header4

 

Een nieuwe dorpspomp

Hoe dikwijls hebben we op 11 februari 2001 en ook voordien de volgende woorden niet horen uitspreken door oudere Lillenaren:

dorpszicht oude prentkaarten jg 1986 nr 4 jg 1995 nr 4 jg 2012 nr 1

 

"Wij hadden vroeger een heel schone pomp staan tussen de kerk en het huis Linders, nu het oud gemeentehuis. Geen enkel dorp in de omtrek had zulke fraaie sierlijke dorpspomp als Sint-Huibrechts-Lille. Maar ze is spijtig genoeg uit ons dorpszicht verdwenen."

Het was de pas benoemde burgemeester van Neerpelt, Raf Drieskens, die op zondag 11 februari 2001, na de hoogmis, de bevolking kon meedelen dat Lille eindelijk weer een nieuwe dorpspomp heeft.

 

 

In de persnota, die dag door het gemeentebestuur van Neerpelt verspreid, lezen we, naar aanleiding van de inhuldiging van het monument "Dorpspomp Lille".

"Dat de kern van het kerkdorp Sint-Huibrechts-Lille in het ruimtelijk structuurplan Neerpelt geaccentueerd wordt als een historische woonkern (teutenhuizen) en dat op het dorpsplein ooit een dorpspomp gevestigd was. Om deze historische kern beter tot zijn recht te laten komen is de gemeenteraad van oordeel om een nieuwe dorpspomp op te richten. Op 20 december 1999 beslist de gemeenteraad over te gaan tot het aanbrengen van een dorpspomp op het dorpsplein in Sint-Huibrechts-Lille. Op 28 februari 2000 aanvaardt de gemeenteraad het voorstel van de heer Eric Vanmechelen uit Neerpelt."

Uit de oude foto's kon Eric Vanmechelen, maker van de nieuwe pomp, opmaken dat de oude Lilse pomp waarschijnlijk werd gemaakt in dezelfde gieterij als de pomp die zich nu nog bevindt in de gemeente Mol, namelijk bij de Kempische IJzergieterij en -Smederij August van Aarschot uit Herentals.

Menig Lillenaar vraagt zich ook af of deze pomp wel een echt duplicaat is van de oude. We laten de kunstenaar aan het woord:

"Vooraleer het ontwerp te maken heb ik de oude foto's zeer goed bestudeerd. Ik heb ze zelfs uitvergroot om een heel goed beeld te krijgen hoe de oude pomp was gemaakt."

Dorpspomp

Zoals hierboven reeds vermeldt, is het ontwerp van de nieuwe pomp gemaakt door Eric Vanmechelen uit Overpelt. De heer Vanmechelen is afkomstig uit Mol (1956) en hij heeft gestu-deerd voor beeldhouwer aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt (PHIKO).

Het gietwerk in brons werd gegoten bij de firma Art Casting in Oudenaarde en de verdere afwerking van de pomp gebeurde bij de heer Vanmechelen thuis. De arduinen sokkel is gemaakt door de firma Vromans van Lommel.

We eindigen dit artikel met de woorden van onze burgemeester:

"We zijn blij dat we onze dorpspomp, ditmaal in brons, opnieuw in ons midden hebben. Ze geeft meer "cachet" aan ons teutendorp."

 

 Joseph Geens


Heemkundige Kring St.-Huibrechts-Lille
p/a Lille Dorp 30
3910 Sint-Huibrechts-Lille

 


RPR 0415444169
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Afdeling Hasselt