monumenten. Open monumentendag 1996. J.G.1996/4167-170
Monumenten. Restauratie grafmonument van pastoor Van de Weyer. E.A.1985/445
Moorden. Pro Justitia, moordaanslag te Sint-Huibrechts-Lille Simons-Thijs. L.S.1996/281-84
Munten. Muntvondst. J.v.d.W.1985/346
Museum. Ons museum.1984/428-29
Na de bevrijding, WO II. P.P.1990/14-8
Namen en bijnamen. J.V.1983/128-34
Namen: Bijnamen en spotnamen. L.S.1991/398-103
Namen. Familienamen (deel 1). G.V.1992/277-80
Namen. Familienamen (deel 2). G.V.1992/3131-134
Nieuwjaarsbrief. Liefste Meter en Peter. C.D.2013/13-4
Nieuwjaarskaarten, tentoonstelling1984/430-31
Nieuwjaarswensen 2016.2016/12-3
Nieuwjaarswensen 20182018/12
Nieuwjaarswensen 20202020/12
Nieuwmarktenaars. J.K.1984/335-39
Nog een kanonskogel. T.M.2017/4177
Noten Frans. Gouden bruiloft van Frans Noten en Anna Steegmans, 14.05.1988.1988/294
Nyssen Jos. Lilse roepingen. Zuster Elisa Henckens en priester Jos Nyssen. H.V.2005/4182-183
O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. J.K.1995/3133-135
Offergeld en stoeltjesgeld. L.S.1992/4147-153
Okra 50 jaar, gouden jubileum 1959-2009. J.G.2010/15-11
Okra 60 jaar. Piet Simons2020/116
Okra naar Oudenbosch en Essen. J.G.2011/3130-133
Okra. Bond van de gepensioneerden viert 80- en 90-jarige leden2006/148
Okra. Hiep hiep hoera voor de gepensioneerden.1990/147
Okra. Katholieke Bond van de Gepensioneerden 40 jaar jong. J.G.1999/3135-138
Olieperser. L.S.1990/3102-108
Omgevingsvergunning en bouwaanvraag in het hart van Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2019/250
Onderduikers, WO II. P.P.1986/22-9
Ons eigen huis. Honderd jaar "Ons eigen huis". H.G.1993/4163-169
Onweer. Over onweer gesproken. A.D.2008/134-35
Onze beste wensen 2017.2017/12-3
Onze beste wensen 20192019/12-3
Ooit van gehoord? Hermitage. J.K.1989/264-65
Oorlog. Kinderen Magnette 19181985/347
Oorlogen. Over oorlogen in de 17de en 18de eeuw. R.D.1998/4167-173
Oosterbos Maria. Gouden kloosterjubileum van zuster Bernadette, Maria Oosterbos, 09.06.2001.2001/3144
Oosterbos Maria. Zuster Bernadette op pensioen 29.06.1992.1992/3141
Opening carnavalseizoen en fusieperikelen. De Meulewiekers2018/19
Orgel. Het orgel. E.A.1986/319-24
Orgel. Het Smitsorgel in de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk te Sint-Huibrechts-Lille. J.B.2012/3123-132
Orgel. Ons orgel. T.S.1984/13-5
Osterrath Joseph, ontwerper en uitvoerder van de glasramen in onze kerk. H. V. & J.V.2007/3109-114
Oud-strijders. 11 november 2000, oud-strijders. J.G.2001/136-39
Oud-strijders. 11 november 2014. J.G.2014/15-7
Oud-strijders. Martinus Bax als oud-strijder. M.B.2014/18-13
Overijse. A.P.1989/4185-187
Overlijden. Bediening. L.S.1987/27-12
Overlijden. Begrafenis. L.S.1987/33-8
Overlijden. Begrafeniskosten. L.S.1988/4152-161
Overlijden. Doodsbrief. L.S.1988/18-16
Overlijden. Lijkplank. L.S.1996/255-58
Overlijden. Rouw en rouwgebruiken. L.S.1987/410-15
Overlijdens 19871988/147
Overlijdens 19881989/145
Overlijdens 19891990/148
Overlijdens 19901991/146
Overlijdens 19911992/147
Overlijdens 19921993/145
Overlijdens 19931994/14
Overlijdens 19941995/147
Overlijdens 19951996/147
Overlijdens 19961997/146
Overlijdens 19971998/148
Overlijdens 19981999/148
Overlijdens 19992000/148
Overlijdens 20002001/147-48
Overlijdens 20012002/147-48
Overlijdens 20022003/146-47
Overlijdens 20032004/146-47
Overlijdens 20042005/146-47
Overlijdens 20052006/146-47
Overlijdens 20062007/146
Overlijdens 20072008/147-48
Overlijdens 20082009/146-47
Overlijdens 20092010/148
Overlijdens 20102011/148
Overlijdens 20112012/148
Overlijdens 20122013/148
Overlijdens 20132014/148
Overlijdens 20142015/148
Overlijdens 20152016/147-48
Overlijdens 20162017/146-47
Overlijdens 20172018/146
Overlijdens 20182019/145
Overlijdens 20192020/147
Overlijdens. Overlijdens in de 19de eeuw. G.V.1992/4182-186
Oyen Michiel. Handelaar Jan Michiel Oyen met paard en kar.1989/295
Oyen Peerken. Peerken Oyen - Bert Goossens. C.B.1983/120-25
Oyen Tieske, café2004/296
Oyen Victor. Gouden bruiloft van Victor Oyen en Catho Plessers 18.05.1984.1984/323
Paarden in Lille in 1839. J.V.2015/270-73
Paardenverzekering van Sint-Huibrechts-Lille. P.P.2000/13-9
Paaswoensdag 12 april 1651. F.J.2001/3112-126
Palmans Hubert. Diamanten bruiloft van Hubert Palmans en Dingena Sijbers, 30.05.20092009/3139
Palmans Hubert. Gouden bruiloft van H. Palmans en D. Sijbers, 05.06.19991999/3140
Palmans Wilhelmina. Gouden jubileum zuster Wilhelmina Palmans, zuster Ursula, 29.05.1994.1994/3143
Paredis Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Paredis en Jeanne Eerdekens, 08.09.20072007/4182
Pasen. Klokken van Pasen. J.G.1997/251-53
Passiespel 1934. A.P.1984/232-37
Pastoor Scheepers Antoon 40 jaar priester 26.06.1988.1988/3142
Pastoor Scheepers Antoon neemt afscheid. E.A.1991/4147-150
Pastoor Smeets Willy aanstelling als pastoor1992/146
Pastoor wint van Pasteur. F.J.2019/4177
Pastorij. Oude pastorij2011/4181-182
Pastorij. Oude pastorij. F.J.1995/4177-181
Pastorij. Oude pastorij. F.J.2012/283-85
Pastorij. Oude pastorij. Verhaal van Walter Janssen. W.J.2004/4158-169
Patronaat. 80 jaar geleden: patronaat. E.A.1984/121-23
Patronaat. 80 jaar geleden: patronaat. E.A.1984/238-39
Patterson Ronald. Gouden bruiloft Ronald Patterson en Mia Daemen 04.06.19971997/3141
Paulusmannen ±1937.1996/295
Paulusmannen, het archief. L.S.1995/114-20
Paulusmannen. F.J.2002/250-55
Peels herberg "Pels" (Peels). A.P.1987/136-45
Peeten Henri. Gouden bruiloft van Henri Peeten en Mia Hermans, 09.09.20062006/4191
Peeters René, priesterwijding 13.08.1960 samen met de buurmeisjes2005/4192
Peeters René. H.P.2010/138-39
Pellens Martin en Ghislaine Vaesen. Gouden bruiloft 9 mei 2019.2019/3141
Pellens Pieter. Gouden bruiloft van Pellens Pieter en Helga Schüller2014/3140
Pellens Pieter. Gouden bruiloft van Pieter Pellens en Fien Vanduffel, 31.05.20082008/3141
Pellens. Stien Verlinden en Jaan Pellens. J.V.1983/217-21
Persjonkelen. Wat was ‘Persjonkelen’ in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2011/3126-127
Pestvogel. De Pestvogel, 10 jaar. E.A., F.J.1998/142
Pestvogel. De Pestvogel, 25 jaar. E.A., F.J.2013/129-30.
Philippe Jan . Diamanten bruiloft van Jan Philippe en Marie Van Vlierden 05.09.1985.1985/446
Philippe Jan en Van Vlierden Marie, familie. ±19301993/295
Philippe Jos. Gouden bruiloft van Jos Philippe en Jet Swinnen2014/147
Philippe René. Gouden bruiloft van René Philippe en Thoke Eerdekens, 04.05.20112011/3143
Piepedeurke. J.K.1990/265-67
Pinxten Pol. Gouden bruiloft van Pol Pinxten en Stiena. Eerdekens, 08.04.20062006/3141
Plas Jef. Gouden bruiloft van Jef Plas en Wies Winters, 29.10.20112012/145
Plessers Anna. Gouden jubileum zuster Anna Maria Plessers, zuster Renata, 29.05.1994.1994/4191
Plessers Barbara. Diamanten kloosterjubileum van zuster Marie-Jeanne, Barbara Plessers, 20092009/3141
Plessers Barbara. Gouden kloosterjubileum van zuster Barbara Plessers, 05.04.19991999/3142
Plessers familie. J.G.2011/4166-177
Plessers Fons, echtgenoot van wijlen Maria Driesen, 90 jaar2015/3144
Plessers Harry. Gouden jubileum broeder Harry Plessers, broeder Mansuwetus, 1945.1996/3141
Plessers Toon. Pater Toon Plessers. L.S.1996/18-14
Plessers Toon. Pater Toon Plessers. C.C.2013/276-91
Poelmans Pieter. J.V.2011/134-37
Pol Pinxten en Stiena Eerdekens, diamanten bruiloft 7 april 2016.2016/3140
Post. De Post (deel 1). Mijn geboortehuis in Lille M.V.1991/266-72
Post. De Post (deel 2). M.V.1991/3104-109
Post. De Post (deel 3). M.V.1991/4151-160
Post. De Post, verhaal van Pierke Verbeek. P.V.1994/274-84
Predicatie. Zondagspredicatie in de eerste helft van vorige eeuw. H.V.2010/276-78
Preekstoel. De preekstoel. J.K.1987/213-18
Preekstoel. Oude Lilse kerkmeubelen in den vreemde. De preekstoel en de communiebank Genendijk-Kwaadmechelen. J.V.2008/3129-131
Prelaat Emiel Alfons Stalmans 50 jaar geleden overleden. F.J.2003/289-92
Presutto. Gouden bruiloft van Antonio Presutto en Ida Di Pietro2014/295
Priester Pierre Tseou. F.J.2013/117-26
Priesters van de parochie van voorheen. J.V.2011/138-39
Priesters van de parochie van voorheen. J.V.2011/262-63
Priesters. Onze koster Ward heeft in onze parochiekerk vele priesters zien komen en gaan. H.V2009/125-26
Priesterwijding van José Noelmans. T.D., F.J.1999/4179-184
Processie 19572012/3144
Processie. De groep "edelknapen" in de processie van 19551990/3146-147
Processie. Kruisdagen. J.G.2006/262-64
Processievaantjes. M.V., F.J., M.V2015/3128-136
Promotie voor Lille. Verborgen moois in Sint-Huibrechts-Lille2012/134-35
Publicatie, "Geboeid door de levende Heer". H.V.2005/250-51
Publicatie. Gevleugelde woorden. J.V.2014/136-37
Quanten Alfons, laatste groet. J.G.2012/136-40
Quanten Alfons, Reynders Jaak en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.1997/289-90
Quanten Alfons. Gouden bruiloft A. Quanten en P. Vandervelden 18.05.19961996/3138
Quanten Fons 90 jaar2010/3128-132
Quanten Fons en Lucie Van Cranenbroek. Gouden bruiloft 27 mei 2017.2017/3143
Quanten Jef. Gouden bruiloft van Jef Quanten en Mia Cox, 05.05.20072007/3140
Quanten Miel. Gouden bruiloft van Miel Quanten en T. Kwanten, 24.11.2001.2002/144
Quanten Toine en Plessers Toke, platina paar.2016/146
Quanten Toine. Briljanten bruiloft van Toine Quanten en Toke Plessers, 28.12.20102011/146
Quanten Toine. Diamanten bruiloft van Toine Quanten en Mia Plessers 28.12.20052006/145
Quanten Toine. Gouden bruiloft van Toine Quanten en Mia Plessers 28.12.19951996/146
Quanten-Evens familie2009/148
Quanten. Gouden bruiloft van Peter Quanten en Mia Donné, 05.02.1987.1987/245
Quatre-Bras als ondergang van Jaak Tasset. Kroniek van een dorp in oorlog deel 2. J.V.2015/4146-163
Quintens. Sint-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 18. H.G.1995/4152-157
Rabijns Bernadette. Gouden kloosterjubileum van zuster Andrea2013/32013
Rabijns Dries. Gouden bruiloft Dries Rabijns en Stiena Boonen 08.06.19961996/3139
Rabijns Harrie. Gouden bruiloft Harrie Rabijns en Anna Cox, 15.05.19981998/3142
Rabijns Jef en Maria Daems vieren hun gouden bruiloft2014/145
Rabijns Miet. Diamanten kloosterjubileum van zuster Marie-Michelle, Miet Rabijns, 20092009/3143
Rabijns Miet. Gouden kloosterjubileum van zuster Miet Rabijns, 30.05.19991999/3143
Rally Granada-Dakar. A.S.1996/3128-134
Rampzalige periode in Lille. F.J.1993/282-88
Ras Anna, 100 jaar 20.05.19871987/347
Ras familie. F.J.2004/270-76
Ras Fons in memoriam. J.V.2004/12-5
Ras Jos. Gouden bruiloft van Jos Ras en Liliane Vangerven, 19.08.20092009/4190
Ravitaillering. De ravitaillering, WO II. P.P.1984/16-10
Registers. Kerkregister van kerk- en armenmeesters van Sint-Huibrechts-Lille 1680-1720. F.J.2009/3116-124
Relikwieën. Vergeten relikwieën. J.V.2013/135-37
Republiek Vratsenburg. E.A.1999/259-68
Reynders de Compagnie in Druten. L.V.D.S.2015/274-85
Reynders Jaak, Quanten Alfons en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.1997/289-90
Reyners Christiaan. Deken Christiaan Reyners. J.K.1985/243-46
Reyners Christiaan. Nog over deken Reyners. Brief van Luc van de Sijpe uit Hamont. J.K.1985/423
Reyners Jacobus. Bidprentje van Jacobus Reyners. F.J.2002/3135-137
Reyners Jacobus. De opvang van bedelaars in Merkplas was al in 1838 in Lille. J.V.2014/3119-121
Rita. Het beeld van de Heilige Rita. J.K.1992/281-84
Rode Kruis. Uitreiking diploma Rode Kruis 20.10.19791991/147
Rode-Kruis-afdeling Sint-Huibrechts-Lille 25 jaar. F.J.1997/139-42
Roedial 50 jaar. L.V. en M.V.2015/3123-127
Roeffaers Ward, koster. J.V.2005/3110-114
Roeffaers Ward. Afscheid van onze koster. J.V.2013/273-75
Roeffaers Ward. Gouden bruiloft van Ward Roeffaers en Gaby Vanhees, 11.02.20062006/295
Roepingen. Lilse geroepenen. H.V.2004/293-95
Roepingen. Lilse roepingen. Aanvulling op het boek van de Lilse roepingen: “Geboeid door de levende Heer”. H.V.en F.J.2009/139-40
Roepingen. Roepingendag in Lille. J.K.1992/125-29
Rooie Pier. De Rooie Pier. W.J.2004/136-41
Rooie Pier. H.G.2019/18-15
Rookverbod in 1914. N.V.2011/286-87
Rozenknop. Uit de oude doos. Internationale zomerwedstrijd van de Kruisboog2014/296
Ruiters. Belgisch kampioen, paard van René Paesen. E.A.1998/141
Russen. Kameraad Roesky, WO II. P.P.1985/32-9
Rutten Maria. Diamanten kloosterjubileum van zuster Maria Aldegonda Rutten, mei 19991999/3141
Rutten Maria. Gouden jubileum zuster Alda Rutten, 28.05.1989.1989/3142
Rutten Mia, echtgenote van Louis Driesen 90 jaar2015/3144
Scapulier. Het scapulier van de Karmel. H.V.2002/3116-117
Schade. Gemeentelijke oorlogsschade na de oorlog 1940-1945, WO II. J.V.2006/3104-112
Scheelen Jaak. Gouden bruiloft Jaak Scheelen en Gonneke Gielkens, 23.04.1994.1994/3140
Scheepers Antoon. Afscheid van pastoor Scheepers. E.A.1991/4147-150
Scheepers Antoon. Pastoor Scheepers 40 jaar priester 26.06.1988.1988/3142
Scheepers Constant. Gouden bruiloft van Constant Scheepers en Antoinette Eerdekens, 27.08.20082008/488
Scheepers. Antoon Scheepers in memoriam. 1920-2000. J.G.2000/251-54
Schildermans Jozef. Gouden bruiloft van Jozef Schildermans en Maria Steensels, 29.04.20092009/3140
Schildermans. Gouden bruiloft van Paul Schildermans en Maria Leyssen2014/4187
Schilderwerk van Peter Heidbüchel in St.-Huibrechts-Lille. J.K.1993/3126-128
Schoemans Jan. Gouden bruiloft van Jan Schoemans en Mia. Van Hove, 28.09.2002.2002/4177
Scholen. De huishoudschool. E.A.1985/226-29
Scholen. De jongensschool (deel 1). H.V.A.1996/3115-116
Scholen. De jongensschool (deel 2). H.V.A.1997/3125-127
Scholen. Herinneringen. Onze speelplaats. E.E.2003/117-21
Scholen. Hoe verging het mij in mijn jeugd? Jeugdherinneringen van Louis Driesen. L.D.2002/4158-168
Scholen. Klasfoto 5de studiejaar 19441992/3142.-143
Scholen. Klasfoto jongens van 19532010/296
Scholen. Klasfoto meisjes schooljaar 1949-19501987/247
Scholen. Kleuterklas mijmeringen. H.V.A.1996/115-17
Scholen. Meisjesschool 19242006/296
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 1. L.D.2008/3111-117
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 2. L.D.2008/4154-163
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 3. L.D.2009/13-17
Scholen. Mijn jeugd door Louis Driesen, deel 4. L.D.2009/250-59
Scholen. Schoolbenodigdheden in 1876. J.V.2006/263-68
Scholen. Schoolherinneringen van Willy van de Kompen. W.V.2002/288-91
Scholen. Universiteit in Lille. F.J.1984/432-35
Scholen. Ursulinenklooster te Hamont. L.v.d.S.1989/270-74
Schoonbroek-Retie. J.K.1995/134-36
Schuermans Jan. Gouden bruiloft van Jan Schuermans en Elza Bergs, 13.10.20072008/144
Schutterij 450 jaar. F.J.2005/4152-159
Schutterij, tentoonstelling. “340 jaar schutterij”. L.S.1995/4146-147
Schutterij, tentoonstelling. “Lilse schutterijen 29 oktober tot 2 november 1995”. J.G.1996/129-35
Schutterij. Drumband van de Schutterij Sint-Sebastiaan behaalde te Hamont de titel "Kampioen der Lage Landen". L.S.1994/3138
Schutterij. Drumband van de Schutterij Sint-Sebastiaan behaalde voor de vijfde maal goud te Kerkrade 11.07.1993. B.S.1993/4180-182
Schutterij. Goud voor de Schutterij "St.-Sebastiaan".1989/4184
Schutterij. Jonge en de oude schutterij in de 18de eeuw. L.S.1994/17-13
Schutterij. Jonge schutterij. L.S.1993/254-64
Schutterij. Koningszilver. L.S.1994/254-61
Schutterij. Limburgs Dames Schuttersfeest te Sint-Huibrechts-Lille. P.R.1999/4169-174
Schutterij. Ontstaan der schutterij. L.S.1993/3132-138
Schutterij. Schuttersgilde, verslag van Jef Stalmans.2002/3130-134
Schutterij. Schutterskoning van de schutterij in 1954.1990/151
Schutterij. Standbeeld, inhuldiging "De Schutter" 06.05.1995.1995/3140
Schutterij. Statuten L.S.1993/125-33
Schutterij. Vlaggen van de schutterij. L.S.1993/4152-158
Simons Hendrik en Maria Ulenaers. Gouden bruiloft 19 mei 2017.2017/3143
Simons Jan. Gouden bruiloft van Jan Simons en Elza Van Samang, 23.06.20072007/3143
Simons Mathieu. Gouden bruiloft van Mathieu Simons en Thoke Meeuwissen, 30.03.20122012/295
Simons Mia. Gouden kloosterjubileum van Mia Simons, zuster Ignace.2005/4189
Simons Michiel. Gouden bruiloft Michiel Simons en Maria Palmans 07.07.1984.1984/325
Simons-Thijs. Pro Justitia, moordaanslag te Sint-Huibrechts-Lille Simons-Thijs. L.S.1996/281-84
Simons. Melkerijdirecteur Bernard Simons, WO II. F.J.1999/134-39
Sint-Ambrosius beeld. J.K.1990/124-35
Sint-Anneke-kermis, hoe het begon. R.C.1998/3132-135
Sint-Hubertus comité 140 jaar. B.E.2014/137-40
Sint-Hubertus en Sint-Niklaas. L.S.1985/113-20
Sint-Hubertus. Beeld, aanvulling op “Het nieuwe beeld van Sint-Hubertus”, deel 22008/4178
Sint-Hubertus. Beeld, nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 1. J.G.2008/13-6
Sint-Hubertus. Beeld, nieuw beeld van Sint-Hubertus, deel 2. J.S.2008/2106-110
Sint-Hubertus. Sint-Hubertuscomité viert Sint-Hubertus. L.V.2012/128-29
Sint-Hubertus. Sint-Hubertusgenootschap. Afscheid van Fons Cuyvers. F.C.2010/4184-185
Sint-Hubertushof te Sint-Huibrechts-Lille, Broekkant 23. Harie Gerits1999/4155-161
Sint-Hubertusmarkt. J.V.2016/4174-176
Sint-Hubertusviering 2015.H.V.2016/4171-173
Sint-Hubertusviering, 4 november 2015. H.V.2016/140-41
Sint-Huibrechts-Lille anno 1843, volgens het kadaster. M.v.d.W.1989/122-33
Sint-Huibrechts-Lille in Sint-Truiden”. J.G.1997/3135-137
Sint-Huibrechts-Lille. Lille Sancti Huberti. J.V.2013/3122
Sint-Huibrechts-Lille. Veroordelingen in de gemeente Sint-Huibrechts-Lille van 1895-1927. J.V2013/4171-179
Sint-Niklaas en Sint-Hubertus. L.S.1985/113-20
Slaats Marie-Thérèse. Gouden jubileum zuster Marie-Thèrése Slaats, zuster Geert1998/295
Sleedoorn. De sleedoorn (Prunus spinosa). E.P.1988/292-93
Slotboom Aart en Hendrika Jansen vieren hun gouden bruiloft2014/146
Slotboom Marcel. Rally Granada-Dakar. A.S.1996/3128-134
Smeets Albert en Houben Josée gouden bruiloft2015/3141
Smeets Willy. Aanstelling van pastoor Willy Smeets1992/146
Smeets Willy. E.H. Willy Smeets. Sint-Huibrechts-Lille neemt afscheid van pastoor Willy Smeets. J.G.2000/4173-177
Smid. Oude liedjes. De smid. J.K.1998/119-21
Smokkelaars. Grote en kleine smokkelaars, WO II. P.P. en A.R.1984/43-8
Soldaat. De onbekende soldaat, WO II. P.P.1989/13-9
Soldaten van Napoleon. R.N. Adjunct-burgemeester Kerckhofs van Sint-Huibrechts-Lille over de veteranen van Nepoleon in zijn gemeente, april 1815.2019/116
Soldaten. Gesneuvelde Lilse soldaten in 1914. F.J.2014/4146-156
Soors. Pastoor Soors. J.G.2002/4152-157
Spaas bijbeltegels. F.S.1993/4159-162
Spaas. In memoriam ere-burgemeester Jozef Spaas. L.S.1992/250-51
Spierings Willem, pastoor van Lille-Sint-Hubert 1818-1871. H.V. & J.V.2006/269-80
Spierings, pastoor, broederschappen. J.K.1988/266-68
Spooren Pol. Gouden bruiloft van Pol Spooren en Lies Simons, 22.04.20052005/3143
Spotnamen en bijnamen. L.S.1991/398-103
Spreuken. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.2014/4179-181
Stalmans Emiel. Prelaat Emiel Alfons Stalmans 50 jaar geleden overleden. F.J.2003/289-92
Stalmans Emiel. Prelaat Stalmans, onthulling gedenksteen 17 april 2005.2005/3115-117
Stalmans Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Stalmans en Mia Clijsters, 19.05.20072007/3142
Stalmans Michel. Diamanten bruiloft van Michel Stalmans en Anna Plessers, 26.10.20082008/3136
Stalmans Michel. Gouden bruiloft Michel Stalmans en Anna. Plessers, 16.04.19981998/3141
Stalmans Michel. Michel Stalmans, laatste veldwachter, op pensioen 01.09.19951995/4190
Stalmans Tuur 60 jaar priester2015/4190
Stalmans Tuur, 50 jaar priester2005/4188
Stalmans Tuur. Michaël Arthur “Tuur” Stalmans deel 1. M.S.2008/111-22
Stalmans Tuur. Michaël Arthur “Tuur” Stalmans deel 2. M.S.2008/250-69
Stalmans. Luc Stalmans, 7 november 1996, in memoriam. F.J.1997/13-25
Stamboomonderzoek. G.V.1989/4168-170
Stassen familie. Een stamboom. S.v.R.1991/135-36
Stassen genealogie.1992/291
Stassens naar Rome (2). Een pelgrimstocht. S.v.R.1990/3117-126
Stassens op bedevaart naar Rome (1). S.v.R.1990/273-80
Stassens. De familie Stassen, Staassen, Staatsen, Van Roosmalen. S.v.R.1990/4162-166
Statiestraat. Zicht Statiestraat, richting Quatre-Bras2009/3144
Station. De IJzeren Rijn, de bronvermelding. J.S.2011/140-41
Station. De IJzeren Rijn, deel 7. In ons verhaal over de IJzeren Rijn is de wapenstilstand van 1918 net achter de rug. J.S.2010/131-37
Station. De IJzeren Rijn, deel 8. In ons verhaal over de IJzeren Rijn zijn we aanbeland bij het begin van de tweede wereldoorlog. J.S.2010/279-90
Station. De IJzeren Rijn, deel 9. Dit laatste deel over de IJzeren Rijn beginnen we in 1991 toen het laatste goederenvervoer over deze lijn denderde. J.S.2010/4176-181
Station. De IJzeren Rijn, het station, deel 4, J.S.2009/282-91
Station. De IJzeren Rijn, het station, deel 5. J.S.2009/3126-134
Station. De spoorlijn Antwerpen-Mönchen-Gladbach, ontstaan. J.K.1990/4167-174
Station. De tweede IJzeren Rijn. J.S.2008/3118-128
Station. Een station aan de IJzeren Rijn. J.S.2008/270-75
Station. Het Lilse station deel 6. J.S.2014/3122-132
Station. Het Lilse station, deel 1. J.S.2012/4147-161
Station. Het Lilse station, deel 2, de overwegen. J.S.2013/17-14
Station. Het Lilse station, deel 3, gebouwen. J.S.2013/264-72
Station. Het Lilse station, deel 4, wachterwoning. J.S.2013/3123-131
Station. Het Lilse station, deel 5. J.S.2014/115-27
Station. Het Lilse station, deel 7. J.S.2014/4171-178
Station. Het station in Lille, lezersreactie. J.K.1990/284-88
Station. Het station. J.K.1989/4175-183
Station. Vergane Glorie, station in tekeningen van J. Pellens. A.P.1986/32-3
Station. Wederwaardigheden aan de statie I, WO II. P.P.1984/315-18
Station. Wederwaardigheden aan de statie II, WO II. P.P.1987/12-6
Stationschefs van Lille-St.-Hubert.J.S. en M.V.2015/4178-180
Stavelot. J.K.1985/311-12
Steensels Gerard. Gouden bruiloft Gerard Steensels en Tina Gielen 10.02.19951995/146
Steensels Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Steensels en Julia Geerts, 07.06.20082008/3142
Steensels Mathieu. De afspanning "bij Jan aan de Basseng". M.S.1984/111-17
Stemgerechtigden van Lille in 1870. F.J.1999/399-103
Stevens Willy. Gouden bruiloft van Willy Stevens en Anneke Van Asten, 29.01.20032003/296
Stienaers. Familie Stienaers en Hurkmans. Reünie na 67 jaar. H.S.2012/130-31
Stoeltjesgeld en offergeld. L.S.1992/4147-153
Straten. "De Oude Brugstraat". W.v.d.K.2001/4160-165
Stro-leveringen 1941-1945. J.V.2017/3102
Swinnen Jaak. Gouden bruiloft van Jaak Swinnen en Alda Clerix, 11.08.20112011/4189
Tankongeval 1937 in de Jos Verlindenstraat, Henri Keppens. J.V.2017/131-32
Telefoon. De telefoon in Lille. F.S.1993/280-81
Tentoonstelling: het Lilse verenigingsleven2013/15-6
Tentoonstelling: Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding, WO II. J.G.2005/14-8
Tentoonstelling. Een eeuw ontspanning.2000/3125-132
Tentoonstelling. Affiches.1990/4195
Tentoonstelling. Affiches. L.S1991/133-34
Tentoonstelling. Bidprentjes - doodsprentjes. L.S.1989/4146-147
Tentoonstelling. Bidprentjes - doodsprentjes. L.S.1990/144-46
Tentoonstelling. Bidprentjes. Allerheiligen - Allerzielen. Oude bidprentje. J.G.2003/4185-186
Tentoonstelling. Bidprentjes. Doodsprentjes vanaf de 19de eeuw.2011/4146-147
Tentoonstelling. Bruiloften.1992/292-93
Tentoonstelling. Bruiloften. Drinkes en trouwes.1992/116-24
Tentoonstelling. Een eeuw in beeld.2000/4165-172
Tentoonstelling. Een eeuw middenstand. E.A.1997/4146
Tentoonstelling. Een eeuw ontspanning2000/270-77
Tentoonstelling. Families "Kiek es noa 't veugelke". J.G.1997/126-29
Tentoonstelling. Families "Kiek es noa 't veugelke". L.S1996/4146-147
Tentoonstelling. Geestelijken. Roepingen in Sint-Huibrechts-Lille2005/4146-147
Tentoonstelling. Heilig. 't Heilig Lille, aankondiging.1999/4147-148
Tentoonstelling. Heilig. ‘t Heilig Lille. J.G.2000/141-43
Tentoonstelling. Heilig. Een eeuw geloof2000/122-29
Tentoonstelling. Kerkhof. Graven getuigen van leven. L.S.1992/4166-171
Tentoonstelling. Kunstenaars. J.G.1995/137-39
Tentoonstelling. Kunstenaars. Creatief Lille: "As ge't kunt, is 't hènnig!"2006/4146-147
Tentoonstelling. Kunstenaars. Lille in beeld. E.A.1988/117-20
Tentoonstelling. Lille in oorlog – 60 jaar na de bevrijding. P.P.2004/4146-147
Tentoonstelling. Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding. J.G.2005/14-6
Tentoonstelling. Lilse verenigingsleven. Fotoreportage2013/15-6
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, aankondiging2002/4146
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, inleiding, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/250-71
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Lilse mijnwerkers, vervolg, lijst van Lilse mijnwerkers. M.V.2003/398-111
Tentoonstelling. Mijnwerkers. Mijnwerkers-brancardiers. F.J.2003/4146-151
Tentoonstelling. Nieuwjaarskaarten.1984/430-31
Tentoonstelling. Oorlog. Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog. H.G.1999/14-6
Tentoonstelling. Prehistorisch aardewerk in onze gemeente. P.K.1985/424-26
Tentoonstelling. Stalmans, prelaat. E.A.1987/331-33
Tentoonstelling. Uit alle hoeken en kanten". L.S.1993/4147
Testament Joanne Erken. F.J.1983/336-40
Teuten in Lille. J.K.1983/138-40
Teuten te Achel en Sint-Huibrechts-Lille 1796-1815/16. L.v.d.S.1991/281-88
Teuten. Akte van Compagnieschap 1879. J.K.1984/240-44
Teuten. Artikelbespreking "De emigratie van koperslagers". J.K.1990/291-92
Teuten. Bescherming van huizen en dorpsgezichten te Sint-Huibrechts-Lille. F.J.2014/128-33
Teuten. Bibliographie teuten. J.K.1983/332-35
Teuten. Boterteuten. J.K.1994/3125-126
Teuten. Een 18de eeuwse emigrant. J.M.1989/118-21
Teuten. Franse tijd, enkele teuten van Sint-Huibrechts-Lille uit de Franse tijd. J.M.1989/3131-132
Teuten. Geschiedenis dank zij een doodsprentje, Klok Elisabeth Antonia Maria Agatha. J.K.1996/3135-136
Teuten. Haarteuten. J.K.1994/119-25
Teuten. Herinnering van een Oost-Vlaming. J.K.1985/339-40
Teuten. Internationaal symposium Lommel 09 september 1995. J.K.1996/259-61
Teuten. Laatste Lilse teuten. J.K.1985/218-25
Teuten. Liller teuten in 1815. R.D.1996/290-91
Teuten. Lilse teuten eerste kwartaal 19de eeuw. J.K.1986/225-26
Teuten. Lilse teuten einde 18de eeuw. J.K.1985/419-21
Teuten. Lilse teuten in de 17de eeuw. J.K.1987/116-18
Teuten. Lilse teuten in de 18de en 19de eeuw. J.K.1986/333-35
Teuten. Nieuwmarktenaars. J.K.1984/335-39
Teuten. Nog over teuten. J.K.1996/139-42
Teuten. Nog over teuten. J.K.1996/4157-159
Teuten. Schupteuten. J.K.1989/3129-130
Teuten. Teutengeschiedenis in de rand. J.K.1992/261-63
Teuten. Teutenhuizen in Lille. J.K.1986/416-21
Teutenarchief Klok-Bierkens. F.J.2019/288
Teutenhandel. J.K.1983/237-40
Tewerkgestelden. Kroniek van een dorp in oorlog deel 2. 29 november 1916. Een tragische dag. Aanduiding van de verplicht tewerkgestelden in Duitsland. J.V. 2015/4146-163
Theunissen Ingrid, Peru. I.T.1998/283-87
Theunissen Jos. Gouden bruiloft van Jos Theunissen en Anneke Cox2013/4189
Theunissen Mieke. Honderdste verjaardag van Mieke Theunissen, 13.05.1990. E.A.1990/3141-144
Thirion René. Den troep deel 1. R.T.2014/135-6
Thirion René. Den troep deel 2. R.T.2015/260-69
Thirion René. Den troep deel 3. R.T.2015/3111-122
Thirion René. Den troep deel 4. R.T.2015/4164-177
Thomasse Joannes. E.A.1983/42-7
Thomasse Joannes. L.v.d.S.1995/130-33
Tielen Jos. Bijzondere roepingen in de Tielen familie van E.H. Jos Tielen. H.V.2004/4182-183
Tielen Maria, eerste steenlegging door Maria Tielen. F.J.2013/4164-170
Toneel. Passiespel 1934. A.P.1984/232-37
Toneel. Paulusmannen ±1937.1996/295
Toneel. Paulusmannen, het archief. L.S.1995/114-20
Toneel. Paulusmannen. F.J.2002/250-55
Toneel. Toneelgroep vrouwen 19251983/447
Toneel. Toneelleven in Lille. E.A.1988/125-29
Toren. Kerk en toren, restauratie. E.A.1993/117-21
Toren. Kerktoren wordt verhoogd en krjgt een nieuwe spits anno 1895. J.V.,2007/13-12
Toren. Kerktoren. F.J.1992/4160-165
Toren. Toren uit de steigers. F.S.1993/122-24
Torenkruier. De torenkruier van Bocholt. Waar woonde "de torenkruier" van Bocholt in Sint-Huibrechts-Lille. H.V. 2003/4187-188
Trier. De Igeler Säule in Igel bei Trier. J.K.1996/266-69
Triki Anna. Gouden kloosterjubileum zuster Anna Triki 29.05.1994.1994/3143
Triki Fried. Diamanten bruiloft van Fried Triki en Suska Quanten, 05.09.20082008/489
Triki Fried. Gouden bruiloft van Fried Triki en Suska Quanten, 28.04.19981998/4189
Triki Harrie, oud-strijder, WO II2011/288
Trouwen kan maar als ge een borgbrief hebt. Borgbrieven in de familie Vandervelden. J.V.2019/4180
Truyens Gerardus. Pastoor Gerardus Bon. Truyens. J.K.1986/437-41
Truyens Gerardus. Pastoor Gerardus Bon. Truyens. J.K.1987/128-31
Truyens Gerardus. Pastoor Truyens. J.K.1987/326-27
Tseou Pierre. Een Lilse kelk in China. F.J.2013/117-26
Turners. De turnkring “Kracht en deugd” van Sint-Huibrechts-Lille. P.P.2010/3120-127
Turners. Lilse pubers ±19121998/4190-191
Twee handschriften teutencompagnie Ceelen-Linders. F.J.1984/421-24
Twee Lilse teutencompagnieën in 1636 in Arnhem en Zutphen. M.v.d.W.1997/3112-118
Uit de oude doos Het Mulke 175 jaar2018/4192
Uit de oude doos. Kinderen Bloemen.2016/296
Uit de oude doos. 1ste Batj. King's Own Scottish Borderers.2019/3144
Uit de oude doos. 6de leerjaar - geboortejaar 19572018/3144
Uit de oude doos. ACV Sint-Huibrechts-Lille, familie Jef Maas-Philippe Drika.2019/296
Uit de oude doos. Dartclub 'Het Blökske'.2017/3144
Uit de oude doos. De draaibrug met de familie Geelen (voor 1934).2020/148
Uit de oude doos. Huwelijk van Jan Bax en Mia Van hout met KLJ jongens in de kerk van Houthalen.2016/4192
Uit de oude doos. Klasfoto schooljaar 1977-1978 5de leerjaar met juffrouw Liza Vandervelden.2019/148
Uit de oude doos. Sint-Annekeskermis, café Verlinden.2019/4192
Uit de oude doos. Toneel BJB-meisjes "Familie juwelen".2017/296
Uit de oude doos. Verdienstelijke leden van de fanfare "Vermaak na Arbeid" in 1983. 2018/296
Uit de oude doos. Zandstraat te Sint-Huibrechts-Lille met silo's.2018/148
Uitstappen. Een roadtrip naar het uiterste noorden van Australië om nooit te vergeten. K.J. & M.V.2005/4148-151
Vaandel. Het Sint-Hubertusvaandel. Restauratie van het vaandel. J.V.2012/4172-174
Vaesen Elisa. Gouden kloosterjubileum van zuster Elisa Vaesen, 16.07.1988.1989/141
Vaesen Frans. Gouden bruiloft van Frans Vaesen en Maria Geerts. 11.08.20122012/4192
Vaesen Jan. Gouden bruiloft van Jan Vaesen en Jeanne Gielen, 15.04.20052005/3142
Vaheja 50 jaar! 1960-2010. M.V. en F.J.2010/4163-166
Vaheja 50 jaar! 1960-2010. Maurice Vanherk en François Joosten2010/4163-166
Valeriaan (Valerina Officinalis). E.P.1989/4189-190
Van Asten Jaak. Diamanten bruiloft van Jaak Van Asten en Anneke Vlassak, 23.05.1990.1990/3145
Van Baelen. Gouden bruiloft van Jos Van Baelen en Elisa Schuurmans2014/4190
van de Kompen Willy. Herinneringen aan mijn geboortedorp van Willy van de Kompen. W.V.2002/398-101
Van de Weyer Frans E.H. Verslag door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille2015/398-110
Van de Weyer. Gouden jubileum van pastoor Van de Weyer. F.J.1999/3117-123
van den Akker-Groos. Familie Van den Akker-Groos. G.R. en L.S.2014/282-90
van den Akker-Klok Maria Pia of José van den Akker schreef haar herinneringen van Lille neer, deel 1. M.V.2009/3106-112
van den Akker-Klok, deel 2, oorlog 1914-1918. M.V.2009/4147-156
van den Akker-Klok, deel 3, oorlog 1906-1920. J.V. en J. D.2010/112-21
van den Akker-Klok, deel 4, de moeilijkheden te Sint-Huibrechts-Lille. J.V.2010/253-60
Van der Donck E. Passiespel 1934. A.P.1984/232-37
Van der Donck. Kan. E. Van der Donck in memoriam. J.K.1985/437-40
Van der Looy. Gouden bruiloft van G. Van der Looy en C. Wijnants, 05.11.19981999/147
Van Gompel Toine. Gouden bruiloft van Toine Van Gompel en Annie Pepels, 10.08.20132013/4190
Van Herck Mathieu. Gouden bruiloft van M. Van Herck en C. Habraken, 08.01.19991999/296
Van Hout Martin. Gouden bruiloft van Martin Van Hout en Toke Willekens, 19.02.20102010/295
Van Leeuwen. Doruske de schoenlapper, WO II. J.V.1985/43-6
van Meer. E.H. Paul van Meer in memoriam. J.G.2002/145-46
van Meer. Gouden priesterfeest van E.H. Paul van Meer,2000/4188-190
Van Renterghem familie, verhuis1984/447
van Rijswijck. Gouden bruiloft van J. van Rijswijck en M. Vogt, 14.03.20072007/295
Van Roosmalen. De familie Stassen, Staassen, Staatsen, Van Roosmalen. S.v.R.1990/4162-166
Van Samang Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Van Samang en Julia Hollanders, 03.10.20092010/143
Van Samang Jef. Gouden bruiloft van Jef Van Samang en Tho Steensels, 04.05.20112011/3142
Van Vlierden Arnold. Gouden bruiloft van Arnold Van Vlierden en Maria Maesen, 19.07.20082008/4185
Van Vlierden. Gouden bruiloft J. Van Vlierden en M. Van Helden, 10.06.1989.1989/3143
Van Vlierden. Gouden bruiloft van Jos Van Vlierden en Nelly Van Winkel, 20.06.20132013/3142
Van Vlierden. Gouden bruiloft van Leo Van Vlierden en Simonne Wils gouden2014/4192
Van Werde Toine, de laatste kleermaker. F.J.2007/3115-123
Van Werde Toine. Gouden bruiloft van T. Van Werde en G. Janssen, 05.11.20052006/144
Vanbaelen Gerard. Gouden bruiloft van G. Vanbaelen en J. Duvivier 17.11.1995.1996/145
Vanbussel Harrie. Gouden bruiloft van H. Vanbussel en M. Cox, 05.05.2001.2001/3142
Vanbussel Henri en Mia Cox, briljanten bruiloft 5 mei 2016.2016/3139
Vanbussel Henri. Diamanten bruiloft van Henri Vanbussel en Maria Cox, 05.05.20112011/3141
Vandael Jan. Diamanten bruiloft van Jan Vandael en Anneke Brouwers, 01.06.20132013/3143
Vandael Jan. Gouden bruiloft van Jan Vandael en Anneke Brouwers, 30.05.2003.2003/3143
Vandael Joris, nationaal ponykampioen te Passendale. V.S.2006/293-94
Vandebosch. Gouden bruiloft van Mathieu Vandebosch en Jenny Dewit2014/418
Vandekerkhof Tinus. Gouden bruiloft Tinus Vandekerkhof en Elisa Reygel, 08.05.20102010/3139
Vanderheyden Catho. Zuster Emilie (Catho Vanderheyden) 01.06.1986.1986/344
Vanderheyden Jan en Thérèse Gielen, briljanten bruiloft 24 apri l20162016/3139*
Vanderheyden Jan. Diamanten bruiloft van Jan Vanderheyden en Thérèse Gielen, 24.04.20112011/3140
Vanderheyden Jan. Gouden bruiloft van J. Vanderheyden en T. Gielen, 28.04.20012001/3141
Vanderheyden. Maria Vanderheyden-Vanbussel 10.06.1984.1984/324
Vandervelden Catho. Gouden kloosterjubileum van zuster Catho Vandervelden2006/4189
Vandervelden Elisa. Diamanten kloosterjubileum van zuster Wilhelmine, Elisa Vandervelden, 20092009/3142
Vandervelden Elisa. Gouden kloosterjubileum van zuster Elisa Vandervelden1999/3144
Vandervelden Emilie. Gouden jubileum zuster Emilie Vandervelden, zuster Imelda, 02.02.1994.1994/3142
Vandervelden Hendrik, 50 jaar priester.2005/4184-187
Vandervelden Hendrik, 60 jaar priester2015/4189
Vandervelden Jaak en Truda Tielen vieren hun gouden bruiloft2014/147
Vandervelden Jan. Gouden bruiloft J. Vandervelden en E. Driesen 12.07.19971997/4178
Vandervelden Karel. Gouden bruiloft K. Vandervelden en E. Vanherck, 19.08.1989.1989/4188
Vandervelden Leonie. Gouden julileum zuster Leonie Vandervelden, zuster Rita, 02.02.1994.1994/3142
Vandervelden Lisette. Gouden kloosterjubileum van zuster Lisette Vandervelden, 26.04.20102010/3141
Vandervelden Louisa. Gouden jubileum zuster Louisa Vandervelden, zuster Marie Leopold1998/3143
Vandervelden Maria. Zuster Ludovica (Maria Vandervelden) 07.04.1984.1987/146
Vandervelden Martha. Diamanten jubileum zuster Martha Vandervelden, zuster Gaudentia, 02.02.1994.1994/3142
Vandervelden Martha. Zuster Gaudentie (Martha Vandervelden) 07.06.1986.1986/346
Vandervelden stam. Zijn onze voorvaderen pastoors geweest? J.V.2005/3122-125
Vandervelden-Stevens stam. J.V.1983/222-25
Vandervelden. Een eigenaardige geschiedenis. H.V.1996/136-38
Vandervelden. Jan Vandervelden in memoriam. F.J.2006/123-30
Vandeweijer-Millen Theodoor, familie1991/295
Vandeweyer Harrie. Gouden bruiloft van Harrie Vandeweyer en Jeanne Kauffmann, 10.07.20102010/4190
Vandeweyer Toon. Gouden bruiloft T. Vandeweyer en M. Bollen, 14.11.19971998/145
Vandeweyer. Afscheid van onze ere-voorzitter in memoriam. F.J.1990/12-3
Vanduffel Jan. Gouden bruiloft van Jan Vanduffel en Adrienne Nijssen, 03.03.20112011/294
Vanduffel Mia. 70 jarige professie van zuster Digna, Mia Vanduffel2015/3143
Vanduffel Mia. Diamanten kloosterjubileum van zuster Mia Vanduffel, zuster Digna, 30.04.20052005/3144
Vanduffel Mia. Gouden jubileum zuster Mia Vanduffel, zuster Digna, 17.06.1995.1995/3141
Vangansewinkel Mathijs. Gouden bruiloft van M. Vangansewinkel en M. Van den Broek, 27.05.20062006/3143
Vankrunkelsven Hugo. Gouden bruiloft van Hugo Vankrunkelsven en Lieke Janssen, 14.08.20102010/4191
Veearts. Een veearts. T.G.1987/323-25
Veeverzekering in Sint-Huibrechts-Lille. P.P.1999/3104-109
Veldwachter Jansen Peter Jan. J.V.2013/133-34
Veldwachters. De veldwachters, deel 1, inleiding. J.V.2004/16-15
Veldwachters. De veldwachters, deel 2, welke veldwachters? J.V.2004/250-67
Veldwachters. De veldwachters, deel 3, welke veldwachters? J.V.2004/398-109
Veldwachters. De veldwachters, deel 4, welke veldachters? J.V.2004/4148-157
Velo’s. Uit de tijd van de eerste velo's. C.B.1983/326-28
Venneke. Het Venneke. B.S.1983/34-9
Verbeek Drika en Pauline Wils als straatmuzikanten1993/4191
Verbeek en gebroeders Custers 16.09.1944 Fierkensheikant, WO II. G.V.1994/3103-116
Verbeek Gerard. Een Lillenaar in de kijker (Gerard Verbeek). J.K.1989/266-67
Verbeek Gerard. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.2014/4179-181
Verbeek Leon. Gouden priesterjubileum2013/3139
Verbeek Leon. Studie van de inlandse cultuur in zuid-oost Katanga. L.V.2006/116-22
Verbeek Pierre. Gouden bruiloft van P. Verbeek en F. Hendrikx, 31.07.20042004/4192
Verbeek. Pierke Verbeek in memoriam. F.J.2006/398-103
Verenigingen. Een eeuw ontspanning2000/270-77
Verenigingen. Een eeuw ontspanning2000/3125-132
Verenigingen. Het verenigingsleven, WO II. P.P.1985/12-8
Verhaal. Echt gebeurd, WO II. P.P. en P.V.1984/319-20
Verhaal. Lille in oorlog, WO II. P.P.1989/4148-152
Verhaal. Zoals een oorlogsnovelle, WO II. P.P.1988/4146-151
Verhalen van teut Aen den Wijer uit Sint-Huibrechts-Lille. M.v.d.W.2003/4165-177
Verlinden herberg (vervolg). A.P.1986/114-22
Verlinden herberg Verlinden-Broekmans. A.P.1985/427-36
Verlinden Jaak, gouden bruiloft1984/347
Verlinden Jaak. Folklorestoet ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Jaak Verlinden-Broekmans2009/296
Verlinden. Bijzondere roepingen in de Lilse familie Verlinden. H.V.2005/12-3
Verlinden. Gouden J. Verlindenstraat, WO II. E.A.1997/4151-155
Verlinden. Odyssee van een Liller zeeman (1), WO II. P.P.1989/250-55
Verlinden. Odyssee van een Liller zeeman (2), WO II. P.P.1989/398-105
Verplichte leveringen aan de Duitsers in WO II. Een anekdote. Getuigenis van François Eerdekens.2017/138-39
Verschaeken. Maria Verschaeken in memoriam. F.J.1995/144-45
Verschakelen Michel. Gouden bruiloft van M. Verschakelen en T. Berben, 21.10.20062007/147
Verschakelen. Gouden bruiloft H. Verschakelen en E. Van Poppel 09.08.19971997/4179
Verstappen Jaak. Briljanten bruiloft van J. Verstappen en B. Janssen, 10.01.2001.2001/294
Verstappen Jaak. Diamanten bruiloft J. Verstappen en B. Janssen 10.01.19961996/294
Verstappen. Jaak Verstappen en Bertha Janssen 10.01.1986.1986/145
Verwarming: het haardgereedschap. L.S.1989/3106-112
Verwarming. De vuurhaard. L.S.1989/256-63
Verzekeringen. Veeverzekering in Sint-Huibr.-Lille. P.P.1999/3104-109
Victor, beeld. E.A.2001/12-6
Vieringen. Dag van het dorp. Zondag 29 augustus 2010. J.G.2010/4170-175
Vieringen. Sint-Hubertus. E.A.1987/419-24
Vieringen. Sint-Hubertuscomité viert Sint-Hubertus. L.V.2012/12
Villa Van den Akker 100 jaar. F.J.2019/4160
Vissers. "Verenigde Liller vissers 50 jaar". J.G.2007/4148-160
Vlaamse reflex. J.K.1986/3okt-13
Vlaanderen. Vlaanderens 25ste IJzerbedevaart 1952, Roelandgemeenschap.2014/138-42
Vlag. 'n Nieuwe aanwinst: vlag "Oud Wapenbroeders" 1913. E.A.1983/128-31
Vlasteelt. De vlasteelt. J.K.1992/285-90
Vlot. Het vlot, WO II. P.P. en F.W.1984/212-17
Vluchtelingen. Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. Een boven dit alles bestond er het probleem van de vluchtelingen. J.V.2015/4146-163
Voetbal. De voetbalclub van "Sparta Lille" ±19261999/3124-125
Voetbal. Sparta Lille 19412011/4192
Voetbal. Voetbalploeg 1948.1984/247
Voetbal. Voetbalploeg Sparta 1941-1942.1983/143
Voetbalploeg van de jeugd van Sparta Lille in oktober 1983.2017/148
Vogelvereniging. De Pestvogel 25 jaar. E.A. en F.J.2013/129-30
Volksgeloof, kapelaan Godefridus Feodard. F.J.1996/285-89
Volksspelen. Gans- of haantrekken, haringbijten, zaklopen, mastklimmen, kikvorsen kruien, ringsteken te paard1999/3112-116
Volkstuin van Sint-Huibrechts-Lille, 25 jaar. H.G.1998/122-25
Volkstuin van Sint-Huibrechts-Lille, 40 jaar. J.B.2013/127-28
Volkswijsheid: "En toen het volk...".1984/124-25
Volkswijsheid: remedies.1983/118-19
Volkswijsheid: tien goede raden voor huishoudsters.1989/246
Volkswijsheid: weetjes.1983/226-27
Volkswijsheid: weetjes.1983/312-13
Voorzitter wordt erevoorzitter, Vandeweyer Jozef. F.J.1986/41-2
Vos Maria, Quanten Alfons, Reynders Jaak en zuster Donata. De drie wijzen. E.A.1997/289-90
Vos Maria. Briljanten kloosterjubileum van zuster Donata, Maria Vos, 09.09.1999.1999/4192
Vos Maria. Diamanten jubileum van zuster Maria Vos, zuster Donata, 09.09.1994.1994/4191
Vos Maria. Zuster Donata (Maria Vos) 09.09.1984.1984/326
Vos Maria. Zuster Donata (Maria Vos) 20.09.1987.1987/437
Vos Raphaël. Gouden bruiloft van R. Vos en G. Berben, 13.05.2000.2000/3143
Vos. Zuster Marie Donata, Maria Vos in memoriam2007/145
Vrijerspad. Jonge meisjes en verse vis... L.S.1986/123-30
Vrijerspad. Op vrijerspad. L.S.1985/47-12
Vrijsen Catho. Gouden jubileum zuster Catho Vrijsen, zuster Euphresia, 17.06.1995.1995/3142
Vrolix Jan. Gouden bruiloft J. Vrolix en M. Loos 16.11.19961997/145
Vrolix Marieke in Peru (8 december 2007). M.V.2008/136-38
Vrolix-Bollen. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.2014/3111-118
Vrouwen in het verzet tijdens WO I2016/250-53
Wapeninlevering bij het begin van WO II. J.V. 2017/133-35
Wapenstilstand. Lille herdenkt wapenstilstand 1918. J.G.2014/15-7
Warmbeek. De Warmbeek. E.A.1983/115-17
Warmbeek. Stichting Limburgs Landschap VZW koopt meer dan 12 ha oude vloeiweiden in de Warmbeekvallei te Sint-Huibrechts-Lille. J.V.2000/113-19
Wasblekerij. De wasblekerij in Lille. J.K.1988/3132-137
Wat een ijzeren bol te vertellen heeft. T.M.2017/256
Watering. De wetering. J.K.1988/4179-190
Waterloo. De slag bij Waterloo. 18 juni 1815: einde van de Franse overheersing. Deel 1. J.V.2016/114-29
Wederwaardigheden aan de statie, deel 1. De dijkbreuk. P.P.2017/265
Wederwaardigheden aan de statie, deel 10. P.P.2019/398
Wederwaardigheden aan de statie, deel 2. P.P.2017/398-1
Wederwaardigheden aan de statie, deel 3. P.P.2017/4171
Wederwaardigheden aan de statie, deel 4. P.P.2018/119
Wederwaardigheden aan de statie, deel 5. P.P.2018/250
Wederwaardigheden aan de statie, deel 6. P.P.2018/398
Wederwaardigheden aan de statie, deel 7. P.P.2018/4146
Wederwaardigheden aan de statie, deel 8. P.P.2019/14-7
Wederwaardigheden aan de statie, deel 9. P.P.2019/258
Weegbruggen in Lille. P.P.2011/3120-125
Weekdagen.De dagen van de week. L.S.1996/3106-111
Weerspeuken. Het kalender weerspreukenboek van Gerard Verbeek. Bewerkt door Bob Joosten met voorwoord van Frank De Boosere. J.V.2014/4179-181
Weerstander. Lilse weerstanders, WO II. H.J.1994/4151-154
Weert. J.K.1983/329-31
Weetjes. Wist ge1989/133
Weetjes. Wist ge?1988/289
Wegen. De trage weg. H.G.2002/140-43
Weggevoerden van Lille.F.J.2017/14-14
Wehenkel Roger. F.J.2007/271-80
Wehenkel. Familiefoto2007/296
Wehenkel. Gouden bruiloft A. Wehenkel en M. Truyens, 06.11.19921993/147
Weken. L.S.1995/4171-176
Weltens Gust. Gouden bruiloft van G. Weltens en M. Vandervelden, 04.05.20022002/3141
Wereldoorlog II -- Bosrussen - Deel 2 J.V.2018/3125
Wereldoorlog II in Lille. Een oproep naar alle lezers van "Het Liller Heem". J.V.2017/4160
Wereldoorlog II. September 1944. F.J.2019/271
Werkliedjes van oude ambachten, ketellapper en scheresliep.2000/4191-192
Werkloosheid: sociale reflex. J.K.1995/111-13
Werkmanswoning. De Werkmanswoning N.V. E.A.1984/440-42
Wielerclub. "De Spurter". E.A.1997/3119-124
Wielerclub. Allemaal op de fiets, foto 19752013/4192
Wielerclub. Allemaal op de fiets, viering 100 jaar. D.V. & F.J.2004/3110-121
Wielerclub. Allemaal op de fiets. J.K.1983/141-42
Wij sloegen waar wij raken konden ... verzetsman Martien van de Weijer 1943-1945 F.J.2018/3132
Wils. François Wils in memoriam. F.J.2002/123-28
Winkels. De winkel van Betje Ieven-Gielen. F.I.1998/3109-117
Winters Arnold. Gouden bruiloft van Arnold Winters en Tini Emmers, 20.09.20132013/4191
Winters Jef, hedendaagse beeldhouwkunst. J.G.2011/3118-120
Winters Jef. Diamanten bruiloft van Jef Winters en Mia Philippe, 22.06.20132013/3144
Winters Jef. Gouden bruiloft van Jef Winters en Mia Philippe, 14.06.20032003/3144
Winters Leonie. Gouden kloosterjubileum van zuster Leonie Winters, zuster Georgine, 22.04.20062006/3144
Winters Louis en Podina Reynders, diamanten bruiloft, 22.01.1992.1992/294
Winters Truike en Bleukx Gerard. Republiek Vratsenburg. E.A.1999/259-68
Witte Broeken. P.P.1985/130-32
Witte Broeken. L.S.1994/142-44
Witters André. Gouden priesterjubileum van André Witters, 18.08.20072007/4181
WO I: opvang van "vreemde vluchtelingen". F.J.2017/4146
WO I. "Getrouw aan volk en land", Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog1998/4147
WO I. Bezetting. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1996/3101-105
WO I. Draadversperring. De elektrische draadversperring aan de grens. J.K.1991/110-15
WO I. Duitse bezetting. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1996/3101-105
WO I. Flanders Fields "In Flanders Fields". J.K.1997/3105-107
WO I. Gedeporteerden. Onze gedeporteerden. Algemeen artikel. J.K.1992/3105-107
WO I. Gedeporteerden. Onze gedeporteerden. Driesen Antoon, J.K.1993/251-53
WO I. Geld. Papieren geld tijdens de eerste wereldoorlog. J.K.1990/4158-161
WO I. Gemeentelijk vlak. Het leven op gemeentelijk vlak. J.K.1991/260-65
WO I. Geschiedenis. De geschiedenis der kerk van St.-Huibrechts-Lille 1914-1918. J.K.1992/16-15
WO I. Gesneuvelden. Onze gesneuvelden. J.K.1992/4154-159
WO I. Gevangene van de Duitse bezetter. Ridder kroonorde. J.G.1995/250-55
WO I. Grens. De elektrische draadversperring aan de grens. J.K.1991/110-15
WO I. Guillielmus en Ferdinand de Burbure de Wesembeek. Slachtoffers van WO I.2016/14-13
WO I. Hamont. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.1996/13-7
WO I. Harry Vandervelden, een Lilse brancardier. E.V.2016/398-107
WO I. Helden. De overlevende helden. J.K.1994/250-53
WO I. Helden. Onze overlevende helden. J.K.1994/4147-150
WO I. Het voorspel, de eerste en tweede Balkanoorlog, de oorzaken, de aanleiding, de Duitse inval, de eerste oorlogsdagen in Limburg. F.J.2014/3100-105
WO I. Inleiding op de rubriek. J.K.1990/262-64
WO I. Joosten Hendrik. Onze gedeporteerden. Hendrik Joosten. J.K.1993/398-100
WO I. Joosten Zjang. Zjang Joosten, een Lilse zeekapitein. F.J.1995/398-111
WO I. Kerk. De geschiedenis der kerk van St.-Huibrechts-Lille 1914-1918. J.K.1992/16-15
WO I. Klaroener Verreken2016/4146-149
WO I. Kort overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlog 1914-1918 te Sint-Huibrechts-Lille volgens Theodoor Kreemers. T.K.2015/250-59
WO I. Krjgsgevangenen. De krijgsgevangenen van Lille. J.K.,1992/258-60
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog, deel 2. J.V.2015/4146-163
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Begin WO I. J.V2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. De verhouding tussen geestelijkheid en de bezetter. J.V2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Frans Van Gerven aan het werk als verzetsman. J.V2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Godsdienstbeleving. J.V2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Het Duitse bestuur. J.V2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Inkwartieringen. J.V.2015/13-14
WO I. Kroniek van een dorp in oorlog. Sint-Huibrechts-Lille ziet heel wat troepen passeren richting Achelse Kluis. J.V2015/13-14
WO I. Leven, het dagelijkse leven in Sint-Huibrechts-Lille vóór 1914. P.P.2014/254-60
WO I. Leven. Het leven op gemeentelijk vlak. J.K.1991/260-65
WO I. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1996/3101-105
WO I. Linsen Jef. "De foto" Jef Linsen. L.S.1995/4148-151
WO I. Molenbeersel. Herinneringen eerste oorlogsdagen Molenbeersel. J.K.1996/251-54
WO I. Novemberviering. 11 novemberviering. J.G.2011/121-22
WO I. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.1996/13-7
WO I. Oorlog. De eerste wereldoorlog of de oorlog 1914-1918. J.K.1989/268-69
WO I. Oorlogsdagen. De eerste oorlogsdagen. J.K.1990/3109-116
WO I. Ridder kroonorde. Gevangene van de Duitse bezetter. J.G.1995/250-55
WO I. Schade-eisen na Wereldoorlog I. L.S.1985/233-38
WO I. Slachtoffers. De Lilse oorlogsslachtoffers. J.K.1993/4149-151
WO I. Slachtoffers. Twee jeugdige slachtoffers van de grensbewaking. J.K.1994/14-6
WO I. Station. Ontploffing in het station van Hamont. J.K.1996/13-7
WO I. Straffen. Algemene straffen aan de burgers opgelegd. J.K.1994/3132-133
WO I. Tasset Jaak. Jaak Tasset - deelname van Lille aan de huldiging. J.K.1983/412-15
WO I. Tentoonstelling. Sint-Huibrechts-Lille en de eerste wereldoorlog. H.G.1999/14-6
WO I. The Last Post. Eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. N.N.2014/4157-163
WO I. Vandervelden Harry, hoofdonderwijzer. J.K.1995/13-8
WO I. Verslag door de parochiepreisters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille2015/398-110
WO I. Verzet. Lillenaren in verzet tegen de Duitse bezetting. J.K.1996/3101-105
WO I. Voedselbevoorrading. J.K.1991/3110-116
WO I. Vredesfeesten.De Nationale Vredesfeesten 1919. E.A.1986/220-24
WO I. Wils Jan. Weggevoerden eerste wereldoorlog. Jan Wils. J.K.1993/13-7
WO I. Wuytjens Leonard . P.P.1997/3105-107
WO II, tentoonstelling. Lille in oorlog – 60 jaar na de bevrijding. P.P.2004/4146-147
WO II. Abri’s. Onze abri's. P.P.2007/139-44
WO II. Amerikanen. April 1944, 4 Amerikanen op de Rooie Pier. A.B.2012/274-77
WO II. Begin van het einde. P.P.1987/22-6
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (2). P.P.1988/13-7
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (3). P.P.1988/251-56
WO II. Bevrijding. De Bevrijding (4). P.P.1988/3100-106
WO II. Bevrijding. De bevrijding aan de overkant. G.R.2004/4174-178
WO II. Bevrijding. De tweede wereldoorlog. 10 mei 1940. A.B.1991/233-77
WO II. Bevrijding. Na de bevrijding. P.P.1990/14-8
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 2.2001/251-58
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 3.2001/398-111
WO II. Bloemen. Dagboek van Fons en Grad Bloemen, deel 4.2001/4146-159
WO II. Bloemen. Dagboek van Grad Bloemen, deel 1. G.B.2001/17-21
WO II. Bom. Bevindt zich nog een bom van wereldoorlog 2 in de Lilse bodem? F.J.2002/117-22
WO II. De Wit Mathieu vermist. P.P. en L.S.1984/219-22
WO II. Deportaties (epiloog). P.P..1986/411-15
WO II. Deportaties (proloog). P.P1986/314-18
WO II. Duistere dagen. P.P.1985/25-9
WO II. Einde van het begin. P.P.1983/430-33
WO II. Evens Harie, oud-strijder2011/4179-180
WO II. Gebroken vleugels. P.P.1986/15-11
WO II. Gielkens. Een nieuw verhaal van Margaretha en Jaak Gielkens. L.S.1994/399-102
WO II. Herdenking: 11 november 2008. J.G.2009/118-20
WO II. Herdenking: 11 november viering. J.G.2012/125-27
WO II. Herinneringen. Amerikaanse herinneringen. P.P.2012/116-24
WO II. Jef Van Baelen. Johan (Jef) Van Baelen, een Lilse Oostfronter. F.J.2016/4177-183
WO II. Joden problemen zijn geen uitvinding alleen van de oorlog 1940-1945. J.V. 2006/4155-157
WO II. Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal. Deel 2. L.S.2004/3128-132
WO II. Kanaal. De bevrijding van Sint-Huibrechts-Lille. 19 september 1944 doorbraak aan het Kempisch Kanaal. Deel 1. LS.2004/277-86
WO II. Lee Victor. E.A. en F.J.1997/4148-150
WO II. Lillenaren in de achttiendaagse veldtocht. P.P.1983/314-21
WO II. Mei 1940 bij de familie Vrolix-Bollen. J.V.2014/3111-118
WO II. Meidagen. De Meidagen in 1940. P.P.1983/232-36
WO II. Mertens. Herinnering van L. Mertens. P.P. en L.M.1985/19-12
WO II. Onderduikers. P.P.1986/22-9
WO II. Ravitaillering. De ravitaillering. P.P.1984/16-10
WO II. Simons. Melkerijdirecteur Bernard Simons. F.J.1999/134-39
WO II. Smokkelaars. Grote en kleine smokkelaars. P.P. en A.R.1984/43-9
WO II. Station. Wederwaardigheden aan de statie I. P.P.1984/315-18
WO II. Station. Wederwaardigheden aan de statie II. P.P.1987/12-6
WO II. Tentoonstelling. Lille in oorlog, 60 jaar bevrijding. J.G.2005/14-8
WO II. Triki Harrie, oud-strijder2011/288
WO II. Van Leeuwen. Doruske de schoenlapper. J.V.1985/43-6
WO II. Vandervelden. Een eigenaardige geschiedenis. H.V.1996/136-38
WO II. Verbeek en gebroeders Custers 16.09.1944 Fierkensheikant. G.V.1994/3103-116
WO II. Verenigingen. Het verenigingsleven. P.P.1985/12-8
WO II. Verhaal. Echt gebeurd. P.P. en P.V.1984/319-20
WO II. Verhaal. Lille in oorlog. P.P.1989/4148-152
WO II. Verhaal. Zoals een oorlogsnovelle. P.P.1988/4146-151
WO II. Verlinden. De Odyssee van een Liller zeeman (1). P.P.1989/250-55
WO II. Verlinden. De Odyssee van een Liller zeeman (2). P.P.1989/398-105
WO II. Verlinden. Gouden J. Verlindenstraat. E.A.1997/4151-155
WO II. Vlot. Het vlot. P.P. en F.W.1984/212-17
WO II. Weerstander Jefke Verlinden. L.S.1995/272-77
WO II. Weerstander Jefke Verlinden. L.S.1995/3136-139
WO II. Weerstander. Lilse weerstanders. H.J.1994/4151-154
WO II. Woord vooraf en inleiding. P.P.1983/16-8
Wolven. Premies voor wolven. J.V.2006/4158-159
Wouters herberg. A.P.1985/322-28
Wouters José. Gouden jubileum zuster José Wouters 14.09.19971997/4180
Wouters Michel. Gouden bruiloft Michel Wouters en Lèneke Beckers, 08.05.20102010/3140
Wouters René. Lourdes. 50 jaar geleden, Lourdes 1 augustus – 10 augustus 1952. Verslag van René Wouters.2002/3102-115
Wouters. Tuur Wouters in memoriam. G.V.1984/33
Wuytjens Leo. Diamanten bruiloft van Leo Wuytjens en Wilhelmina Dewit, 13.08.20132013/4188
Wuytjens Leo. Gouden bruiloft van Leo Wuytjens en Wilhelmina Dewit, 16.08.2003.2003/4192
Wuytjens. Jan Wuytjens en Jozefien Rabijns 28.06.1986.1986/343
Z. E.H. Marcelinus Vreven, pastoor in onze parochie van 1879-1897. J.V.2018/133
Zaïre. Lilse Zaïre missionarissen. F.J.1996/4171-180
Zandgrond. Overleven op een zandgrond, deel 2. A.S.2010/122-28
Zandgrond. Overleven op een zandgrond, deel 3, de beroepsstructuur van de teuten-dorpen. A.S.2010/261-75
Zandgrond. Overleven op zandgrond. Een onderzoek naar de beroepsstructuur in de Noord-Limburgse Kempen op het einde van de 18de eeuw, deel 1. A.S.2009/4161-172
Zangkoor Sint-Cecilia 19551983/347
Zangkoor. Gemengd zangkoor 40 jaar. J.S.2009/121-24
Zangkoor. Het zangkoor Sint-Cecilia 30 jaar. J.G.1999/128-33
Zangkoor. Oud koorreglement. E.A.2000/110-12
Zentjens Gerard. Gouden bruiloft van Gerard Zentjens en Hubertina Gijbels, 26.10.20072008/145
Ziekenzorg 30 jaar. A.M.2012/3137-139
Zilver. Zilvermerktekens van regionale zilversmeden. J.V. en F.J.2012/267-73
Zilver. Zilvermerktekens. Artikel van Jef De Mey. F.J.2012/3133-136
Zilver. Zilversmeden in Peer. R.L.2003/122-33
Zomereik (Quercus Robur). E.P.1989/292-94
Zondagsrust. Het Hollands bewind. Zondagsrust tijdens de regeerperiode van Willem I van Nederland. J.V.2006/4167-169
Zondagsrust. Het Hollands bewind. Zondagsrust tijdens de regeerperiode van Willem I van Nederland. J.V.2005/3134-136
Zr. M. Alfonse, Maria Elisabeth Joosten, tweede algemene priorin van de Zusters Dominicanessen van Lubbeek (1879-1948). F.J.1999/3126-130
Zusters Dominicanessen. Verslag van WO I door de parochiepriesters en zuster-overste van Sint-Huibrechts-Lille2015/398-110
Zwaan. Huis "De Zwaan", Dorpsstraat 28. H.G.1998/4158-164