header4

 

Lille neemt afscheid van E.H. pastoor Willy Smeets

smeets willy 11.82Van 1896 tot heden zijn zeven priesters pastoor geweest in Sint-Huibrechts-Lille.

1896-1906     E.H. Alphonse Joseph Claessen

1906-1907     E.H. Hendrik Boven

1907-1930     E.H. Franciscus Vanderweyer

1930-1982     E.H. Jaak Soors

1952-1969     E.H. Jozef Hendrikx

1969-1991     E.H. Antoon Scheepers

1991-2000     E.P. Willy Smeets

2000-2009     E.H. Alain Bruyninx

Pastoor Smeets kwam ter wereld op 19 mei 1938 in Hasselt. Hij is de zoon van een landbouwer uit Meeuwen en heeft vier broers en vier zussen. Niet alleen Willy, ook zijn broer Jef, werd priester. Twee zussen van hem traden ook in het klooster.

Hij leerde lezen en schrijven in de lagere school van Meeuwen en deed zijn middelbare studies in het college van de Paters van Hamont-Lo. Het was zijn bedoeling pater te worden bij de Salvatorianen en voor zijn noviciaat moest hij één jaar naar Passau aan de Donau in Beieren (Duitsland). Een priesteropleiding duurt jaren en daarom moest hij eerst nog 2 jaar filosofie gaan studeren in Leuven bij de Paters Jezuïeten en vervolgens nog 4 jaar theologie in Passau. Op 29 juni 1964 werd hij priester gewijd in Hamont-Lo.

Na één jaar stage in een parochie in Parijs vertrok de jonge pater in 1966 als missionaris naar Shaba in Congo. Na 3 jaar missiewerk werd pater Willy tot kapelaan benoemd in Duitsland in een parochie in de omgeving van Münster. Vier jaar later volgt een nieuwe benoeming, ditmaal als kapelaan in Scherpenheuvel. In 1982 werd hij pastoor in Houthalen-Oost. In 1989 hielp pater Willy pastoor Scheepers in de parochie Sint-Huibrechts-Lille. Twee jaar later, in 1991, werd hij door de bisschop benoemd tot opvolger van E.H. A. Scheepers.

Op 3 september 2000 nam onze parochie afscheid van haar pastoor. Na op de pastorie afgehaald te zijn geweest door de Koninklijke Fanfare "Vermaak na Arbeid" droeg hij in onze prachtige kerk een H. Mis op.

Hierin werd hij geholpen door een zestal priesters, nl. oud-deken Hendrik Vandervelden, pater Jan Keunen, pater Gerard Van Asten, pater Leon Verbeek, E.H. Paul Van Meer en E.H. José Noelmans.

In zijn afscheidshomilie had pastoor Smeets het over:

-        de opbouw van een gelovige gemeenschap

-        de rol van de pastoor als begeleider

-        Lille houdt van zijn priesters en kloosterlingen.

Na een woord van dank, eindigde hij zijn homilie met de woorden: 

"'t Was goed in Lille, 't is goed in Lille, hou het zo."

smeets willy 11.110Bij het einde van de H. Mis waren er in de kerk nog toespraken van de Neerpeltse burgemeester Frank Smeets, de voorzitter van de Kerkfabriek Adri Pellens en de voorzitter van de parochieraad Tom Daniëls.

Frank Smeets, burgemeester van Neerpelt:

"Sint-Huibrechts-Lille is een mooie dorpsgemeenschap. In de gemeente Neerpelt koesteren wij dit dorp omwille van zijn rijke geschiedenis, omwille van haar sterk verenigingsleven, omwille van de joviale Lillenaren. Op de geschiedenis heeft u weinig invloed gehad, tenzij de zeer recente. Maar in het verenigingsleven was u een graag geziene gast, meestal rustig en bescheiden op de achtergrond. Als u erom werd gevraagd, actief en met goede raad. Wanneer de kerkelijkheid in Vlaanderen afneemt en er steeds minder mensen op zondag naar de kerk gaan, blijven zij elkaar opzoeken in verenigingen. Mensen komen samen om samen zin te geven aan hun leven, om samen te bouwen aan een mooie wereld, waarin iedereen zich goed voelt, waaruit eenieder kracht kan halen om verder te gaan, ook op moeilijke momenten. Ook dit zijn evangelische waarden. En misschien onbewust, heeft u heel dikwijls ook op deze manier het evangelie gebracht bij de mensen van Lille. We zijn u hiervoor van harte dankbaar.

Als aandenken aan onze gemeente en dat is niet typisch Lille, want daarvan heeft u al enkele hele mooie souvenirs gekregen, zou ik u nog graag een beeldje van de mascotte van onze gemeente meegeven, het poermenneke, onze palingvisser op de Dommel, de Warmbeek of de Prinsenloop, die bij deze gelegenheid toch ook een bijkomende Bijbelse symboliek krijgt, niet de paling, wel de visser."

smeets willy aanstelling academische zitting 11.89Adri Pellens, Kerkfabriek

"Onder uw bezieling werden vele materiële realisaties genoteerd:

1. Restauratie kerkgebouw en toren

2. Geluidsinstallatie

3. Nieuwe ketel op aardgas

4. Vervanging in 1995 van de kerkstoelen door kerkbanken

5. Onderhoud kapelanij

6. Vloer priesterkoor en middengang

7. Vervanging en herstel van het dak en de zolder van de winterkapel

8. Derde torenklok

9. Renovatie van de kapellen aan de Bosuil en de Smeelstraat."

Deze lijst is niet volledig en heeft alleen betrekking op materiële realisaties die verband houden met de Kerkfabriek. Uiteraard kan er nog een lijst opgemaakt worden voor de Scholen, de Parochiale Werken, het Parochiehuis en veel meer."

Tom Daniëls, parochieraad

"Meneer pastoor, je hebt in die voorbije jaren een plaats in onze harten verworven en ook al vertrek je binnenkort naar de stad Hamont, je zal altijd onze pastoor blijven. En, meneer pastoor, we hebben nog een tip voor je: preek maar lekker lang in Hamont want : "Er dê die van Haament doorhemmen det laang duurt, ist allaang weer Poasen".

Natuurlijk laten we je niet met lege handen vertrekken. We willen je in de eerste plaats onze welgemeende dank meegeven voor alles en die dank hebben we een beetje geconcretiseerd in een dikke cheque voor de aankoop van een hypermoderne, onmisbare computer. We hopen dat je nog wel eens aan Lille zal denken als je daarop aan het zwoegen bent."

smeets willy 11.64 jg 1992 nr 1Pastoor Smeets nam vervolgens afscheid met de woorden: "Bedankt dat we samen door onze begeestering, ons enthousiasme en onze overgave iets moois in Lille hebben kunnen doen."

Met een receptie in het parochiehuis, verzorgd door de dames van de KVLV, eindigde dit afscheidsfeest.

In de herinnering van veel Lillenaren leeft pater Willy voort als een intelligent priester die met zijn klare stem talloze predicaties hield die zeer gesmaakt werden, vooral omwille van hun geestelijke inhoud.

Wij wensen pater Willy van harte geluk met zijn benoeming tot deken van Hamont en wensen hem veel succes in zijn nieuw werkmidden.

Door de bisschop van Hasselt is de kapelaan van Hamont, E.H. Alain Bruyninx, benoemd als nieuwe pastoor in Sint-Huibrechts-Lille.

 

Joseph Geens

 


Heemkundige Kring St.-Huibrechts-Lille
p/a Lille Dorp 30
3910 Sint-Huibrechts-Lille

 


RPR 0415444169
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Afdeling Hasselt